100 % elcykel på Sveavägen i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2016 15:16 CET

Tisdagen den 1:a mars öppnar El-cykelvaruhuset på Sveavägen 126 i Stockholm. El-cykelvaruhuset blir Sveriges första renodlade elcykelbutik och kommer att representera många av Sveriges ledande elcykelvarumärken.

Elcykeln får bilister att börja cykla till och från jobbet

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2017 09:09 CEST

Elcykeln lockar personer som tar sig till jobbet med bil eller kollektivtrafik att byta transportmedel. Det visar den största undersökningen om elcyklar som gjorts i Sverige. Det är Elcykelvaruhuset som har gjort den bland sina kunder.

Elcykelvaruhuset och KopEnScooter.Nu presenterar elcyklar och elmopeder för 200 beslutsfattare.

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2017 17:47 CEST

Elmopeder och elcyklar som firmafordon? Jajamen!

Elcyklar - Sverige och globalt

Nyheter   •   Nov 16, 2016 21:50 CET

Försäljning Sverige

I Sverige ökar försäljningen av elcyklar. 2015 blev 30 000 sålda och 2016 kommer antagligen 45 000 bli sålda. Elcyklar står för ungefär 7% av antal sålda cyklar i Sverige [1].

En elcykel i svensk lagstiftning är en cykel som har elassistans som kan hjälpa till upp till 25 km/h och elmaskinen har en maxeffekt på 250 W. En elcykel av den sorten följer samma regler som en vanlig cykel.

Från och med i år är det också möjligt att köpa så kallade Speedbikes [19]. Det är elcyklar som kan ha en motoreffekt på 500 W samt kan ge motorassistans upp till 45 km/h. En speedbikes måste också ha ett typgodkännande. En speedbikes räknas som en EU Moped klass 1. För att få en cykla på en speedbike behövs därför en trafikförsäkring, ett förarbevis för minst EU Moped klass 1, backspegel samt hjälm. Om ni vill kolla på specifkationer och priser så säljer t ex Elcykelvaruhuset två modeller.

Försäljning globalt

Globalt finns ca 200 miljoner elcyklar på vägarna och ungefär 35 miljoner elcyklar blev sålda i världen 2015 [3].

Den största marknaden är självklart Kina. 2012 stod Kina för 93% av marknaden för elcyklar [10]. Kraven för elcyklar är annorlunda i Kina t ex så behöver de inte trampa på en kinesisk elcykel för att komma framåt [10].

Japan är också en relativ stor marknad. Ungefär 0,5 miljoner elcyklar säljs i Japan [10].

I Europa blev 1,35 miljoner elcyklar sålda 2015. Det var en ökning från 1,14 miljoner 2014 [4].

Tyskland stod för 40% av försäljning 2015 och näst störst var Nederländerna som stod för 20% [4]. I Tyskland blev ca 0,5 miljoner elcyklar sålda 2015.

Nederländerna är relativt sin storlek den landet där det finns mest elcyklar i Europa. De har ungefär 1 miljoner elcyklar 2015 och det finns totalt ca 22 miljoner cyklar i landet [9].

En medelresa med en elcykel är längre än för vanliga cykelresor i Nederländerna . Varje elcykelresa är ca 5,5 km, men de vanliga cykelresorna är ca 3,6 km [9].

Elcyklar är populära hos de äldre i Nederländerna. Ungefär 33% av alla cykelkm av cyklister äldre än 65 år görs med elcyklar. Det kan jämföras med cyklister som är upp till 35 år. För dem är det endast 1% av all cykelkm som görs med elcyklar [9].

Allmänna trender för cykeltrafik i Sverige

För första gången på många året så kommer det säljas färre cyklar i år i jämförelse med förra året [1].

En uppskattning är att det kommer säljas 576 000 cyklar i år och 598 000 blev sålda förra året [1].

Trafikanalys har gjort en sammanställning om trenderna kring cykling i Sverige från perioden 1995 till 2014 [5,6].

Svenskarna cyklar ca 5,3 miljoner kilometer varje dag 2014. Det är 16% mindre än vad vi gjorde i mitten av 90-talet.

Eftersom vi blivit fler är minskning ännu större om vi räknar per capita. Då är det 38% mindre cykling 2014 jämförelse med mitten av 90-talet.

En stor trend är att barn och unga cyklar mindre. Skolresorna med cykel har blivit 48% färre [5,6].

För personer över 45 år så märks en återhämtning de senaste åren till samma reslängder som på 90-talet.

Policy och förslag för att öka cykling i Stockholm, Sverige och EU
Det finns förslag och processer igång för att försöka öka andelen cykling.

