Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 88 träffar

Begränsat utrymme för reformer 2020

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2019 10:00 CEST

Ekonomistyrningsverkets prognos visar att den ekonomiska tillväxten mattas av. Den offentliga sektorns finansiella sparande är nära noll i år. Staten visar överskott medan kommunsektorns underskott växer. Nästa år blir sparandet 17 miljarder kronor. Utrymmet för reformer 2020 är begränsat om överskottsmålet ska klaras.

Minskad valutareserv förstärker överskottet i statens budget

Minskad valutareserv förstärker överskottet i statens budget

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2019 09:00 CEST

Saldot i statens budget för juli blev ett överskott på 28,2 miljarder kronor. Det är 12,5 miljarder kronor högre än i juli 2018. Överskottet i juli beror till stor del på att Riksbanken har minskat valutareserven, vilket även påverkat budgetsaldot positivt får årets sju första månader. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Underskott i statens budget för juni

Pressmeddelanden   •   Jul 30, 2019 09:00 CEST

Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 24,8 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett underskott på 17,3 miljarder kronor i juni 2018. Saldot för det första halvåret visar dock ett överskott på 98,6 miljarder kronor, vilket är 6,2 miljarder kronor högre än motsvarande period 2018. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Minskad valutareserv ger överskott i statskassan

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 09:00 CEST

Saldot i statens budget för maj blev ett överskott på 64,2 miljarder kronor, vilket är 13,6 miljarder kronor högre än i maj 2018. I och med att Riksbanken har beslutat att minska valutareserven påverkades budgetsaldot positivt med 19,9 miljarder kronor i maj. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Nyheter Visa alla 18 träffar

Positivt med enklare regler för EU-stöd

Nyheter   •   Sep 18, 2018 13:51 CEST

ESV har svarat på Näringsdepartementets remiss om EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för förvaltning och revision av ett antal av EU:s fonder. ESV ser positivt på att förslagen stärker enhetligheten och proportionaliteten i styrningen av EU-medel, men invänder mot att förslagen försvårar genomförandet av revision i andra medlemsstater.

ESV webbsänder presentation av sin prognos över statens budget och de offentliga finanserna

Nyheter   •   Aug 27, 2018 11:57 CEST

Den 31 augusti klockan 10.00 publicerar Ekonomistyrningsverket (ESV) sin senaste prognos över statens budget och de offentliga finanserna. Klockan 10.15 webbsänder vi en presentation som summerar prognosen. Länk till webbsändningen publiceras i pressmeddelandet på vår webbplats.

Fler åtgärder behövs för att minska problemen med bidragsbrott

Nyheter   •   Jun 04, 2018 08:43 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering. ESV stöder utredningens förslag men anser att det inte räcker med nya bestämmelser.

ESV vill inte slopa taket för uppskov vid försäljning av privatbostäder

Nyheter   •   Sep 13, 2016 12:14 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad. ESV avstyrker förslaget. ESV ser hellre att den löpande beskattningen av bostäder höjs, och att skatteuttaget blir lägre vid omsättningen av bostäder.

Evenemang Visa alla 11 träffar

Pressträff och publicering av ESV:s prognos för statens budget

Evenemang   •   Maj 16, 2019 08:50 CEST

ESV publicerar sin prognos för statens budget och de offentliga finanserna på esv.se klockan 10.00.Pressträffen börjar klockan 10.15. Meddela gärna om du tänker delta.

2019-06-18, 10:00 - 11:00 CEST

ESV, Drottninggatan 89, Stockholm

ESV publicerar sin prognos över statens budget

Evenemang   •   Feb 15, 2019 15:29 CET

ESV publicerar sin prognos över statens budget och de offentliga finanserna.

2019-03-13 10:00 CET

esv.se

Publicering av ESV:s prognos över statens budget och den offentliga sektorns finanser

Evenemang   •   Dec 13, 2018 09:25 CET

ESV publicerar sin prognos över statens budget och de offentliga finanserna. Klockan 10.15 webbsänder vi en presentation som summerar prognosen. Länk till webbsändningen publiceras i pressmeddelandet på vår webbplats.

2019-01-24 10:00 CET

www.esv.se

Pressträff och publicering av ESV:s prognos över statens budget och de offentliga finanserna

Evenemang   •   Mar 27, 2018 07:54 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) presenterar årets första prognos över statens budget och de offentliga finanserna. ESV publicerar rapporten på vår webbplats klockan 10.00. Pressträffen börjar klockan 10.15.Under pressträffen lyfter vi bland annat fram ESV:s senaste bedömning av det finansiella sparandet i den offentliga sektorn, hur prisutvecklingen på bostäder påverkar de offentliga finanserna oc...

2018-04-05 - 2018-03-27

Ekonomistyrningsverket, Drottninggatan 89, Stockholm

Kontaktpersoner 3 träffar

  • Utredare
  • Laxkrswg.Ncworfadkdtvieusttu@euvsvvl.sgqehb
  • 070-890 43 28

  • Enhetschef
  • Statsredovisning
  • Lekpnajw.Mtealbsmqdnvifpstjg@egisvfs.swteiy
  • 073 039 89 41

  • Utredare
  • dafpnibnelgk.sxuteyadtuc@edesvgo.szceko
  • 08-690 44 33