Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 187 träffar

Skattesänkningar minskar det offentliga sparandet

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2019 10:00 CET

Ekonomistyrningsverkets prognos visar att högkonjunkturen i svensk ekonomi har passerat toppen. Skatteintäkterna ökar långsammare i år än förra året, främst till följd av skattesänkningar. Den offentliga sektorns finansiella sparande minskar från 0,7 till 0,3 procent av BNP.

Staten betalar ut stöd med anledning av sommarens torka

Staten betalar ut stöd med anledning av sommarens torka

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2018 09:00 CET

Saldot i statens budget för november blev ett överskott på 15,6 miljarder kronor. Det är 1,4 miljarder lägre än i november 2017. Att saldot blev lägre beror delvis på utbetalningar med anledning av sommarens torka och bränder. Hittills i år visar budgetsaldot ett överskott på 158,4 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Överskott i statens budget i oktober

Överskott i statens budget i oktober

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 09:00 CET

Saldot i statens budget för oktober blev ett överskott på 3,1 miljarder kronor. Det är 3,6 miljarder lägre än i oktober 2017. För januari–oktober visar budgetsaldot ett överskott på 142,8 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Stor utbetalning av solcellsstöd i september

Stor utbetalning av solcellsstöd i september

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2018 09:00 CET

Saldot i statens budget för september blev ett överskott på 6,7 miljarder kronor. Det är 1,7 miljarder kronor lägre än i september 2017. Både inkomsterna och utgifterna för september är högre i år jämfört med förra året. I september betalade Energimyndigheten ut 0,6 miljarder kronor i solcellsstöd, vilket är lika mycket som under hela 2017.

Nyheter Visa alla 41 träffar

Förvaltningens uppföljning av it-kostnader och digitalisering bör utredas vidare

Nyheter   •   Sep 27, 2018 06:50 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25). ESV stödjer i stort Digitaliseringsrättsutredningens förslag, men anser att vissa delar behöver förtydligas och utredas vidare.

Positivt med enklare regler för EU-stöd

Nyheter   •   Sep 18, 2018 13:51 CEST

ESV har svarat på Näringsdepartementets remiss om EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för förvaltning och revision av ett antal av EU:s fonder. ESV ser positivt på att förslagen stärker enhetligheten och proportionaliteten i styrningen av EU-medel, men invänder mot att förslagen försvårar genomförandet av revision i andra medlemsstater.

Regleringen av statliga servicekontor bör utredas på nytt

Nyheter   •   Sep 04, 2018 16:44 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Statliga servicekontor – mer service på fler platser (SOU 2018:43). ESV stödjer inriktningen i utredningens förslag. ESV anser dock att regleringen av verksamheten avviker från regeringens gängse ordning för myndighetsstyrning, och att regleringen därför bör utredas på nytt.

Myndigheternas lokaler minskar i centrala Stockholm

Nyheter   •   Sep 03, 2018 12:30 CEST

Myndigheterna i Stockholm, Solna och Sundbyberg har ökat både sin lokalarea och hyreskostnad mellan 2016 och 2017. Ökningen har främst skett i Stockholm utanför tullarna samt i Solna och Sundbyberg, medan myndigheternas lokaler fortsätter att minska i Stockholm innanför tullarna. Det visar ESV:s senaste analys av utvecklingen av myndigheternas lokalförsörjning i Stockholm, Solna och Sundbyberg.

Evenemang Visa alla 29 träffar

Publicering av ESV:s prognos över statens budget och den offentliga sektorns finanser

Evenemang   •   Dec 13, 2018 09:25 CET

ESV publicerar sin prognos över statens budget och de offentliga finanserna. Klockan 10.15 webbsänder vi en presentation som summerar prognosen. Länk till webbsändningen publiceras i pressmeddelandet på vår webbplats.

2019-01-24 10:00 CET

www.esv.se

Publicering av budgetprognos

Evenemang   •   Jun 20, 2018 13:43 CEST

ESV publicerar sin prognos över statens budget och de offentliga finanserna på vår webbplats. Vi webbsänder en presentation av prognosen klockan 10.15.

2018-08-31, 10:00 - 11:00 CEST

esv.se

Pressträff och publicering av ESV:s prognos över statens budget och de offentliga finanserna

Evenemang   •   Mar 27, 2018 07:54 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) presenterar årets första prognos över statens budget och de offentliga finanserna. ESV publicerar rapporten på vår webbplats klockan 10.00. Pressträffen börjar klockan 10.15.Under pressträffen lyfter vi bland annat fram ESV:s senaste bedömning av det finansiella sparandet i den offentliga sektorn, hur prisutvecklingen på bostäder påverkar de offentliga finanserna oc...

2018-04-05 - 2018-03-27

Ekonomistyrningsverket, Drottninggatan 89, Stockholm

ESV-dagen 2017

ESV-dagen 2017

Evenemang   •   Jun 22, 2017 08:09 CEST

ESV-dagen är en mötesplats för ekonomistyrning i staten. Det är också ett bra tillfälle att diskutera digitalisering i offentlig sektor. Under dagen får du lyssna på aktuella föreläsningar och ta del av goda exempel. Årets tema är ”Att navigera i förändring”. Vi välkomnar journalister att delta under konferensen. Presspass finns i registreringen. Mer information finns på www.esv.se/esv-dagen

2017-10-10, 09:30 - 17:00 CEST

Dokument 2 träffar

Program ESV-dagen 2016

Program ESV-dagen 2016

Dokument   •   2016-08-23 15:29 CEST

Programmet till ESV-dagen 2016, den 11 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Bakgrund om ESV:s underlag till årsredovisning för staten

Dokumentet innehåller förklaringar om ESV:s två underlag till årsredovisning för staten: Utfallet för statens budget och Resultaträkning, Balansräkning och finansieringsanalys m.m.

Kontaktpersoner Visa alla 11 träffar

 • utredare
 • Kapyyaymn.yhYaqsu@ffeszmv.amsemv
 • 08-690 43 87

 • Utredare
 • katfrowkliognalt.lhgarpvfoihrsat@eiwsvlj.smdedn
 • 08-690 43 55

 • Utredare
 • dajdnieaelft.srqtetwdtkv@ejnsvhl.sjwezj
 • 08-690 44 33

 • Utredare
 • jerjrkkeerfr.jmronzxssnponvg@ewlsvwz.sgwedw
 • 08-690 43 98