Media no image

Positivt utlåtande för baricitinib som ny behandling av ledgångsreumatism hos vuxna

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 10:00 CET

Den vetenskapliga kommittén CHMP, inom europeiska läkemedelsmyndigheten, är positiv till att baricitinib – en selektiv JAK1- och JAK2-hämmare i tablettform, godkänns för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit hos vuxna som inte svarar tillräckligt på konventionella sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel eller när intolerans eller kontraindikation föreligger mot en eller flera av dessa behandlingar. Baricitinib kan användas i monoterapi eller i kombination med metotrexat.

– Reumatoid artrit är en tärande sjukdom som kan ha förödande inverkan på livskvaliteten. Trots dagens mycket effektiva behandlingsalternativ är det flera patienter som inte uppnår behandlingsmålen eller remission, det vill säga får en varaktig tillbakagång av smärta och svullnad i de angripna lederna. Det finns därför fortfarande ett fortsatt behov av att utveckla fler behandlingar för att förbättra den samlade patientvården, säger Esbjörn Larsson, reumatolog och medicinsk rådgivare på Lilly. Baricitinib är den första JAK-hämmaren som får ett positivt utlåtande från CHMP för behandling av reumatoid artrit i Europa. Det är en viktig milstolpe för människor med reumatoid artrit, och Lillys målsättning är att förbättra utfallet för dem som drabbas av denna kroniska sjukdom.

Det positiva beskedet från CHMP baseras på kommitténs granskning av fem fas 3 kliniska prövningar (RA-BEGINRA-BEAM, RA-BUILD, RA-BEACON och RA-BEYOND) i vilka patienter med måttligt till svår aktiv reumatoid artrit behandlats med baricitinib. Studiedeltagarna representerade en bred patientpopulation däribland de som varit metotrexat-naiva samt de som haft otillräcklig effekt av behandling med metotrexat, konventionella sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs) och TNF-hämmare.

Baricitinib är en selektiv och reversibel JAK1- och JAK2-hämmare i tablettform som tas en gång dagligen. Det finns fyra kända JAK-enzymer: JAK1, JAK2, JAK3 och TYK2. Cytokiner beroende av JAK-enzymer har visat sig vara inblandade i uppkomsten och utvecklingen av en rad inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. JAK-hämmare kan därför innebära ett nytt angreppssätt vid behandling av ett brett spektrum av inflammatoriska sjukdomstillstånd.

Inom de närmaste månaderna väntas EU-kommissionen fatta beslut om ett försäljningsgodkännande för baricitinib inom EU – som, om det godkänns, kommer att marknadsföras som Olumiant®.

Läs mer om CHMPs beslut här

Mer information om det kliniska prövningsprogrammet för baricitinib finns på www.clinicaltrials.gov

För ytterligare information vänligen kontakta: Carin Landsmer, External Affairs Director, tel: 08-737 88 00

SEBAR00034s

Lilly är ett ledande globalt läkemedelsföretag som förenar vård och innovationer för att göra livet bättre för människor över hela världen. Lilly grundades för över ett hundra år sedan av en man som ville ta fram förstklassiga läkemedel som uppfyllde verkliga behov och detta är fortfarande den ambition som genomsyrar allt vi gör. Världen över arbetar Lillys medarbetare med att utveckla livsavgörande läkemedel för dem som behöver samt förbättra kunskapen om sjukdomar och möjlighet till behandling. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna.

Den vetenskapliga kommittén CHMP, inom europeiska läkemedelsmyndigheten, är positiv till att baricitinib godkänns för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit hos vuxna. Baricitinib är en selektiv och reversibel JAK1- och JAK2-hämmare i tablettform som tas en gång dagligen.

Läs vidare »
Oajief3iu6g3v1utgopv

TLV subventionerar Taltz®, en ny IL-17 hämmare för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna

Nyheter   •   Okt 03, 2016 10:00 CEST

Media no image

EU godkänner Taltz för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2016 11:00 CEST

EU-kommissionen har godkänt Taltz (ixekizumab) för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna i behov av systemisk behandling. Taltz är specifikt framtaget för att rikta in sig på IL-17A, ett protein som är med och driver den underliggande inflammationsprocess som pågår vid psoriasis.(1)

– Under senare år har vi upplevt en dramatisk utveckling när det gäller behandling av svår psoriasis som drabbar cirka 20 procent av alla som får sjukdomen. Taltz är ett välkommet nytt behandlingsalternativ för denna patientgrupp säger Mona Ståhle, professor i dermatologi, Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet, och fortsätter:

– Med de nya IL-17 hämmarna har vi sett mycket goda effekter som för vissa patienter kan handla om en utläkning av placken, det vill säga att utslagen försvinner.

