Skip to main content

Utfallet på statens budget visar ett överskott i augusti

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 10:00 CEST

Överskottet i statens budget blev 11,7 miljarder kronor i augusti. Det är en förbättring med 12,3 miljarder kronor jämfört med samma månad förra året. Saldot för perioden januari–augusti är ett överskott på 31,8 miljarder kronor. Det är 100,7 miljarder kronor bättre än samma period förra året. 

Inkomsterna uppgick i augusti till 69,2 miljarder kronor, vilket är 2,3 miljarder kronor högre än samma månad förra året. För perioden januari–augusti uppgår inkomsterna till 568,6 miljarder kronor, vilket är 4,9 miljarder kronor högre än samma period förra året. Skillnaden beror på att inkomsterna för mervärdesskatt och för fysiska personers inkomstskatt blev högre än förra året.

Utgifterna uppgick i augusti till 57,5 miljarder kronor, vilket är 10,0 miljarder kronor lägre än samma månad förra året. Skillnaden beror främst på tillfälliga effekter av att Riksgäldskontorets lån till Riksbanken omsätts kontinuerligt. Under förra året lånade Riksgäldskontoret ut cirka 100 miljarder kronor till Riksbanken för att förstärka valutareserven. Utgifterna för perioden januari–augusti uppgår till 536,7 miljarder kronor, vilket är 95,8 miljarder kronor lägre än samma period förra året. Utgifterna för bland annat avgiften till Europeiska unionen, allmänna bidrag till kommuner och försvaret blev högre än samma period förra året.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras den 30 oktober 2014.

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regeringen, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel.