Återhämtning under hösten

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 11:47 CEST

Under augusti och september återhämtade sig hemelektronikbranschen och de flesta produkt- grupper ökade sin försäljning.

Kemikalieskatten når inte målen

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2018 13:14 CEST

Den första juli 2017 infördes kemikalieskatten, en viktbaserad punktskatt på elektronikvaror som kan uppgå till 320 kronor per produkt exklusive moms (400 kronor ink moms). HUI Research har på uppdrag av ElektronikBranschen, Svensk Handel och EHL (vitvarubranschen) utrett i vilken utsträckning kemikalieskatten haft avsedd effekt och kan konstatera att så inte är fallet.

Inför kemikalieskattens införande gjordes på regeringens uppdrag en utredning (SOU 2015:30) som prognostiserade konsekvenserna av skatten. I utredningen drogs slutsatserna att skatten förväntades ge upphov till årliga skatteintäkter om 2,4 miljarder kronor, en minskad försäljning av elektronikvaror med 4,5 procent per år, en förflyttning av den totala elektronikförsäljningen (till svenska konsumenter) från svensk detaljhandel till obeskattad internationell e-handel med 0,4 procent samt stora hälsobesparingar.

Utvärderingen från HUI Research visar att staten varit för optimistiska i sina beräkningar av skatteintäkterna som skulle uppgå till 2,4 miljarder, men i själva verket endast landat på knappt 1,3 miljarder under första året. Ser man även till skattens följdeffekter på statskassan, exempelvis uteblivna momsintäkter, är den statsfinansiella effekten marginell och kan i värsta fall vara negativ.

Enligt HUI Researchs beräkningar leder skatten till högre priser i Sverige relativt i andra länder. Även skattens effekter på utlandshandeln ser ut att ha underskattats av regeringens utredning. Kemikalieskatten leder till lägre marginaler för svenska företag, samt mellan 600 och 1 400 färre arbetstillfällen i branschen.

- Kemikalieskatten hjälper varken miljön eller hälsan. Nu visar det sig också att den inte heller tar in pengar till statskassan, säger Klas Elm, Elektronikbranschen, i en kommentar. 

Den första juli 2017 infördes kemikalieskatten, en viktbaserad punktskatt på elektronikvaror som kan uppgå till 320 kronor per produkt exklusive moms (400 kronor ink moms). HUI Research har på uppdrag av ElektronikBranschen, Svensk Handel och EHL (vitvarubranschen) utrett i vilken utsträckning kemikalieskatten haft avsedd effekt och kan konstatera att så inte är fallet.

Läs vidare »

Lugn juli för elektronikhandeln

Pressmeddelanden   •   Aug 07, 2018 13:03 CEST

De största TV-skärmarna fortsätter att sälja bra även om sommarvärmen ledde till en lugn period för hemelektronikhandeln.

- Fotbolls-VM och rekordhettan tog nog ut varandra under juli. Årets försäljning var oförändrad jämfört med i fjol, säger Klas Elm, VD för ElektronikBranschen.

Förutom de större TV-skärmarna sålde surfplattor och ljudprodukter bättre än samma månad förra året. Årets ackumulerade totala försäljningsvärde för branschen ligger efter juli på minus en procent.

Mobiltelefoner ligger ackumulerat kvar på två procent över försäljningsnivån från samma period i fjol.   

De största TV-skärmarna fortsätter att sälja bra även om sommarvärmen ledde till en lugn period för hemelektronikhandeln.

Läs vidare »

Svenskarna följer fotbollssuccén på stor tv

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 16:27 CEST

Försäljningen av de största TV-skärmarna gjorde ett jättelyft under juni. Även mobiltelefoner hade en bra försäljningsmånad.

Större TV inför fotbollsfesten

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 10:50 CEST

Försäljningen under maj visade att svenskarna fortsätter att välja större TV-skärmar. Den största kategorin TV, över 65 tum, sticker ut med kraftigt ökad försäljning.

ElektronikBranschen välkomnar tillkännagivande om privatkopieringsersättning

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 16:19 CEST

Samtliga partier i riksdagen uppmanade i dag regeringen att tillsätta en utredning med syftet att ersätta det nuvarande regelverket för privatkopieringsersättning med ett mer ändamålsenligt system. Enligt riksdagen bör ersättningen i det nya systemet baseras på den privatkopiering som faktiskt förekommer. Utredningen bör också beakta möjligheten att införa ett system där staten har det övergripande ansvaret. ElektronikBranschen välkomnar tillkännagivandet och menar att utgångspunkten för en kommande utredning måste vara att den nuvarande modellen för privatkopieringsersättning avskaffas.

–Dagens besked är välkommet. ElektronikBranschen har länge efterlyst en översyn av dagens privatkopieringsersättning som är helt ur fas med hur svenskarna idag konsumerar media. Flera undersökningar bekräftar att privatkopieringen i Sverige i princip upphört. Med nuvarande lagstiftning tvingas konsumenterna betala dubbelt, dessutom för något de allra flesta inte ens gör, säger Klas Elm.

–Regeringen bör skyndsamt tillsätta en utredning där utgångspunkten måste vara att nuvarande ersättningsmodell avskaffas. Konsumenter kopierar inte längre musik, film och TV eftersom de kan ta del av sådant innehåll genom lagliga streamingtjänster och andra betaltjänster där upphovsrättsinnehavarna får ersättning, säger Klas Elm.

ElektronikBranschen efterfrågar ett kompensationssystem som är hållbart över tid.