Omkring 250 000 - 300 000 svenskar lever med psoriasis vilket gör den till en av våra vanligaste folksjukdomar. Psoriasis är en kronisk hudsjukdom där immunsystemet spelar en central roll. Förutom att sjukdomen kan ha en betydande inverkan på individens livskvalitet har psoriasis även associerats med en ökad risk för andra allvarliga sjukdomar som till exempel diabetes och hjärt-och kärlsjukdom.(2)

EU-kommissionens godkännande baseras på resultaten från sju kliniska prövningar från 21 länder i vilka fler än 4200 patienter med måttlig till svår plackpsoriasis deltagit. I de tre fas 3-studierna UNCOVER-1, UNCOVER-2 och UNCOVER-3 som ingick i programmet utvärderades säkerheten och effekten av 12 veckors behandling med Taltz (80 mg varannan eller var fjärde vecka) med placebo. I UNCOVER-2 och UNCOVER-3 tillkom även jämförelser mellan Taltz och etanercept (utöver placebojämförelserna). I UNCOVER-1 and UNCOVER-2 utvärderades även effekten efter 60 veckors behandling med Taltz. De vanligaste biverkningarna som rapporterades var reaktioner vid injektionsstället och övre luftvägsinfektioner, där förkylning var det mest förekommande.(3,4)

Taltz (ixekizumab) är en humaniserad IgG4 monoklonal antikropp som selektivt binder till cytokinet (signalämnet) interleukin 17A (IL-17A). På så vis hämmas aktiviteten av IL-17A, det huvudsakliga cytokinet som är drivande i de inflammatoriska och immunologiska processer som ger upphov till psoriasis.(5)

För ytterligare information vänligen kontakta: Carin Landsmer, External Affairs Director, Eli Lilly, tele 08-737 88 00

Referenser:

(1) Krueger JG, Fretzin S, Suárez-Fariñas M, et al. IL-17A is essential for cell activation and inflammatory gene circuits in subjects with psoriasis. J Allergy Clin Immunol. 2012;130(1):145-54.

(2) Psoriasis media kit. National Psoriasis Foundation website. https://www.psoriasis.org/sites/default/files/for-media/MediaKit.pdf. Accessed January 22, 2016.

(3)  Griffiths C, Reich K, Lebwohl M, et al. Comparison of ixekizumab with etanercept or placebo in moderate-to-severe psoriasis (UNCOVER-2 and UNCO-VER-3): results from two phase 3 randomised trials. The Lancet. 2015;386(9993):541-551.

(4) A Phase 3 study in participants with moderate to severe psoriasis (UNCOVER-1). https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01474512?term=NCT01474512&rank=1. Accessed April 11, 2016.

(5) Taltz® Summary of Product Characteristics. Eli Lilly. April 2016.

Lilly är ett ledande globalt läkemedelsföretag som förenar vård och innovationer för att göra livet bättre för människor över hela världen. Lilly grundades för över ett hundra år sedan av en man som ville ta fram förstklassiga läkemedel som uppfyllde verkliga behov och detta är fortfarande den ambition som genomsyrar allt vi gör. Världen över arbetar Lillys medarbetare med att utveckla livsavgörande läkemedel för dem som behöver samt förbättra kunskapen om sjukdomar och möjlighet till behandling. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna.

EU-kommissionen har godkänt Taltz (ixekizumab) för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna i behov av systemisk behandling. Taltz är specifikt framtaget för att rikta in sig på IL-17A, ett protein som är med och driver den underliggande inflammationsprocess som pågår vid psoriasis.

Läs vidare »
Media no image

Positivt CHMP-utlåtande för ixekizumab för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis

Pressmeddelanden   •   Feb 29, 2016 08:00 CET

Europeiska läkemedelsverkets vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, gav idag ett positivt utlåtande och rekommenderar ett godkännande av Lillys ixekizumab. Utlåtandet avser behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna i behov av systemisk behandling. Ixekizumab är specifikt framtagen för att rikta in sig på IL-17A, ett protein som spelar en nyckelroll i att driva den underliggande inflammationsprocess som pågår vid psoriasis.1

Omkring 250 000 - 300 000 svenskar har psoriasis vilket gör den till en av våra vanligaste folksjukdomar.2 Psoriasis är en kronisk hudsjukdom där immunsystemet spelar en central roll.Psoriasis kan ha en betydande inverkan på individens livskvalitet och har även associerats med en ökad risk för andra allvarliga sjukdomar som till exempel diabetes och hjärt-och kärlsjukdom.3

CHMP:s positiva utlåtande baseras på resultaten från det största fas-3 prövningsprogram inom måttlig till svår psoriasis som hittills genomförts. Programmet omfattar tre, dubbelblinda, multicenter (18 länder), fas 3-studier (UNCOVER-1, UNCOVER-2 och UNCOVER-3) i vilka fler än 3 800 patienter med måttlig till svår plackpsoriasis deltagit. I samtliga studier utvärderades säkerheten och effekten av 12 veckors behandling med ixekizumab (80 mg varannan- eller var fjärde vecka) med placebo. I UNCOVER-2 och UNCOVER-3 tillkom även jämförelser mellan ixekizumab och etanercept (utöver jämförelserna med placebo).

