Skip to main content

ElektronikBranschen välkomnar regeringens besked att utländsk e-handel ska omfattas av kemikalieskatten

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2019 09:45 CEST

Idag omfattas inte utländsk handel av kemikalieskatten. Efter omfattande kritik aviserar nu regeringen i budgetpropositionen för 2020 att man under 2019 kommer ta fram en promemoria med förslag till hur utländsk e-handel skulle kunna omfattas av kemikalieskatten på elektronik. ElektronikBranschen, som länge framhållit de negativa effekterna av kemikalieskatten för svensk handel, välkomnar förslaget.

– Som kemikalieskatten är konstruerad idag slår den hårt mot svensk detaljhandel och jobben i Sverige. Kemikalieskatten snedvrider konkurrensen för svenska handlare då den inte tas ut på varor köpta från utländska e-handelssajter. Svenska handlare kan inte höja priserna för att kompensera sig för högre inhemska skatter, eftersom konsekvensen blir att de då tappar affären till konkurrenter i exempelvis Danmark eller Tyskland. Vi välkomnar därför regeringens besked att de nu ser över en lösning som innebär att även utländska e-handelssajter omfattas av skatten, säger Klas Elm, vd på ElektronikBranschen.

ElektronikBranschen anser att kemikalieskatten ska avskaffas.

– Kemikalieskatten ger en mycket begränsad miljönytta och har redan bidragit till förlorade arbetstillfällen och ett försäljningstapp på cirka 6 miljarder kronor för den svenska handeln. Farliga kemikalier ska förbjudas och nationell särbeskattning är inte rätt väg att komma åt problemet. Produkter görs för en global marknad och tillverkarna ändrar inte den globala produktionen för att passa den svenska regeringen. Verklig förändring kräver förbud på EU-nivå, säger Klas Elm.

I mars 2018 riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att kemikalieskatten ska utvärderas i sin helhet. En sådan utredning har ännu inte påbörjats.

– Om regeringen skulle landa i bedömningen att utvidgningen av lagens tillämpningsområde inte går att genomföra så måste kemikalieskatten i sin helhet avskaffas, avslutar Klas Elm.

Utdrag ur BP20:

Kapitel 12.17 Utökad beskattning av utländska säljare avseende kemikalieskatt

I lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik är i dag försäljning från utländska säljare direkt till svenska konsumenter undantagen beskattning om vissa krav uppfylls. I propositionen Vårändringsbudget för 2019 (prop. 2018/19:99) angavs att det är angeläget att skatt tas ut även vid de aktuella försäljningarna och att det framöver bör övervägas om och i vilken utsträckning detta är möjligt. Undantaget motiverades vid införandet av skatten främst med de stora praktiska problemen att upprätthålla en fungerande beskattning i dessa situationer. Undantaget har kritiserats av bl.a. flera branschorganisationer och företag. Det har även inkommit en anmälan från en branschorganisation till Europeiska kommissionen om att undantaget skulle kunna utgöra otillåtet statsstöd. Regeringens bedömning är att undantaget inte utgör otillåtet statsstöd, men har förståelse för de principiella invändningarna mot att utländska handlare i dessa fall beskattas annorlunda än svenska och anser fortfarande att det är angeläget att skatt tas ut även vid de aktuella försäljningarna. Under 2019 kommer därför en promemoria med förslag på hur en sådan förändring kan utformas att tas fram.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.