Inom EU-systemet har parlamentet, EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare samt medlemsrådet bett kommissionen att ta fram en cyklingsstrategi för EU [14,15].

EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare skriver i sitt beslut att cykelinvesteringar är ofta den bästa samhällsekonomiska investeringen. För varje EUR som satsas får man ofta tillbaka 5 EUR i samhällsekonomiska vinster som tex förbättrade hälsa.

I Sverige ska en cykelstrategi snart läggas fram av regeringen.

I Stockholm har Stockholms Handelskammare publicerat en rapport om varför cykling är viktigt att satsa på och vad som är lämpliga förslag [8].

Handelskammren skriver "De tydligaste hindren för en gynnsam utveckling av elcyklingen är den eftersatta cykelinfrastrukturen som den här rapporten redovisar i kommande avsnitt om de två stråken. Dåligt underhåll, tvära svängar, rödljus och smala ytor skapar både irritation och risker samt sänker hastigheten."

De tar också upp stöldrisken av elcyklar och behovet av investeringar i säkra miljöer för cykelparkering.

Något som kanske gör Stockholms Handelskammare nöjda är att det numera är möjligt att söka pengar för cykelinfrastruktur i Stadsmiljöavtalen.

Egna kommentarer

Om elcyklar ska bli stort behövs det antagligen kopplas till bättre infrastruktur som t ex säker parkering och bättre cykelvägar.

Trivector har analyserat den kopplingen [7].

Jag rekommendera att ni läser Fishermans analys om den vetenskapliga kunskapen om elcyklar [10]. Det finns förslag på vilka de vetenskapliga frågorna om elcyklar är.

Är lite sugen på att provåka en speedbike.

Referenser

[1] Rapport: Allt fler sadlar om till elcykel. Ny Teknik. 24 okt 2016. länk

[2] Het marknad ger brist på elcyklar. Ny Teknik. 16 juni 2016. länk

[3] Electric Bikes Worldwide Reports. 2016. länk

[4] EUROPEAN BICYCLE MARKET 2016 edition Industry & Market Profile (2015 statistics). CONEBI. länk

[5] De korta cykel­resorna blir allt färre. 2014. länk

[6] Cyklandets utveckling i Sverige 1995–2014 – en analys av de nationella resvaneundersökningarna. Trafikanalys. länk

[7] Cykeln och cyklisten – omvärld och framtid. Trivector. 2015. länk

[8] Bygg ut cykelbanorna i Stockholms län. Stockholms Handelskammare. 26 maj 2016. länk

[9] Tim Jones, Lucas Harms, Eva Heinen. Motives, perceptions and experiences of electric bicycle owners and implications for health, wellbeing and mobility. Journal of Transport Geography. Volume 53, May 2016, Pages 41–49, länk

[10] E-bikes in the Mainstream: Reviewing a Decade of Research
Elliot Fishman & Christopher Cherry. Transport Reviews Volume 36, 2016 - Issue 1: Cycling As Transport. Pages 72-9. länk (sub.)

[11] UNEP published Global Outlook on Walking and Cycling. 2016. UNEP. länk

[12] "State of EU Cities" report with interesting cycling data. länk

[13] EU cycling strategy. länk

[14] Local and regional authorities back EU Cycling Strategy. länk

[15] An EU Roadmap for Cycling. länk

[16] Eurobike 2016; Outlook is Mixed but Not for E-Bikes. länk

[17] En satsning på cykel- och gångtrafik har enligt Trafikverkets underlag till Färdplan 2050 en potential att reducera trafikökningen med 2 procent fram till 2030 och därmed bidra till kraftigt minskade utsläpp av klimatgaser jämfört med om ingen satsning görs.

[18] Trafikverket 2010. Gå och cykla för ökad hälsa. beställningsnr: 100304

[19] Elcykel stark som moped okej från nyår. Ny Teknik. 9 sep 2015. länk

[20] MacArthur, J., Dill, J., & Person, M. (2014). Electric Bikes in North America: Results from an online survey. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2468, 123–130. doi:10.3141/2468-14

[21] 2017 will be an exciting e-bike year.

Det vanligaste elfordonet i världen är elcyklar. Idag får ni en uppdatering kring några trender och försäljningssiffror. Trender elcyklar Skrivet av Magnus Karlström

Läs vidare »

Inbrott hos elcykelvaruhuset

Nyheter   •   Jun 29, 2016 16:19 CEST

Inatt hade Elcykelvaruhuset på Sveavägen 126 i Stockholm inbrott och två mycket unika elcyklar stals. En Stromer ST2 (69 995kr) och en LaPierre Eden Park (39 995kr). Cykeln från La Pierre har sålts i ca 20st exemplar i Sverige och cykeln från Stromer ska det finnas max 5 st av i Sverige.

