Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 15 träffar

Lägre kapitalvinster minskar offentliga sektorns finansiella sparande

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2018 10:00 CEST

Den ekonomiska tillväxten dämpas enligt Ekonomistyrningsverkets nya prognos. De offentliga finanserna är i grunden starka, men det finansiella sparandet för 2018 blir lägre än förra året. Minskningen beror framför allt på lägre kapitalvinster och satsningar i budgetpropositionen för 2018. Utgiftstaken klaras med god marginal.

Starkare offentliga finanser än väntat

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 10:00 CEST

Den offentliga sektorns finansiella sparande blir i år 28 miljarder kronor bättre än i Ekonomistyrningsverkets prognos från december. Efter ett tillfälligt större överskott i fjol landar överskottet i år på 15 miljarder kronor. Det motsvarar 0,3 procent av BNP.

Bättre finansiellt sparande och minskat statligt lånebehov

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2016 10:00 CEST

Det offentliga finansiella sparandet beräknas bli 26 miljarder kronor bättre i år och 18 miljarder kronor bättre 2017 än i Ekonomistyrningsverkets prognos i december. Underskottet i de offentliga finanserna växer dock både i år och nästa år, till 0,3 respektive 0,7 procent av BNP.

Utgiftstaket klaras men marginalerna är små

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2015 10:00 CET

De offentliga utgifterna ökar kraftigt, framför allt till följd av många asylsökande och satsningar i budgetpropositionen. Underskottet i de offentliga finanserna växer därför, trots skattehöjningar, från 1,0 procent av BNP i år till 1,3 procent 2017.

Nyheter 2 träffar

Statens nettoförmögenhet har ökat

Nyheter   •   Apr 15, 2014 15:55 CEST

Den statliga sektorn kan definieras på olika sätt. I årsredovisningen för staten lämnar regeringen sin redovisning om myndigheterna och de statliga affärsverken. Men staten har stort inflytande även över AP-fonderna, de statliga bolagen och Riksbanken. Därför publicerar Ekonomistyrningsverket (ESV) idag en rapport om alla verksamheter staten har väsentligt inflytande över.

Utvärdering av statsskuldspolitiken

Nyheter   •   Feb 27, 2014 12:22 CET

Ekonomistyrningsverket (ESV) har haft i uppdrag att utvärdera den förda statsskuldspolitiken. Vi har bland annat analyserat kostnaden för riktigt långa obligationer, det vill säga lån på 20-30 år som Riksgälden tar.

Evenemang 2 träffar

Pressträff och publicering av prognos över statens budget och de offentliga finanserna

Evenemang   •   Mar 20, 2015 15:16 CET

Vi publicerar en prognos över statens budget och de offentliga finanserna. Vid pressträffen ger vi en presentation av de viktigaste tendenserna och det finns möjlighet att ställa frågor och göra intervjuer. Prognosen släpps kl. 10, pressträffen startar kl. 10.15.

2015-03-27, 10:15 - 11:00 CET

Ekonomistyrningsverket, Drottninggatan 89, Stockholm

Pressträff där årets sista budgetprognos presenteras

Evenemang   •   Nov 19, 2013 09:34 CET

Välkommen till presentationen av ESV:s prognos över statens budget och de offentliga finanserna. Rapporten publiceras på ESV:s webbplats klockan 10.00 och 10.15 börjar pressträffen. Meddela gärna i förväg om du tänker delta i pressträffen.

2013-12-16, 10:15 - 11:15 CET

Adolf Fredriks kyrkogata 8

Kontaktpersoner 1 träff

  • Utredare
  • daodnitfelho.sggtewndttx@etosvea.sroeyf
  • 08-690 44 33