Skip to main content

Taggar

Lista över UMA-företag som är parter i skiljeförfarandet
Vitvaruföräljning 2006-2009

Vitvaruföräljning 2006-2009

Dokument   •   2010-03-05 08:00 CET

FÖRSÄLJNINGEN STABILT UPPÅT UNDER 2010 Trots den kraftiga konjunktursvackan lyckades vitvarubranschen höja sin omsättning under 2009. Den förväntade nedgången uteblev och försäljningen ökade med 1,6 procent till 10,3 miljarder kronor, det näst högsta resultatet någonsin.

CE-Försäljning 2007-2010

CE-Försäljning 2007-2010

Dokument   •   2010-03-05 08:00 CET

NYTT FÖRSÄLJNINGSREKORD FÖR TV UNDER 2010 När vi för ett år sedan presenterade prognosen inför 2009 rådde extremt stor osäkerhet, och många var övertygade om en tvåsiffrig procentuell omsättningsnedgång. Den kraftiga nedgången infann sig aldrig inom Elektronikbranschen och helårsresultatet hamnade på samma nivå som 2008.

TV-försäljningen 2006-2009

TV-försäljningen 2006-2009

Dokument   •   2009-03-31 10:58 CEST

Årets julklapp 2007 - GPS

Dokument   •   2007-11-20 14:08 CET