Media no image

AAD 2017: Bättre effekt med Taltz än Stelara hos patienter med måttlig till svår plackpsoriasis enligt nya studieresultat

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2017 09:40 CET

Nya resultat från Lillys studie IXORA-S har presenterats vid den nu pågående American Association of Dermatology (AAD) kongressen i Orlando, USA. Studien visar att patienter med måttlig till svår plackpsoriasis som behandlades med Taltz (ixekizumab) uppnådde en signifikant bättre effekt jämfört med de patienter som behandlades med Stelara (ustekinumab), detta uppmätt vid den 24:e behandlingsveckan. 83 procent av patienterna som behandlades med Taltz uppnådde PASI 90 (studiens primära endpoint) att jämföras med 59 procent för dem som behandlades med Stelara.

– I många år har vi varit nöjda om vi med behandlingen uppnått en 75 procentig minskning av patientens hudsymtom jämfört med utgångsläget innan behandling, så kallad PASI 75. Med nya typer av behandlingar som Taltz kan vi sträva efter ännu högre behandlingsmål som PASI 90 eller PASI 100. Det betyder att huden blir så gott som utläkt, med stora positiva förändringar i patientens livskvalité som följd, säger Anders Ljungberg, hudläkare och medicinsk rådgivare på Lilly.

I IXORA-S studien randomiserades patienterna till 52 veckors behandling med antingen Stelara (45 mg eller 90 mg med doser faställda efter vikt) eller Taltz (80 mg varannan vecka under 12 veckor följt av 80 mg var fjärde vecka, efter en startdos på 160 mg). I studien utvärderades också effektmåtten PASI 75, PASI 100 och static Physician’s Global Assessment poäng (sPGA) 0 eller 1 med åtminstone två-punktsförbättring från utgångsvärdet. PASI skattar graden av fjällning, rodnad och tjocklek av drabbad hud samt utslagens utbredning (huvud hals, bål, armar och ben). sPGA är läkarens statiska totala bedömning av svårighetsgraden hos patientens psoriasis.

Vid 24 veckor hade de patienter som behandlades med Taltz uppnått signifikant bättre effekt än de patienter som behandlades med Stelara, enligt följande PASI-värden:

  • 91,2 procent av patienterna som behandlades med Taltz uppnådde PASI 75 jämfört med 81,9 procent av patienterna som behandlades med Stelara (p = 0,015)
  • 83,1 procent av patienterna som behandlades med Taltz uppnådde PASI 90 jämfört med 59,0 procent av patienterna som behandlades med Stelara (p <0,001)
  • 49,3 procent av patienterna som behandlades med Taltz uppnådde PASI 100 jämfört med 23,5 procent av patienterna som behandlades med Stelara (p = 0,001)

Dessutom hade 86,6 procent av patienterna som behandlades med Taltz uppnått sPGA 0 eller 1, jämfört med 69,3 procent av patienterna som behandlades med Stelara (p <0,001).

Majoriteten av de behandlingsrelaterade biverkningarna var milda eller måttliga och mellan behandlingsgrupperna fanns inga statistiskt signifikanta skillnader. Säkerhetsprofilen för Taltz överensstämde med den från tidigare kliniska studier av läkemedlet.

Om Taltz

Taltz (ixekizumab) är en är en humaniserad IgG4 monoklonal antikropp som selektivt binder till cytokinet (signalämnet) interleukin-17A (IL-17A) och hämmar dess möjlighet att interagera med IL-17 receptorn. Naturligt förekommande IL-17A är inblandad i normala inflammatoriska och autoimmuna processer som pågår i kroppen. Taltz hämmar frisättningen av pro-inflammatoriska cytokiner och kemokiner.

Om måttlig till svår plackpsoriasis

Psoriasis är en kronisk, autoimmun sjukdom som uppstår när immunsystemet sänder ut felaktiga signaler som snabbar upp tillväxtcykeln för hudceller. (1) 125 miljoner människor över hela världen lever med psoriasis, och av dessa har cirka 20 procent en måttlig till svår plackpsoriasis.(1,2) Psoriasis kan uppstå över hela kroppen och sjukdomen förknippas även med andra allvarliga hälsotillstånd, som exempelvis ökad risk för diabetes och hjärtsjukom.(1) Plackpsoriasis är den vanligaste formen av psoriasis och kännetecknas av tydligt avgränsade, upphöjda röda fläckar täckta av tjocka vita fjäll (döda hudceller).


Referenser

(1) Psoriasis media kit. National Psoriasis Foundation website. https://www.psoriasis.org/sites/default/files/for-media/MediaKit.pdf. Accessed February 23, 2017.

(2) Psoriasis. American Academy of Dermatology website. https://www.aad.org/media-resources/stats-and-facts/conditions/psoriasis. Accessed February 23, 2017.


För ytterligare information vänligen kontakta: Elisabeth Järvheden, Director Bio Medicine, tel: 08-737 88 00


SETLZ00058

Lilly är ett ledande globalt läkemedelsföretag som förenar vård och innovationer för att göra livet bättre för människor över hela världen. Lilly grundades för över ett hundra år sedan av en man som ville ta fram förstklassiga läkemedel som uppfyllde verkliga behov och detta är fortfarande den ambition som genomsyrar allt vi gör. Världen över arbetar Lillys medarbetare med att utveckla livsavgörande läkemedel för dem som behöver samt förbättra kunskapen om sjukdomar och möjlighet till behandling. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna.

Resultat från Lillys studie IXORA-S visar att patienter med måttlig till svår plackpsoriasis som behandlades med Taltz (ixekizumab) uppnådde en signifikant bättre effekt jämfört med de patienter som behandlades med Stelara (ustekinumab), mätt vid v 24. 83 % av patienterna som behandlades med Taltz uppnådde PASI 90 (studiens primära endpoint) jämfört med 59 % för dem som behandlades med Stelara.

Läs vidare »
Media no image

EU godkänner Olumiant – ny tablettbehandling för vuxna med ledgångsreumatism

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 13:33 CET

EU-kommissionen har godkänt Olumiant® (baricitinib) för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit hos vuxna som inte svarar tillräckligt på konventionella sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel eller när intolerans eller kontraindikation föreligger mot en eller flera av dessa behandlingar. Olumiant är en selektiv JAK1- och JAK2-hämmare i tablettform som tas en gång om dagen. Godkännandet innebär att patienter med ledgångsreumatism i Europa blir först med att få tillgång till detta helt nya behandlingsalternativ.

– Godkännandet är mycket glädjande och en viktig milstolpe för människor med måttlig till svår ledgångsreumatism säger Esbjörn Larsson, reumatolog och medicinsk rådgivare på Lilly. Trots kliniska framsteg finns det fortfarande patienter som dagligen brottas med smärta, extrem trött-het och ömmande, svullna leder. Vi är mycket hoppfulla att vi med nästa generations behandlingsmöjlighet i form av vår så kallad JAK-hämmare Olumiant, kan hjälpa dessa patienter snabbt må bättre.

EU- godkännandet baseras på fem fas 3-studier (RA-BEGIN, RA-BEAM, RA-BUILD, RA-BEACON och RA-BEYOND) i vilka patienter med måttligt till svår aktiv reumatoid artrit behandlats med Olumiant. Studiedeltagarna representerade en bred patientpopulation däribland de som varit metotrexat-naiva samt de som haft otillräcklig effekt av behandling med metotrexat, konventionella sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs) och TNF-hämmare.

Olumiant (baricitinib) tillhör en ny klass av läkemedel, Januskinas (JAK)-hämmare, och är en ny tablettbehandling som ges en gång om dagen för behandling av måttlig till svår ledgångsreumatism. Cytokiner beroende av signalämnen, de s.k. JAK-enzymerna, har visat sig ha en roll i uppkomsten och utvecklingen av en rad inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, däribland ledgångsreumatism. Det finns i dag fyra kända JAK-enzymer: JAK1, JAK2, JAK3 och TYK2. Olumiant är en selektiv och reversibel hämmare av JAK1och JAK2 med mycket liten påverkan på JAK3.