– Vi har sett i studierna att redan efter 12 veckors behandling med ixekizumab, har signifikant fler patienter uppnått läkt eller nästan läkt hud samt förbättrad livskvalitet, i jämförelse med både placebo och etanercept, säger Anders Ljungberg, hudläkare och medicinsk rådgivare på Lilly och fortsätter – det positiva utlåtande från CHMP är ett viktigt steg i vår strävan att erbjuda ett nytt behandlingsalternativ för patienter med måttlig till svår plackpsoriasis.

Europeiska kommissionen, som vanligen följer CHMP:s rekommendationer förväntas lämna ett slutgiltigt besked inom två till tre månader.

För ytterligare information vänligen kontakta: Carin Landsmer, External Affairs Director, Eli Lilly,

telefon 08-737 88 00

Se CHMP:s beslut här och pressmeddelandet på engelska här.

Referenser:

[1] Krueger JG, Fretzin S, Suárez-Fariñas M, et al. IL-17A is essential for cell activation and inflammatory gene circuits in subjects with psoriasis. J Allergy Clin Immunol. 2012;130(1):145-54.

[2] om psoriasis. Psoriasisförbundet, 2013

[3] media kit. National Psoriasis Foundation website. https://www.psoriasis.org/sites/default/files/for-media/MediaKit.pdf. Accessed January 22, 2016.


SEIXE00013

Lilly är ett ledande globalt läkemedelsföretag som förenar vård och innovationer för att göra livet bättre för människor över hela världen. Lilly grundades för över ett hundra år sedan av en man som ville ta fram förstklassiga läkemedel som uppfyllde verkliga behov och detta är fortfarande den ambition som genomsyrar allt vi gör. Världen över arbetar Lillys medarbetare med att utveckla livsavgörande läkemedel för dem som behöver samt förbättra kunskapen om sjukdomar och möjlighet till behandling. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna.

Omkring 250 000 - 300 000 svenskar har psoriasis vilket gör den till en av våra vanligaste folksjukdomar. Europeiska läkemedelsverkets vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, gav idag ett positivt utlåtande och rekommenderar ett godkännande av Lillys ixekizumab för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna i behov av systemisk behandling.

Läs vidare »
Media no image

Internationella Psoriasisdagen till ära – ny utbildningsfilm

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2016 08:30 CEST

Lördagen den 29 oktober är det Internationella Psoriasisdagen, World Psoriasis Day. Dagen manifesteras bland andra av Internationella Psoriasisförbundet (IFPA) som med hjälp av en ny animerad film vill bekämpa hinder av fördomar, stigmatisering och diskriminering för dem som lever med psoriasis i dag. Genom ett samarbete mellan IFPA och Lilly har filmen översatts till svenska.

Filmen berättar historien om Anna och Peter, som lider av psoriasis och psoriasisartrit. De är inte ensamma – över 125 miljoner människor världen över delar deras kamp. Omkring 300 000 personer i Sverige lever med psoriasis vilket gör den till en av våra vanligaste folksjukdomar. Mer än hälften av dem insjuknar innan 25 års ålder.

– Under de senaste åren har mycket hänt när det gäller opinionsbildning kring psoriasis. Med Världshälsoorganisationens resolution där psoriasis erkändes som en allvarlig kronisk inflammatorisk sjukdom samt en världsomfattande rapport har psoriasis satts på den globala agendan. Vi är därför bättre rustade än någonsin för att göra skillnad för människor med psoriasis. Nu vill vi ta det till nästa nivå. På World Psoriasis Day vill vi bekämpa fördomar, stigmatisering och diskriminering för att öka medvetenheten, förståelsen samt ingjuta hopp för dem som drabbas av psoriasis. Genom att riva barriärer hjälper vi dessa individer få tillgång till diagnos, behandling och förbättrad livskvalité, säger Lars Ettarp, President av IFPA.

Världshälsoorganisationens resolution från 2014 fastslog att psoriasis är en kronisk, icke smittsam, smärtsam, vanställande och handikappande sjukdom utan bot som kan medföra psykosociala konsekvenser. Många patienter med psoriasis upplever fördomar, stigmatisering och diskriminering vilket kan ha en negativ påverkan på deras dagliga liv. Många får felaktig eller fördröjd diagnos och otillräcklig tillgång till vård. Deras livskvalitet kan förbättras när de får tillgång till en korrekt diagnos med individuellt satta behandlingsmål.

– Tillgången till effektiv behandling är tyvärr bristfällig och varierar beroende på var man bor i Sverige. Många med psoriasis är missnöjda med sin behandling eller valt att vara helt utan, säger Anders Ljungberg, medicinsk rådgivare Lilly.

Internationella Psoriasisdagen

Lördagen den 29 oktober är det Internationella Psoriasisdagen, World Psoriasis Day. Med årets tema ”Breaking Barriers For People With Psoriasis” uppmärksammas dagen över hela världen. Detta för att öka medvetenheten samt förbättra förståelsen för hur många patienter med psoriasis upplever fördomar, stigmatisering och diskriminering i sin vardag. Dagligen möter människor med psoriasis enorma hinder i samhället, bland annat inom hälso- och sjukvården, på arbetet, i skolan och i sociala relationer. Detta leder till missade möjligheter i livet som kan förhindras.

Se filmen ”Riv barriärerna för människor med psoriasis” nedan:

För information om Internationella Psoriasisdagen och filmen, vänligen kontakta: Eva Corijn, Communications Manager IFPA Sverige, telefon 0707-495 820

För ytterligare information om Lilly vänligen kontakta: Carin Landsmer, External Affairs Director, Eli Lilly, telefon 08-737 88 00

SETLZ00030a

Lilly är ett ledande globalt läkemedelsföretag som förenar vård och innovationer för att göra livet bättre för människor över hela världen. Lilly grundades för över ett hundra år sedan av en man som ville ta fram förstklassiga läkemedel som uppfyllde verkliga behov och detta är fortfarande den ambition som genomsyrar allt vi gör. Världen över arbetar Lillys medarbetare med att utveckla livsavgörande läkemedel för dem som behöver samt förbättra kunskapen om sjukdomar och möjlighet till behandling. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna.

Lördagen den 29 oktober är det Internationella Psoriasisdagen, World Psoriasis Day. Med hjälp av en ny animerad film vill Internationella Psoriasisförbundet (IFPA) i samarbete med Lilly öka medvetenheten och förbättra förståelsen för hur många patienter med psoriasis upplever fördomar, stigmatisering och diskriminering i sin vardag.

Läs vidare »
Owotqst7sgxhbbntxnhu

Lilly medarbetare viger arbetsdag till svensk demensvård

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2016 08:00 CEST

I dag på Lilly Global Day of Service får ett tjugotal äldreboenden runt om i Sverige besök av Lillys svenska medarbetare som ska presentera Swedish Care International smartphoneapp Memory Box. Det nya digitala kommunikationsverktyget är framtaget för att vara en minneshjälp och ett konversationshjälpmedel för att stödja och inspirera anhöriga och vårdgivare till personer med demens.

Media no image

Pressinbjudan Almedalen: Kroniskt sjuka eller kroniskt friska? Kan vi sikta högre?

Nyheter   •   Jun 30, 2016 08:00 CEST

Patienter med kronisk sjukdom har kroniska svårigheter i kontakterna med sjukvården. Sju av tio har aldrig diskuterat behandlingsmål med sin läkare och endast fyra av tio har en behandlingsplan. Många har problem med otillräcklig effekt av sin behandling, trots tillgång till nya moderna läkemedel. Ett exempel är patienter med reumatism – en av
de största patientgrupperna med kronisk sjukdom. Trots behandling med ofta effektiva biologiska läkemedel har många kvarstående problem med smärtande, svullna och inflammerade leder.

➤ Vilka alternativ står till buds i dag för dessa patienter?
➤ Hur kan vi arbeta mer proaktivt för att undvika att patienterna försämras
och går in i sjukskrivning?
➤ Vilka satsningar behöver göras för att även dessa patienter ska må bra och leva ett
normalt liv utan att hindras av sin sjukdom?

PRAKTISK INFORMATION:
Datum: Måndagen den 4 juli 2016, kl. 13.20–14.20.
Plats: Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeister, Tage Cervins gata 8, Visby.

