Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 182 träffar

Högre kapitalskatter än väntat stärker det offentliga sparandet

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 10:00 CEST

Skatteintäkterna har reviderats upp i Ekonomistyrningsverkets nya prognos, till följd av starkare utfall än väntat för 2017. De offentliga utgifterna har bara ändrats marginellt. Överskottet i det finansiella sparandet har reviderats upp både 2018 och 2019.

Överskott på 16 miljarder kronor i statens budget i juli

Överskott på 16 miljarder kronor i statens budget i juli

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 09:00 CEST

Saldot i statens budget för juli blev ett överskott på 16 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett underskott på 10 miljarder kronor för juli 2017. För januari–juli visar budgetsaldot ett överskott på 108 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Underskott på 17 miljarder i statens budget i juni

Pressmeddelanden   •   Jul 26, 2018 09:00 CEST

Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 17 miljarder kronor, vilket kan jämföras med ett underskott på 13 miljarder kronor för juni 2017. Saldot för det första halvåret blev dock ett överskott på 92 miljarder kronor. Det är 22 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Över 200 000 företag behöver förbereda sig för ny lag

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 09:56 CEST

Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura. Lagen påverkar över 200 000 företag som måste börja skicka e-fakturor till sina offentliga kunder. Ekonomistyrningsverket (ESV) rekommenderar att alla offentliga organisationer och leverantörer börjar förbereda sig för att klara de nya lagkraven.

Nyheter Visa alla 40 träffar

Positivt med enklare regler för EU-stöd

Nyheter   •   Sep 18, 2018 13:51 CEST

ESV har svarat på Näringsdepartementets remiss om EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för förvaltning och revision av ett antal av EU:s fonder. ESV ser positivt på att förslagen stärker enhetligheten och proportionaliteten i styrningen av EU-medel, men invänder mot att förslagen försvårar genomförandet av revision i andra medlemsstater.

Regleringen av statliga servicekontor bör utredas på nytt

Nyheter   •   Sep 04, 2018 16:44 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Statliga servicekontor – mer service på fler platser (SOU 2018:43). ESV stödjer inriktningen i utredningens förslag. ESV anser dock att regleringen av verksamheten avviker från regeringens gängse ordning för myndighetsstyrning, och att regleringen därför bör utredas på nytt.

Myndigheternas lokaler minskar i centrala Stockholm

Nyheter   •   Sep 03, 2018 12:30 CEST

Myndigheterna i Stockholm, Solna och Sundbyberg har ökat både sin lokalarea och hyreskostnad mellan 2016 och 2017. Ökningen har främst skett i Stockholm utanför tullarna samt i Solna och Sundbyberg, medan myndigheternas lokaler fortsätter att minska i Stockholm innanför tullarna. Det visar ESV:s senaste analys av utvecklingen av myndigheternas lokalförsörjning i Stockholm, Solna och Sundbyberg.

ESV webbsänder presentation av sin prognos över statens budget och de offentliga finanserna

Nyheter   •   Aug 27, 2018 11:57 CEST

Den 31 augusti klockan 10.00 publicerar Ekonomistyrningsverket (ESV) sin senaste prognos över statens budget och de offentliga finanserna. Klockan 10.15 webbsänder vi en presentation som summerar prognosen. Länk till webbsändningen publiceras i pressmeddelandet på vår webbplats.

Evenemang Visa alla 28 träffar

Publicering av budgetprognos

Evenemang   •   Jun 20, 2018 13:43 CEST

ESV publicerar sin prognos över statens budget och de offentliga finanserna på vår webbplats. Vi webbsänder en presentation av prognosen klockan 10.15.

2018-08-31, 10:00 - 11:00 CEST

esv.se

Pressträff och publicering av ESV:s prognos över statens budget och de offentliga finanserna

Evenemang   •   Mar 27, 2018 07:54 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) presenterar årets första prognos över statens budget och de offentliga finanserna. ESV publicerar rapporten på vår webbplats klockan 10.00. Pressträffen börjar klockan 10.15.Under pressträffen lyfter vi bland annat fram ESV:s senaste bedömning av det finansiella sparandet i den offentliga sektorn, hur prisutvecklingen på bostäder påverkar de offentliga finanserna oc...

2018-04-05 - 2018-03-27

Ekonomistyrningsverket, Drottninggatan 89, Stockholm

ESV-dagen 2017

ESV-dagen 2017

Evenemang   •   Jun 22, 2017 08:09 CEST

ESV-dagen är en mötesplats för ekonomistyrning i staten. Det är också ett bra tillfälle att diskutera digitalisering i offentlig sektor. Under dagen får du lyssna på aktuella föreläsningar och ta del av goda exempel. Årets tema är ”Att navigera i förändring”. Vi välkomnar journalister att delta under konferensen. Presspass finns i registreringen. Mer information finns på www.esv.se/esv-dagen

2017-10-10, 09:30 - 17:00 CEST

Pressträff och publicering av ESV:s prognos över statens budget och de offentliga finanserna

Evenemang   •   Mar 18, 2016 10:49 CET

Den 6 april publicerar Ekonomistyrningsverket årets första prognos över statens budget och de offentliga finanserna. Rapporten publiceras på ESV:s webbplats klockan 10.00. Pressträffen börjar klockan 10.15.

2016-04-06, 10:00 - 11:30 CEST

Ekonomistyrningsverket, Drottninggatan 89, Stockholm

Dokument 2 träffar

Program ESV-dagen 2016

Program ESV-dagen 2016

Dokument   •   2016-08-23 15:29 CEST

Programmet till ESV-dagen 2016, den 11 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Bakgrund om ESV:s underlag till årsredovisning för staten

Dokumentet innehåller förklaringar om ESV:s två underlag till årsredovisning för staten: Utfallet för statens budget och Resultaträkning, Balansräkning och finansieringsanalys m.m.

Kontaktpersoner Visa alla 10 träffar

 • Utredare
 • kauyropbliohnaew.llyaruvfoysrshk@exgsvdh.satexf
 • 08-690 43 55

 • Utredare
 • dambnidjellw.sfhteopdtyq@edjsvrr.sbceks
 • 08-690 44 33

 • Utredare
 • jedmrkcqersl.jqyonmdsskjoncm@ecmsvku.suvelt
 • 08-690 43 98

 • Utredare
 • Jotqhawen.idSvtiennissoeonli@ethsvxh.sxyedq
 • 08-690 43 32