Läs mer om EMAs beslut här

Mer information om det kliniska prövningsprogrammet för Olumiant finns på www.clinicaltrials.gov

För ytterligare information vänligen kontakta: Carin Landsmer, External Affairs Director, tel: 08-737 88 00

Lilly är ett ledande globalt läkemedelsföretag som förenar vård och innovationer för att göra livet bättre för människor över hela världen. Lilly grundades för över ett hundra år sedan av en man som ville ta fram förstklassiga läkemedel som uppfyllde verkliga behov och detta är fortfarande den ambition som genomsyrar allt vi gör. Världen över arbetar Lillys medarbetare med att utveckla livsavgörande läkemedel för dem som behöver samt förbättra kunskapen om sjukdomar och möjlighet till behandling. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna.


SEBAR00045

EU-kommissionen har godkänt Olumiant® (baricitinib) för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit hos vuxna som inte svarar tillräckligt på konventionella sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel eller när intolerans eller kontraindikation föreligger mot en eller flera av dessa behandlingar. Olumiant är en selektiv JAK1- och JAK2-hämmare i tablettform som tas en gång om dagen.

Läs vidare »
Media no image

NEJM publicerar studieresultat – ny tablettbehandling mer effektiv än injektionsbehandling vid ledgångsreumatism

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 08:30 CET

New England Journal of Medicine har publicerat nya resultat från Lillys fas 3-studie, RA-BEAM, i vilken tablettbehandling med baricitinib (Olumiant®) visat signifikant bättre effekt än injektionsbehandling med Humira® (adalimumab) hos patienter med måttlig till svår ledgångsreumatism.

I studien RA-BEAM var det fler patienter som behandlades med baricitinib som uppnådde minst 50- och 70-procentiga förbättringar (ACR50 och ACR70) i sin sjukdomsaktivitet (minskning av antalet ömma och svullna leder, smärtminskning samt en förbättrad fysisk funktion) så tidigt som vid vecka 8 och genom hela behandlingsperioden om 52 veckor, jämfört med dem som behandlades med adalimumab. Förbättringarna var statistiskt signifikanta vid vecka 12, 20, 28, 32 och 40. Vid vecka 52 var förbättringen enligt ACR50 och ACR70 större för dem som behandlades med baricitinib (signifikant för ACR50).  

Enligt studiepublikationen visade RA-BEAM en lägre sjukdomsaktivitet hos signifikant fler patienter som behandlades med baricitinib än med adalimumab, detta mätt med Disease Activity Score (DAS28-CRP), Simplified Disease Activity Index (SDAI) och Clinical Disease Activity Index (CDAI) vid vecka 12 och 52. 

– Resultaten av den här studien är imponerande och visar att den nya klassen av läkemedel, JAK-hämmare som man kan ta i tablettform, kommer att ha en stor betydelse för patienter med reumatoid artrit säger Lars Klareskog, professor i reumatologi vid Karolinska Institutet.

Om RA-BEAM-studien

1 305 patienter, som trots pågående behandling med metrotrexat hade en aktiv måttlig till svår ledgångsreumatism, deltog i studien som pågick i 52 veckor. Deltagarna, varav samtliga fick underhållsbehandling med metotrexat under studiens gång, delades in i tre olika behandlingsgrupper. En grupp fick placebo en gång dagligen (n=488), den andra fick tablettbehandling med baricitinib 4 mg dagligen (n=487) och den tredje fick 40 mg adalimumab i injektionsform varannan vecka (n= 330). Vid vecka 24 fick den grupp som fått placebo byta till baricitinib.

3 procent av dem som fick placebo avslutade sin behandling på grund av biverkningar vid vecka 24. För grupperna som fick baricitinib och adalimumab var motsvarande siffra 5 respektive 2 procent. Vid 24 veckors behandling, var andelen allvarliga biverkningar jämförbara för dem som fick placebo och baricitinib (5 procent vardera) och lägre för adalimumab gruppen (2 procent). Genom hela behandlingsperioden om 52 veckor var andelen allvarliga biverkningar 8 procent för baricitinib och 4 procent för adalimumab.