MEDVERKANDE:
Sofia Ernestam, registerhållare, Svenskt Reumatologiskt Kvalitetsregister
Dag Larsson (S), ordförande i sjukvårdsdelegationen, SKL, landstingsråd, Stockholms läns landsting
Jonas Andersson (L), regionråd Västra Götalandsregionen
Ingrid Lennerwald (S), ordförande i beredningen för framtidens sjukvård, Region Skåne
Suzanne Ahlqvist, styrelseledamot, Reumatikerförbundet.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan Almedalen: Kan vi ge en minnesvärd vård vid Alzheimers sjukdom?

Nyheter   •   Jun 29, 2016 08:30 CEST

Samhällets kostnader för demensvård, där Alzheimers sjukdom står för den största delen, uppgår redan i dag till det hisnande beloppet 63 miljarder kronor. Det överstiger kostnaderna för cancer, stroke och hjärt-kärlsjukdomar tillsammans. Om prognoserna stämmer ökar antalet drabbade kraftigt när fyrtiotalisterna når 80-årsåldern. Det innebär en kraftigt ökad belastning för samhället, framför allt för kommunerna som står för runt 80 procent av kostnaderna för demensvården.

➤ Vad är normalt åldrande? Vilken varningssignal är ”lite glömska”?
➤ Vad är det värt med tidig diagnostik och vad kan tidig behandling medföra – för patienterna, deras familjer och för landsting respektive kommun?
➤ Många olika aktörer är inblandade i vården av Alzheimers sjukdom – hur kan vi skapa vård, omsorg och ersättningsmodeller som har patientens behov i fokus?

PRAKTISK INFORMATION:
Datum: Onsdagen den 6 juli 2016, kl. 14.40–15.30.
Plats: Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeister, Tage Cervins gata 8, Visby.

MEDVERKANDE:
Göran Stiernstedt, regeringens utredare av en effektiv vård
Ella Bohlin (KD), äldrelandstingsråd Stockholms läns landsting
Anders Wimo, professor i geriatrisk allmänmedicin, Karolinska institutet
Anders Henriksson (S), landstingsråd, Landstinget i Kalmar län, förste vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting
Peter Graf, vd, Tiohundra
Liselotte Jansson, generalsekreterare, Alzheimerfonden

Läs vidare »
Media no image

Har du lust till lust? Så tycker svenska kvinnor 45+ om sex, samliv och drömpartnern

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2016 16:35 CET

Pressmeddelande 1 februari 2016

Har du lust till lust?

Så tycker svenska kvinnor 45+ om sex, samliv och drömpartnern

En ny undersökning bland 1,6 miljonerklubbens medlemmar visar att åtta av tio kvinnor tycker att sex är viktigt för välbefinnandet. Nästan lika många tycker att det är viktigt att samlivet kan vara spontant och oplanerat. Undersökningen Har du lust till lust? har genomförts av 1,6 miljonerklubben tillsammans med Eli Lilly.1

– Undersökningen visar att våra medlemmar tycker att sex är viktigt och majoriteten vill ha ett spontant samliv. Samtidigt oroas många över sin egen och sin partners förmåga och sexuella besvär är mycket vanliga, säger Alexandra Charles, ordförande för 1,6 miljonerklubben.

1,6 miljonerklubben har genomfört en undersökning för att kartlägga svenska kvinnors tankar och erfarenheter kring kärlek och samliv. Resultaten presenteras tillsammans med Eli Lilly i rapporten Har du lust till lust? och inkluderar 1117 intervjuer med 1,6 miljonerklubbens medlemmar i åldern 45 år och uppåt.[1]

Vanligt med sexuella besvär

Nästan var tredje medlem (32 %) oroas över sin sexuella förmåga och drygt lika många (33 %) oroar sig över sin partners förmåga. Det kan bero på att sju av tio kvinnor (70 %) har egna erfarenheter av sexuella besvär. Det vanligaste är problem med sköra slemhinnor (36 %) följt av svårt att känna lust (32 %) och svårt att bli sexuellt upphetsad (24 %). De vanligaste sexuella problemen hos en partner är att han har svårt att få erektion (29 %) och svårt att behålla erektionen under samlag (29 %). Idag finns det behandling och hjälpmedel för såväl mäns som kvinnors sexuella problem.

Den svenska drömmannen heter …

I undersökningen ställdes också frågan om hur en partner ska vara. Topp fem-egenskaper hos en partner enligt svenska kvinnor är kärleksfull, följt av omtänksam, trygg, trogen och pålitlig. I undersökningen tillfrågades även vilken svensk man i åldern 45 år och uppåt som man tycker är mest attraktiv. Bland ett stort antal män placerar sig Jan Eliasson, före detta utrikesminister och vice generalsekreterare för FN, som etta. På plats nummer två kommer Björn Skifs, på tredjeplatsen finner vi skådespelaren Mikael Persbrandt och som fyra placerar sig en annan skådis: MichaelNyqvist. Programledaren Ernst Kirchsteiger kniper femteplatsen.

