Skip to main content

Underskott på 17 miljarder i statens budget i juni

Pressmeddelande   •   Jul 26, 2018 09:00 CEST

Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 17 miljarder kronor, vilket kan jämföras med ett underskott på 13 miljarder kronor för juni 2017. Saldot för det första halvåret blev dock ett överskott på 92 miljarder kronor. Det är 22 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 61 miljarder kronor i juni. Det är 6 miljarder kronor högre än i juni 2017. Bland annat blev inkomsterna från skatt på varor och tjänster 2 miljarder kronor högre.

För det första halvåret uppgår de totala inkomsterna till 569 miljarder kronor. Det är 49 miljarder kronor (9 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet består bland annat av betalningsdifferenser på 16 miljarder kronor, det vill säga skillnaden mellan betalningar på skattekonto och debiterade skatter och avgifter. Vidare redovisas högre inkomster från bland annat socialavgifter och löneskatter, skatt på inkomster samt skatt på varor och tjänster.

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 78 miljarder kronor i juni. Det är 10 miljarder kronor högre än i juni 2017. De totala utgifterna för det första halvåret uppgår till 476 miljarder kronor. Det är 27 miljarder kronor (6 procent) högre än motsvarande period 2017. De högre utgifterna avser bland annat avgiften till EU och utgifterna för hälsovård, sjukvård och social omsorg. Utgifterna för migration har dock minskat jämfört med första halvåret 2017.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 30 augusti 2018.

Alla siffror är avrundade till hela miljarder kronor. I ESV:s sammanställning på webbplatsen finns exakta siffror.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna.