Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 181 träffar

Stor utbetalning av solcellsstöd i september

Stor utbetalning av solcellsstöd i september

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2018 09:00 CET

Saldot i statens budget för september blev ett överskott på 6,7 miljarder kronor. Det är 1,7 miljarder kronor lägre än i september 2017. Både inkomsterna och utgifterna för september är högre i år jämfört med förra året. I september betalade Energimyndigheten ut 0,6 miljarder kronor i solcellsstöd, vilket är lika mycket som under hela 2017.

Högre utgifter för barnbidrag

Högre utgifter för barnbidrag

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 09:00 CEST

Saldot i statens budget för augusti blev ett överskott på 25 miljarder kronor. Det är 14 miljarder kronor lägre än i augusti 2017. Både inkomsterna och utgifterna är högre i år jämfört med förra året, såväl i augusti som för årets första åtta månader. Bland annat ökade utgifterna för barnbidrag. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Högre kapitalskatter än väntat stärker det offentliga sparandet

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 10:00 CEST

Skatteintäkterna har reviderats upp i Ekonomistyrningsverkets nya prognos, till följd av starkare utfall än väntat för 2017. De offentliga utgifterna har bara ändrats marginellt. Överskottet i det finansiella sparandet har reviderats upp både 2018 och 2019.

Överskott på 16 miljarder kronor i statens budget i juli

Överskott på 16 miljarder kronor i statens budget i juli

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 09:00 CEST

Saldot i statens budget för juli blev ett överskott på 16 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett underskott på 10 miljarder kronor för juli 2017. För januari–juli visar budgetsaldot ett överskott på 108 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Nyheter Visa alla 42 träffar

Förvaltningens uppföljning av it-kostnader och digitalisering bör utredas vidare

Nyheter   •   Sep 27, 2018 06:50 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25). ESV stödjer i stort Digitaliseringsrättsutredningens förslag, men anser att vissa delar behöver förtydligas och utredas vidare.

Positivt med enklare regler för EU-stöd

Nyheter   •   Sep 18, 2018 13:51 CEST

ESV har svarat på Näringsdepartementets remiss om EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för förvaltning och revision av ett antal av EU:s fonder. ESV ser positivt på att förslagen stärker enhetligheten och proportionaliteten i styrningen av EU-medel, men invänder mot att förslagen försvårar genomförandet av revision i andra medlemsstater.

Regleringen av statliga servicekontor bör utredas på nytt

Nyheter   •   Sep 04, 2018 16:44 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss Statliga servicekontor – mer service på fler platser (SOU 2018:43). ESV stödjer inriktningen i utredningens förslag. ESV anser dock att regleringen av verksamheten avviker från regeringens gängse ordning för myndighetsstyrning, och att regleringen därför bör utredas på nytt.

Myndigheternas lokaler minskar i centrala Stockholm

Nyheter   •   Sep 03, 2018 12:30 CEST

Myndigheterna i Stockholm, Solna och Sundbyberg har ökat både sin lokalarea och hyreskostnad mellan 2016 och 2017. Ökningen har främst skett i Stockholm utanför tullarna samt i Solna och Sundbyberg, medan myndigheternas lokaler fortsätter att minska i Stockholm innanför tullarna. Det visar ESV:s senaste analys av utvecklingen av myndigheternas lokalförsörjning i Stockholm, Solna och Sundbyberg.

Evenemang Visa alla 31 träffar

2018-12-20 - 2018-12-12

Publicering av budgetprognos

Evenemang   •   Jun 20, 2018 13:43 CEST

ESV publicerar sin prognos över statens budget och de offentliga finanserna på vår webbplats. Vi webbsänder en presentation av prognosen klockan 10.15.

2018-08-31, 10:00 - 11:00 CEST

esv.se

Informationsdag om e-delivery

Evenemang   •   Maj 21, 2018 16:47 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) bjuder in till en heldag med information om e-delivery. Det är EU:s it-infrastrukturkomponent (byggsten) för säker meddelandeöverföring för strukturerad, ostrukturerad och digital data. Byggstenen kan användas internationellt, nationellt och lokalt. Under informationsdagen får du ökad kunskap om vad e-delivery är, hur det fungerar och vad byggstenen kan hjälpa till ...

2018-06-07, 10:00 - 16:30 CEST

Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15, Stockholm.

Pressträff och publicering av ESV:s prognos över statens budget och de offentliga finanserna

Evenemang   •   Mar 27, 2018 07:54 CEST

Ekonomistyrningsverket (ESV) presenterar årets första prognos över statens budget och de offentliga finanserna. ESV publicerar rapporten på vår webbplats klockan 10.00. Pressträffen börjar klockan 10.15.Under pressträffen lyfter vi bland annat fram ESV:s senaste bedömning av det finansiella sparandet i den offentliga sektorn, hur prisutvecklingen på bostäder påverkar de offentliga finanserna oc...

2018-04-05 - 2018-03-27

Ekonomistyrningsverket, Drottninggatan 89, Stockholm

Dokument 2 träffar

Program ESV-dagen 2016

Program ESV-dagen 2016

Dokument   •   2016-08-23 15:29 CEST

Programmet till ESV-dagen 2016, den 11 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Bakgrund om ESV:s underlag till årsredovisning för staten

Dokumentet innehåller förklaringar om ESV:s två underlag till årsredovisning för staten: Utfallet för statens budget och Resultaträkning, Balansräkning och finansieringsanalys m.m.

Kontaktpersoner Visa alla 9 träffar

 • Utredare
 • kaooromeliqenacd.lsbarqifohwrsor@ewzsvvx.sjhewa
 • 08-690 43 55

 • Utredare
 • dacdnieuelih.smetenjdtpv@eassvoq.sgievd
 • 08-690 44 33

 • Utredare
 • jebbrkbverad.jwvonzlssvgonch@eoosvcb.sorevp
 • 08-690 43 98

 • Avdelningschef
 • EU-revision
 • ulxbricokafz.bdzerhogeqklvut@exzsvki.sslezh
 • 08-690 44 69