Tips för att prata om sexuella problem

För den som själv är drabbad av sexuella besvär eller har en partner som är det kommer här några

användbara råd.

 • Kunskap är makt. Börja med att läsa på om de vanligaste sexuella besvären, exempelvis på 1177.se och Svarommanlighalsa.se. Kunskap är ett viktigt första steg för att ta kontroll över sin hälsa. Många sexuella problem är en följd av ökad ålder och det är inget konstigt att drabbas av dem.
 • Prata med din partner. Diskutera problemen med din partner. För många män är det svårt att acceptera att de har besvär med potensen och de klandrar sig själva. Var öppen och berätta för din partner att erektionsproblem vanligen har medicinska orsaker och ofta är enkelt att behandla.
 • Vänd er till vårdcentralen. Föreslå att ni söker hjälp inom vården. Det bästa och enklaste sättet att få hjälp med sexuella besvär är att boka tid hos sin läkare på vårdcentralen. Kvinnor kan även ta upp sina besvär med gynekolog och mannen med en urolog. I vissa fall man behöva komplettera med gemensam sexologisk rådgivning.
 • Tablettbehandling mot erektionsproblem. Receptbelagda tabletter som skrivs ut av läkare är den vanligaste behandlingen mot sviktande potens. De hjälper till att förbättra blodflödet till penis, något som är nödvändigt för att kunna få och behålla en erektion. På så vis kan samlivet bli mer spontant och oplanerat.

  Rapporten finns att läsa och ladda ner i 1.6 miljonerklubben och Lillys pressrum.

  Om 1,6 miljonerklubben

  1,6 miljonerklubben är en av landets största kvinnoföreningar och har cirka 33 000 medlemmar. Namnet kommer av att det fanns 1,6 miljoner kvinnor över 45 år i Sverige då klubben bildades 1998. Klubben ger ut en tidning, böcker och en årlig kalender och håller seminarier om hälsa ett trettiotal gånger om året. Genom att skapa opinion och sätta press på myndigheter, politiker och forskare vill 1,6 miljonerklubben skapa ett friskare samhälle med ökat hälsomedvetande och livsglädje för alla kvinnor i alla åldrar. Klubben grundades 1998 av Alexandra Charles som sedan dess är ordförande.

  Läs mer på: www.1.6miljonerklubben.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Talesperson för ”Har du lust till lust?”Alexandra Charles, Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben, växel: 08-20 51 59, mobil: 0708- 28 09 11

e-post: alexandra@alexandracharles.se

För frågor och mer information om manlig hälsa:www.svarommanlighalsa.se

Carin Landsmer, External Affairs Director Eli Lilly, telefon 08-737 88 00

e-post: landsmer_carin@lilly.com

Lillys pressrum

[1]Undersökningen ”Har du lust till lust?” genomfördes av 1,6 miljonerklubben bland medlemmar 45+ under perioden 7-21 december 2015. Medverkan skedde anonymt och webbverktyget SurveyMonkey användes för att samla in och sammanställa svaren. 1117 personer deltog i undersökningen. Resultaten presenteras tillsammans med läkemedelsföretaget Eli Lilly.

Lilly är ett av världens största läkemedelsbolag med ca 40 000 anställda över hela världen. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna. Sedan 1876 har Lilly utvecklat medicinska produkter för att hjälpa människor leva längre, friskare och mer aktiva liv. Våra receptbelagda läkemedel hjälper människor som drabbats av svåra sjukdomar som cancer, diabetes, benskörhet, schizofreni eller hjärtsjukdom. Upptäckterna kommer från vår egen forskning och genom samarbeten med vetenskapliga organisationer runt om i världen.

En ny undersökning bland 1,6 miljonerklubbens medlemmar visar att åtta av tio kvinnor tycker att sex är viktigt för välbefinnandet. Nästan lika många tycker att det är viktigt att samlivet kan vara spontant och oplanerat. Undersökningen Har du lust till lust? har genomförts av 1,6 miljonerklubben tillsammans med Eli Lilly.

Läs vidare »
Media no image

Tablettbehandling av ledgångsreumatism med baricitinib visade bättre effekt på sjukdomsaktivitet än injektionsläkemedlet adalimumab

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2015 13:39 CET

Resultat nyligen offentliggjorda på ACR- kongressen i USA öppnar upp för framtida, ny tablettbehandling av patienter med ledgångsreumatism.