Sammanfatting av Elcykelvaruhusets pressevent och invigning

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2016 08:30 CET

Tisdagen den 7 mars samlades sveriges största leverantörer ev elcyklar hos Elcykelvaruhuset på Sveavägen 126 i Stockholm. Extra kul var att trafikborgarrådet Daniel Helldén besökte oss.

Elcykelvaruhusets elcykelguide

Nyheter   •   Mar 07, 2016 10:52 CET

När det bra med en elcykel?

 • När du vill komma igång och börja cykla
 • Om man inte är van att cykla långa sträckor.
 • För de som har mycket backar där man cyklar.
 • Bra om man vill undvika att komma fram svettig.
 • Om man vill undvika bilköer.

Vad är just dina behov?

 • Innan du bestämmer dig för vad du skall köpa, tänk efter hur du kommer att använda elcykeln:
 • Skall du cykla långt?
 • Behöver du kunna lasta cykeln?
 • Skall du ha plats för barn?
 • Behöver du kunna lyfta och ta med cykel upp till din arbetsplats eller lägenhet?
 • Vill du ha en damcykel, herrcykel, lastcykel, hybrid eller en cykel som kan vikas ihop?

Testa Cykeln

Som alltid när du köper en cykel är det bra att testa elcykeln innan du bestämmer dig. Eftersom utbudet av elcyklar är stort är det bra att få tips och råd av en återförsäljare med kunskap och erfarenhet.


Hur mycket el drar en elcykel?

En elcykel drar under 0,1 kWh per mil. Om du cyklar fem mil i veckan kostar elen 20 till 25 kronor per år.


Elcykelns batteri

Batteriet på en elcykel är ett litiumbatteri, samma typ som finns i de flesta mobiltelefoner. Det är enkelt att ladda, du tar loss batteriet från cykel och laddar batteriet i ett vanligt eluttag och det tar ca 4-5 timmar att ladda batteriet. Ett fulladdat batteri räcker i 30-70 km.


 • Kör inte slut på batteriet helt och hållet, det är bättre att ladda det lite och ofta.
 • Om du cyklar på vintern, ta in batteriet och låt batteriet nå rumstemperatur innan du laddar.
 • Om du har uppehåll i din cykling en längre period, underhållsladda batteriet varannan månad.
 • Batteriet ska förvaras inomhus så mycket som möjligt, allra helst på vintern, effekten från batteriet blir sämre när det är kallt.

Service och garantier

En elcykel är en investering, så innan du köper din cykel kontrollera garantier, service och reparation.

Försäkring

Elcykeln räknas som en vanlig cykel och brukar därmed ingå i hemförsäkringen om den är låst med ett godkänt lås. Kontrollera alltid villkoren med ditt försäkringsbolag.


Innan du bestämmer dig

När du väljer elcykel, tänk på att den skall klara av svenska förhållanden. Det finns cyklar i alla prisklasser och utbudet ökar för varje år. Det kan vara lockande att köpa en elcykel för några tusen kronor men risken är att det varken finns reservdelar garantier. Man brukar säga att en elcykel med bra kvalitet kostar från ca: 10 000 kr. 

Elcykeln blir allt mer populär och har de senaste åren blivit ett hållbart och intressant alternativ för fler. Fördelarna är många, men vad skall man tänka på innan man ska köpa en elcykel och hur det att äga?

Läs vidare »

Om ELCYKELVARUHUSET

Sveriges första oberoende elcykelvaruhus med 100 % elcyklar

Med över 10 års erfarenhet från elcykelbranschen är Peter Klangsell och Mikael Klingberg pionjärer i Sverige. Sedan starten år 2006 har de utmanat marknaden, utvecklat nya modeller och år 2011 köpte de varumärket Lifebike av TV4. 2016 öppnar de El-cykelvaruhuset på Sveavägen 126 i Stockholm med Sveriges största utbud av elcyklar i prisklassen 10 000 -70 000 kr. Butikens utbud kommer från etablerade varumärken som Crescent, Monark, Trek, Batavus, La Pierre, Giant, Nishiki, Lifebike, Marvil, BH bikes, Stromer, Cargobike, Vinter och MBK m.fl.

Adress

 • ELCYKELVARUHUSET
 • Sveavägen 126
 • 11350 Stockholm
 • Sverige

Länkar