Om Olumiant (baricitinib)

Olumiant tillhör en ny klass av läkemedel, Januskinas (JAK)-hämmare, och är en ny tablettbehandling som ges en gång om dagen för behandling av måttlig till svår ledgångsreumatism. Cytokiner beroende av signalämnen, de s.k. JAK-enzymerna, har visat sig ha en roll i uppkomsten och utvecklingen av en rad inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, däribland ledgångsreumatism. Det finns i dag fyra kända JAK-enzymer: JAK1, JAK2, JAK3 och TYK2. Olumiant är en selektiv och reversibel hämmare av JAK1och JAK2 med mycket liten påverkan på JAK3.

Om ledgångsreumatism

Reumatoid artrit (RA) eller ledgångsreumatism är en autoimmun sjukdom som karaktäriseras av att immunförsvaret reagerar felaktigt mot den egna kroppen. Signalämnen som normalt aktiverar kroppens försvar orsakar istället inflammation som skadar lederna. Inflammationen, som är kronisk, orsakar stela och svullna leder, smärta och trötthet samt en progressiv förtvining av lederna (1). I Sverige har knappt en procent av befolkningen ledgångsreumatism (2). Omkring 25 personer per 100 000 invånare insjuknar årligen (3) och sjukdomen är 2-3 gånger vanligare hos kvinnor. Obehandlad ledgångsreumatism kan medföra stora inskränkningar i det dagliga livet. Sjukdomen kan inte botas men genom att dämpa inflammationen kan symtomen lindras och individens fysiska funktion kan förbättras. Patienter behandlas i dag med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, orala sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel såsom metotrexat, samt biologiska läkemedel som ges i form av injektion eller infusion (4).

Läs mer om RA-BEAM studiepublikationen i New England Journal of Medicine här

För ytterligare information vänligen kontakta: Carin Landsmer, External Affairs Director, tel: 08-737 88 00

Referenser

(1) Hand Clinics, Advances in the Medical Treatment of Rheumatoid Arthritis, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/&nbsp;PMC3135413/pdf/nihms305780.pdf (Accessed: October 20, 2015)

(2) http://www.eirasweden.se/Forekomst_av_reumatism.htm

(3) http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=301

(4) Arthritis Foundation, Medications for Rheumatoid Arthritis, http://www.arthritistoday.org/about-arthritis/types-of-arthritis/rheumatoid-arthritis/treatment-plan/medication-overview/ra-medications.php (Accessed: October 20, 2015)

Lilly är ett ledande globalt läkemedelsföretag som förenar vård och innovationer för att göra livet bättre för människor över hela världen. Lilly grundades för över ett hundra år sedan av en man som ville ta fram förstklassiga läkemedel som uppfyllde verkliga behov och detta är fortfarande den ambition som genomsyrar allt vi gör. Världen över arbetar Lillys medarbetare med att utveckla livsavgörande läkemedel för dem som behöver samt förbättra kunskapen om sjukdomar och möjlighet till behandling. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna.SEBAR00045a

New England Journal of Medicine har publicerat nya resultat från Lillys fas 3-studie, RA-BEAM, i vilken tablettbehandling med baricitinib (Olumiant®) visat signifikant bättre effekt än injektionsbehandling med Humira® (adalimumab) hos patienter med måttlig till svår ledgångsreumatism.

Läs vidare »
Media no image

EU godkänner Taltz för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2016 11:00 CEST

EU-kommissionen har godkänt Taltz (ixekizumab) för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna i behov av systemisk behandling. Taltz är specifikt framtaget för att rikta in sig på IL-17A, ett protein som är med och driver den underliggande inflammationsprocess som pågår vid psoriasis.(1)

– Under senare år har vi upplevt en dramatisk utveckling när det gäller behandling av svår psoriasis som drabbar cirka 20 procent av alla som får sjukdomen. Taltz är ett välkommet nytt behandlingsalternativ för denna patientgrupp säger Mona Ståhle, professor i dermatologi, Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet, och fortsätter:

– Med de nya IL-17 hämmarna har vi sett mycket goda effekter som för vissa patienter kan handla om en utläkning av placken, det vill säga att utslagen försvinner.