–Vi anser att upphovsrättsinnehavarna ska få en rimlig ersättning för den skada de eventuellt fortfarande lider, men det måste ske via en modell som är förutsägbar och stabil, säger Klas Elm och fortsätter; att som idag koppla avgiften till hur stort minne till exempel mobiltelefonen har är en hopplöst förlegad tanke.

–Här kan Sverige studera och inspireras av hur våra grannländer löst frågan. Ta Finland till exempel, här införde man en ny modell 2015 som innebär att kompensationen sker via anslag i statsbudgeten. Bedömningen i Finland var just att ökande streaming-tjänster gjorde det gamla systemet ohållbart. Även Norge har ett sådant system. Också i Danmark pågår för närvarande en omläggning av ersättningssystemet. Sverige ligger efter våra grannländer. Om regeringen menar allvar med att Sverige ska bli bäst på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter är det dags att agera, avslutar Klas Elm.

För ytterligare information kontakta:
Klas Elm
VD för ElektronikBranschen
070 – 458 01 08

Fakta:
Om dagens privatkopieringsersättning

Privatkopieringsersättning syftar till att ersätta upphovsmän för den ekonomiska skada de lider av att privatpersoner på laglig väg kopierar deras verk. Ersättningen är kopplad till en produkts lagringskapacitet och enligt upphovsrättslagen, lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, ska den tas ut på anordningar som är ”särskilt ägnade” för privatkopiering av ljud och rörliga bilder. Läs mer under kapital 2a, rätt till särskild ersättning. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1960729-om-upphovsratt-till-litterara-och_sfs-1960-729

Näringsutskottets betänkande

För betänkandet i sin helhet, se https://data.riksdagen.se/fil/0595973D-44BD-4FCB-9B0C-59ABC1153083  

Samtliga partier i riksdagen uppmanade i dag regeringen att tillsätta en utredning med syftet att ersätta det nuvarande regelverket för privatkopieringsersättning. Det nya systemet ska baseras på den privatkopiering som faktiskt förekommer. Utredningen bör också beakta möjligheten att införa ett system där staten har det övergripande ansvaret. ElektronikBranschen välkomnar tillkännagivandet.

Läs vidare »

Fortsatt övergång till större TV

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 15:54 CEST

Det ackumulerade totala försäljningsvärdet ligger efter april på minus en procent. Tungt går det för laptops som sedan 1 januari backat 15 procent jämfört med samma period förra året. TV totalt har backat fyra procent medan surfplattor ökat med tre procent under året. Audio och mobiltelefoner har ökat två procent vardera och TV över 65 tum har ökat 16 procent.

ElektronikBranschen välkomnar näringsutskottets uppmaning att se över systemet med privatkopieringsersättning

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2018 10:24 CEST

Riksdagens näringsutskott anser att regeringen bör se över det nuvarande systemet med ersättning för privatkopiering. Utskottet, som är eniga, anser att det nuvarande ersättningssystemet för privatkopiering behöver ersättas och föreslår därför att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att göra detta. ElektronikBranschen som länge efterlyst en översyn av dagens system välkomnar beskedet.

– ElektronikBranschen har länge efterlyst en översyn av dagens privatkopieringsersättning. Vi anser att upphovsrättsinnehavarna ska få en rimlig ersättning för den skada de eventuellt fortfarande lider, men det måste ske via en modell som är förutsägbar och stabil, säger Klas Elm, VD för ElektronikBranschen.

– Att som idag koppla avgiften till hur stort minne till exempel mobiltelefonen har är en hopplöst förlegad tanke. Med nuvarande lagstiftning tvingas konsumenterna dessutom betala dubbelt, dels för privatkopiering de inte ägnar sig åt och för konsumtion av streamingtjänster, säger Klas Elm.

Här kan du läsa hela näringsutskottets pressmeddelande: https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2018/maj/3/ersattningssystemet-for-privatkopiering-bor-ses-over/

För ytterligare information kontakta:
Klas Elm
VD för ElektronikBranschen
070 – 458 01 08

Riksdagens näringsutskott anser att regeringen bör se över det nuvarande systemet med ersättning för privatkopiering. ElektronikBranschen som länge efterlyst en översyn av dagens system välkomnar beskedet.

Läs vidare »

Bra försäljning i mars

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2018 14:41 CEST

Försäljningen av hemelektronik var bra i mars vilket gjorde att första kvartalet slutade på samma nivå som förra året.

Svag start på 2018

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 16:53 CET

ElektronikBranschen inleder 2018 med en svag försäljning jämfört med förra året. Januari och

februari hade bra försäljning för olika produktgrupper, men ackumulerat för bägge månaderna var värdet för den totala försäljningen en procent längre än under motsvarande månader 2017.

- De olika ljudprodukterna inom kategorin Audio har återkommit i statistiken och det ska bli spännande att se hur den utvecklar sig under året. Vi vet att Audio sålt bra senaste åren, säger Klas Elm, VD för ElektronikBranschen.

Den viktiga kategorin Mobiltelefoner visar ett litet plus och så gör också Surfplattor, medan produktkategorin TV generellt startat året svagt. 

ElektronikBranschen inleder 2018 med en svag försäljning jämfört med förra året.

Läs vidare »

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om ElektronikBranschen

ElektronikBranschen är en branschorganisation för leverantörer och handlare inom konsumentelektronik, foto och service.

Adress

  • ElektronikBranschen
  • Box 22 307
  • 104 22 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar