Skip to main content

Energismart Awards 2013. SISAB & ESYLUX prisbelönta för sitt energiarbete!

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 12:56 CEST

SISAB & ESYLUX prisbelönta för sitt energiarbete!

För 3 tredje året i rad och under Elektroskandias energismarta månad utses vinnarna av Energismart Awards! Priset delas upp i två kategorier där vi bedömer företagens helhetssyn, engagemang och profil gällande energifrågan.

Årets vinnare är SISAB och ESYLUX


Motivering SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB)

”Med ett tydligt målsatt miljö och energiarbete är SISAB ett föredöme för att anpassa sig till ett modernt och hållbart samhälle. Bara under år 2012 har man med hjälp av smarta energibesparingar och driftoptimering lyckats minska energiförbrukningen med 5,9% i sitt fastighetsbestånd, vilket genererar en besparing på 8 Miljoner. Vi anser att SISABs målmedvetenhet bidrar till att skapa en viktig grund för våra framtida generationer – våra barn.”

Läs mer om SISAB´s miljöarbete här http://sisab.se/


Motivering ESYLUX

”ESYLUX har med en tydlig strategi och målmedvetenhet genererat en tillväxt och framgångsrikt genomslag i branschen. Med energibesparing som budskap, har Esylux via en tydlighet och enkelhet genererat ett ökat intresse för tekniken, med engagemang och pro-aktivitet hjälpt våra gemensamma kunder till energismarta affärer och lösningar. Energieffektivisering via styrsystem är fortsatt ett tillväxtområde med hög fokus, vårt samarbete med Esylux leder till ökad medvetenhet kring energismarta lösningar, vilket i slutändan genererar en god affär – för alla.”

Läs mer om ESYLUX produkter och lösningar här http://www.esylux.com/se/se/


Läs mer om Elektroskandia Sveriges energismartarbete på:

http://energismart.elektroskandia.se


Elektroskandia – Sveriges ledande el-teknikgrossist.
Vi marknadsför och säljer elmateriel och utrustning inom kraft/automation, tele/data/säkerhet, belysning, hushållsmaskiner och industriförnödenheter. Elektroskandia äger Cylindavarumärket som erbjuder den svenska marknaden ett komplett sortiment vitvaror.
Elektroskandia är en del av Sonepar-koncernen – ett av de största elgrossistföretagen i världen.

Bifogade filer

Word-dokument