En experimentell tablettbehandling mot ledgångsreumatism, baricitinib, redovisade bättre effekt än adalimumab*, som hittills varit ett av de mest använda biologiska läkemedlen vid behandling av ledgångsreumatism. Det visar resultaten från en avgörande fas-3-studie; RA-BEAM, som nyligen presenterats på ACR-kongressen i San Fransisco, USA. Studien är den fjärde lyckade fas-3-studien på baricitinib.

Studien visar att efter 12 veckors behandling med baricitinib i kombination med metotrexat hade patienterna uppnått signifikant bättre effekt än vid behandling med adalimumab i kombination med metotrexat. Effekten utvärderades via ett flertal avgörande parametrar, såsom sjukdomsaktiviteten vid ledgångsreumatism (RA) inklusive ACR20, ACR50 och ACR70-respons – en sammanlagd skala som representerar en reduktion av sjukdomsaktiviteten med 20, 50 respektive 70 %.

Detta är första gången en ny behandling visar sig dämpa sjukdomsaktivitet bättre än adalimumab bland patienter med reumatoid artrit som står kvar på sin grundbehandling metotrexat. De patienter som behandlades med det experimentella läkemedlet baricitinib upplevde färre smärtor, mindre stelhet och trötthet samt fick en förbättrad fysisk funktion i jämförelse med de patienter som behandlades med adalimumab.

Efter ett års behandling (52 veckor) förbättrade baricitinib signifikant alla sju komponenter i den sammanlagda så kallade ACR-responsen jämfört med adalimumab, inklusive reduktion av antalet ömma och svullna leder, reduktion av patientens smärtor och förbättring av dennes fysiska funktion.

I patientrapporterade data, vilka skattades dagligen under de första 12 veckorna i studien och inkluderade graden av trötthet samt graden av varaktigheten av stelheten i lederna om morgonen rapporterades bättre resultat inom alla områden vid behandling med barcitinib jämfört med adalimumab.

Redan efter en veckas behandling med baricitinib sågs en förbättring i antalet svullna och ömmande leder jämfört med placebo.

Vid vecka 52 sågs markant färre strukturella förändringar i lederna, mätt i ändringar i modifierad Total Sharp Score***, både för barcitinib och adalimumab jämfört med placebo.

Lilly och Incyte har tidigare meddelat att studien nått sitt primära mål, att visa att baricitinib är bättre än placebo rörande ACR20-respons efter 12 veckors behandling.

RA-BEAM var en 52-veckors-studie på 1 305 patienter med moderat till svår, ledgångsreumatism trots att de behandlades med metotrexat. Patienterna fick fortsätta med metotrexat samt placebo en gång dagligen (n = 488), 4 mg baricitinib en gång dagligen (n = 487) eller 40 mg adalimumab varannan vecka (n = 330). I vecka 24 började patienterna som fått placebo istället behandlas med baricitinib.

Förekomsten av allvarliga biverkningar var densamma för baricitinib jämfört med placebo och lägre för adalimumab, medan förekomsten av allvarliga infektioner var densamma i alla grupper.** Det förekom ingen gastrointestinal perforering, ett fall av tuberkulos inträffade i adalimumab-gruppen. Under studiens gång inträffade 4 dödsfall; ett i placebogruppen, två i baricitinibgruppen och ett i adalimumabgruppen. Två potentiella opportunistiska infektioner förekom i baricitinibgruppen, dock ingen som betraktades som allvarlig. Tillfälliga avbrott i behandlingen på grund av biverkningar förekom i samma utsträckning i alla behandlingsgrupper.

Ronald F. van Vollenhoven professor och överläkare vid Reumatologiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna:

”De positiva resultaten i RA-BEAM-studien understryker baricitinibs förmåga att snabbt förbättra symptomen vid ledgångsreumatism, de kliniska tecknen på sjukdomen, och fysisk funktion. Resultaten talar också för att baricitinib kan förhindra ledskador. Om det godkänns kan denna tablettbehandling erbjuda patienter med ledgångsreumatism ett bra behandlingsalternativ utöver de mediciner som redan finns idag”.

Om Baricitinib

Baricitinib är en selektiv JAK1- och JAK2-hämmar-tablett som tas en gång dagligen. Det finns fyra kända JAK-enzymer: JAK1, JAK2, JAK3 och TYK4. JAK-beroende cytokiner har varit inblandade i patogenesen för en rad inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, vilket tyder på att JAK-inhibitorer kan vara lämpliga vid behandling av ett brett intervall av inflammatoriska tillstånd. Baricitinib uppvisar ca. 100 gånger större styrka i hämmandet av JAK1 och JAK2 än JAK3 i undersökningar av kinas.