Omkring 250 000 - 300 000 svenskar lever med psoriasis vilket gör den till en av våra vanligaste folksjukdomar. Psoriasis är en kronisk hudsjukdom där immunsystemet spelar en central roll. Förutom att sjukdomen kan ha en betydande inverkan på individens livskvalitet har psoriasis även associerats med en ökad risk för andra allvarliga sjukdomar som till exempel diabetes och hjärt-och kärlsjukdom.(2)

EU-kommissionens godkännande baseras på resultaten från sju kliniska prövningar från 21 länder i vilka fler än 4200 patienter med måttlig till svår plackpsoriasis deltagit. I de tre fas 3-studierna UNCOVER-1, UNCOVER-2 och UNCOVER-3 som ingick i programmet utvärderades säkerheten och effekten av 12 veckors behandling med Taltz (80 mg varannan eller var fjärde vecka) med placebo. I UNCOVER-2 och UNCOVER-3 tillkom även jämförelser mellan Taltz och etanercept (utöver placebojämförelserna). I UNCOVER-1 and UNCOVER-2 utvärderades även effekten efter 60 veckors behandling med Taltz. De vanligaste biverkningarna som rapporterades var reaktioner vid injektionsstället och övre luftvägsinfektioner, där förkylning var det mest förekommande.(3,4)

Taltz (ixekizumab) är en humaniserad IgG4 monoklonal antikropp som selektivt binder till cytokinet (signalämnet) interleukin 17A (IL-17A). På så vis hämmas aktiviteten av IL-17A, det huvudsakliga cytokinet som är drivande i de inflammatoriska och immunologiska processer som ger upphov till psoriasis.(5)

För ytterligare information vänligen kontakta: Carin Landsmer, External Affairs Director, Eli Lilly, tele 08-737 88 00

Referenser:

(1) Krueger JG, Fretzin S, Suárez-Fariñas M, et al. IL-17A is essential for cell activation and inflammatory gene circuits in subjects with psoriasis. J Allergy Clin Immunol. 2012;130(1):145-54.

(2) Psoriasis media kit. National Psoriasis Foundation website. https://www.psoriasis.org/sites/default/files/for-media/MediaKit.pdf. Accessed January 22, 2016.

(3)  Griffiths C, Reich K, Lebwohl M, et al. Comparison of ixekizumab with etanercept or placebo in moderate-to-severe psoriasis (UNCOVER-2 and UNCO-VER-3): results from two phase 3 randomised trials. The Lancet. 2015;386(9993):541-551.

(4) A Phase 3 study in participants with moderate to severe psoriasis (UNCOVER-1). https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01474512?term=NCT01474512&amp;rank=1. Accessed April 11, 2016.

(5) Taltz® Summary of Product Characteristics. Eli Lilly. April 2016.

Lilly är ett ledande globalt läkemedelsföretag som förenar vård och innovationer för att göra livet bättre för människor över hela världen. Lilly grundades för över ett hundra år sedan av en man som ville ta fram förstklassiga läkemedel som uppfyllde verkliga behov och detta är fortfarande den ambition som genomsyrar allt vi gör. Världen över arbetar Lillys medarbetare med att utveckla livsavgörande läkemedel för dem som behöver samt förbättra kunskapen om sjukdomar och möjlighet till behandling. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna.

EU-kommissionen har godkänt Taltz (ixekizumab) för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna i behov av systemisk behandling. Taltz är specifikt framtaget för att rikta in sig på IL-17A, ett protein som är med och driver den underliggande inflammationsprocess som pågår vid psoriasis.

