Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 202 träffar

Begränsat utrymme för reformer 2020

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2019 10:00 CEST

Ekonomistyrningsverkets prognos visar att den ekonomiska tillväxten mattas av. Den offentliga sektorns finansiella sparande är nära noll i år. Staten visar överskott medan kommunsektorns underskott växer. Nästa år blir sparandet 17 miljarder kronor. Utrymmet för reformer 2020 är begränsat om överskottsmålet ska klaras.

Minskad valutareserv förstärker överskottet i statens budget

Minskad valutareserv förstärker överskottet i statens budget

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2019 09:00 CEST

Saldot i statens budget för juli blev ett överskott på 28,2 miljarder kronor. Det är 12,5 miljarder kronor högre än i juli 2018. Överskottet i juli beror till stor del på att Riksbanken har minskat valutareserven, vilket även påverkat budgetsaldot positivt får årets sju första månader. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Underskott i statens budget för juni

Pressmeddelanden   •   Jul 30, 2019 09:00 CEST

Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 24,8 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett underskott på 17,3 miljarder kronor i juni 2018. Saldot för det första halvåret visar dock ett överskott på 98,6 miljarder kronor, vilket är 6,2 miljarder kronor högre än motsvarande period 2018. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Minskad valutareserv ger överskott i statskassan

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 09:00 CEST

Saldot i statens budget för maj blev ett överskott på 64,2 miljarder kronor, vilket är 13,6 miljarder kronor högre än i maj 2018. I och med att Riksbanken har beslutat att minska valutareserven påverkades budgetsaldot positivt med 19,9 miljarder kronor i maj. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Nyheter Visa alla 43 träffar

ESV vill delvis justera förslagen för den långsiktiga styrningen av högskolan

Nyheter   •   Jun 24, 2019 14:12 CEST

Ekonomistyrningsverket har svarat på Utbildningsdepartementets remiss En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6). ESV anser att det finns många goda intentioner i utredningens förslag, men att flera förslag inte är tillräckligt förankrade i den ordning och de regelverk som reglerar den statliga förvaltningen.

Försvarsmakten har åtgärdat de flesta bristerna i sin investeringsplan

Nyheter   •   Maj 02, 2019 15:36 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avrapporterat regeringsuppdraget om att stödja Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) med att utveckla investeringsplanen för samhällsinvesteringar. ESV anser att Försvarsmakten nu har åtgärdat merparten av de tidigare bristerna men att vissa brister kvarstår. ESV kommer att fortsätta stötta Försvarsmakten i arbetet.

Förvaltningens uppföljning av it-kostnader och digitalisering bör utredas vidare

Nyheter   •   Sep 27, 2018 06:50 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25). ESV stödjer i stort Digitaliseringsrättsutredningens förslag, men anser att vissa delar behöver förtydligas och utredas vidare.

Positivt med enklare regler för EU-stöd

Nyheter   •   Sep 18, 2018 13:51 CEST

ESV har svarat på Näringsdepartementets remiss om EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för förvaltning och revision av ett antal av EU:s fonder. ESV ser positivt på att förslagen stärker enhetligheten och proportionaliteten i styrningen av EU-medel, men invänder mot att förslagen försvårar genomförandet av revision i andra medlemsstater.

Evenemang Visa alla 32 träffar

ESV-dagen 2019

ESV-dagen 2019

Evenemang   •   Jun 26, 2019 17:02 CEST

ESV-dagen är en mötesplats för ekonomistyrning i staten. Det är också ett bra tillfälle att diskutera gemensamma frågor för alla som arbetar med styrning och verksamhetsutveckling i offentlig sektor. I år fokuserar vi på aktuella styrningsfrågor med utgångspunkt i olika utmaningar statsförvaltningen står inför. Läs mer om programmet och anmäl dig på esv.se/esv-dagen

2019-10-15 00:00 CEST

City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12–14, Stockholm

Pressträff och publicering av ESV:s prognos för statens budget

Evenemang   •   Maj 16, 2019 08:50 CEST

ESV publicerar sin prognos för statens budget och de offentliga finanserna på esv.se klockan 10.00.Pressträffen börjar klockan 10.15. Meddela gärna om du tänker delta.

2019-06-18, 10:00 - 11:00 CEST

ESV, Drottninggatan 89, Stockholm

ESV publicerar sin prognos över statens budget

Evenemang   •   Feb 15, 2019 15:29 CET

ESV publicerar sin prognos över statens budget och de offentliga finanserna.

2019-03-13 10:00 CET

esv.se

Publicering av ESV:s prognos över statens budget och den offentliga sektorns finanser

Evenemang   •   Dec 13, 2018 09:25 CET

ESV publicerar sin prognos över statens budget och de offentliga finanserna. Klockan 10.15 webbsänder vi en presentation som summerar prognosen. Länk till webbsändningen publiceras i pressmeddelandet på vår webbplats.

2019-01-24 10:00 CET

www.esv.se

Kontaktpersoner Visa alla 12 träffar

 • Utredare
 • Lairrspz.Nedorbpdkwaviqgstjh@elqsvnp.sjoeia
 • 070-890 43 28

 • Enhetschef
 • Statsredovisning
 • Lenxnasc.Mqgalljmqzkviekstub@esysvni.sftecj
 • 073 039 89 41

 • utredare
 • Kaneyaybn.teYamwu@ujesldv.ggsevb
 • 08-690 43 87

 • Utredare
 • kanxropllizdnaon.lfsarrofozkrspy@eelsvbn.skremh
 • 08-690 43 55