Lilly och Incyte har genomfört fyra avgörande kliniska fas-3-studier med baricitinib hos patienter med moderat till allvarlig, aktiv reumatoid artrit för att underbygga ansökan om godkännande i de flesta länder. I december 2009 ingick Lilly och Incyte ett exklusivt globalt licens- och samarbetsavtal om utveckling och kommersialisering av baricitinib och efterföljande kemiska sammansättningar till patienter med inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Baricitinib är för närvarande i klinisk fas-3-utveckling för ledgångsreumatism och i fas-2-utveckling för psoriasis, diabetesnefropati och atopisk dermatit.

Om ledgångsreumatism

Ledgångsreumatism är en autoimmun sjukdom[i] som karaktäriseras av inflammation och progressiv förtvining av lederna.[Ii] Mer än 23 miljoner människor är drabbade världen över av ledgångsreumatism. [Iii] Cirka tre gånger så många kvinnor som män är drabbade. Patienter och läkare anser att det finns ett fortsatt behov av förbättrad behandling. I dag behandlas ledgångsreumatism med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, orala sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel såsom metotrexat, samt biologiska läkemedel som ges via injektion eller infusion och som riktar in sig på utvalda mediatorer, inblandade i patogenesen för ledgångsreumatism.[Iv]

* Varumärkesnamnet för adalimumab är Humira

** Säkerhetsdata rapporteras för patienter som fått initial behandling och innan eventuella interventioner.

***Modifierad Total Sharp Score är en metod för att på ett standardiserat sätt i studier utvärdera röntgenbilder av leder, avseende skador i lednära ben och i brosk.

För ytterligare information vänligen kontakta: Carin Landsmer, External Affairs Director, Eli Lilly, telefon 08-737 88 00

Lilly är ett ledande globalt läkemedelsföretag som förenar vård och innovationer för att göra livet bättre för människor över hela världen. Lilly grundades för över ett hundra år sedan av en man som ville ta fram förstklassiga läkemedel som uppfyllde verkliga behov och detta är fortfarande den ambition som genomsyrar allt vi gör. Världen över arbetar Lillys medarbetare med att utveckla livsavgörande läkemedel för dem som behöver samt förbättra kunskapen om sjukdomar och möjlighet till behandling. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna.

Incyte Corporation är ett biofarmaceutiskt företag med säte i Wilmington, Delaware. Verksamheten fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering av läkemedel inom onkologi och inflammation. För ytterligare information, vänligen besök företagets hemsida www.incyte.com.

i American College of Rheumatology, Rheumatoid Arthritis, http://www.rheumatology.org/practice/clinical/patients/diseases_and_conditions/ra.asp (Accessed: October 20, 2015)

ii Hand Clinics, Advances in the Medical Treatment of Rheumatoid Arthritis,http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3135413/pdf/nihms305780.pdf (Accessed: October 20, 2015)

iii WHO Global Burden of Disease Report, (table 7, page 32) 2004, http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update_full.pdf (Accessed October 20, 2015)

iv Arthritis Foundation, Medications for Rheumatoid Arthritis, http://www.arthritistoday.org/about-arthritis/types-of-arthritis/rheumatoid-arthritis/treatment-plan/medication-overview/ra-medications.php (Accessed: October 20, 2015)

Lilly är ett av världens största läkemedelsbolag med ca 40 000 anställda över hela världen. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna. Sedan 1876 har Lilly utvecklat medicinska produkter för att hjälpa människor leva längre, friskare och mer aktiva liv. Våra receptbelagda läkemedel hjälper människor som drabbats av svåra sjukdomar som cancer, diabetes, benskörhet, schizofreni eller hjärtsjukdom. Upptäckterna kommer från vår egen forskning och genom samarbeten med vetenskapliga organisationer runt om i världen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • External Affairs Director
 • gnlandsnytsmjtlifmer_carinyaxg@lepvyxjilly.com
 • 08-7378800

Om Eli Lilly

Om Eli Lilly

Lilly är ett ledande globalt läkemedelsföretag som förenar vård och innovationer för att göra livet bättre för människor över hela världen. Lilly grundades för över ett hundra år sedan av en man som ville ta fram förstklassiga läkemedel som uppfyllde verkliga behov och detta är fortfarande den ambition som genomsyrar allt vi gör. Världen över arbetar Lillys medarbetare med att utveckla livsavgörande läkemedel för dem som behöver samt förbättra kunskapen om sjukdomar och möjlighet till behandling. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna.

Adress

 • Eli Lilly
 • Gustav III:s Boulevard 42
 • 169 27 Solna
 • Vår hemsida

Länkar