Läs vidare »
Tf0wavs1xcmjxjqztwkpg

Ny studiepublikation i The Lancet: minskad risk för nya vertebrala och kliniska frakturer hos svårt bensköra postmenopausala kvinnor efter behandling med Forsteo jämfört med risedronat*

Nyheter   •   Nov 10, 2017 08:27 CET

Lillys VERO-studieresultat publicerat i The Lancet idag. Behandlingseffekten av teriparatid (​Forsteo) jämfördes med risedronat hos 1360 kvinnor med postmenopausal osteoporos. Efter 24 månaders behandling med teriparatid uppmättes signifikant färre vertebrala och kliniska frakturer (både smärtsamma kot- och icke-vertebrala frakturer) än under motsvarande behandlingsperiod med risedronat.

Media no image

Olumiant (baricitinib) förstahandsval bland JAK-hämmarna enligt NT-rådets uppdaterade rekommendation

Nyheter   •   Nov 08, 2017 12:48 CET

Olumiant (baricitinib) är en selektiv JAK1- och JAK2-hämmare i tablettform, för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs).1

I våras blev Olumiant utvalt för nationellt ordnat införande* av NT-rådet (nya terapier) vid SKL med följande motivering: ”Baricitinib är föremål för nationellt ordnat införande på samverkansnivå 1 (högsta nivån för landstingssamverkan) med motiveringen att patientpopulationen är stor och att intresset förväntas vara stort då det rör sig om en ny verkningsmekanism och en oral behandling.”

En sidoöverenskommelse mellan Lilly och landstingen har lett till NT-rådets nyligen uppdaterade rekommendationer gällande Olumiant för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit.

NT-rådet rekommenderar landstingen att2:

  • i valet mellan Olumiant, Xeljanz och TNF-hämmare, i första hand använda den mest kostnadseffektiva TNF-hämmaren vid behandling av vuxna patienter med måttlig till svår reumatoid artrit när ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs) inte haft tillräcklig effekt eller givit biverkningar. Vid förskrivning på recept är Enbrel (etanercept) mest kostnadseffektivt i dagsläget. Regionala upphandlingar kan göra att andra produkter är mer kostnadseffektiva via rekvisitionshantering.
  • i valet mellan Olumiant och Xeljanz i första hand välja Olumiant som är det mest kostnadseffektiva alternativet av JAK-hämmarna. När det finns medicinska skäl är Xeljanz ett alternativ till Olumiant.
  • följa upp behandlingen i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ).

Referenser

1. Olumiant SPC, www.fass.se

2. http://www.janusinfo.se/Documents/Nationellt_inforande_av_nya_lakemedel/Baricitinib-(Olumiant)-och-tofacitinib-(Xeljanz)-171024.pdf


För att läsa yttrandet i sin helhet se http://www.janusinfo.se/Nationellt-inforande-av-nya-lakemedel/

I våras blev Olumiant utvalt för nationellt ordnat införande av NT-rådet (nya terapier) vid SKL. En sidoöverenskommelse mellan Lilly och landstingen har lett till NT-rådets uppdaterade rekommendationer gällande Olumiant för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit.

Läs vidare »
Media no image

Positivt utlåtande för baricitinib som ny behandling av ledgångsreumatism hos vuxna

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 10:00 CET

Den vetenskapliga kommittén CHMP, inom europeiska läkemedelsmyndigheten, är positiv till att baricitinib – en selektiv JAK1- och JAK2-hämmare i tablettform, godkänns för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit hos vuxna som inte svarar tillräckligt på konventionella sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel eller när intolerans eller kontraindikation föreligger mot en eller flera av dessa behandlingar. Baricitinib kan användas i monoterapi eller i kombination med metotrexat.

– Reumatoid artrit är en tärande sjukdom som kan ha förödande inverkan på livskvaliteten. Trots dagens mycket effektiva behandlingsalternativ är det flera patienter som inte uppnår behandlingsmålen eller remission, det vill säga får en varaktig tillbakagång av smärta och svullnad i de angripna lederna. Det finns därför fortfarande ett fortsatt behov av att utveckla fler behandlingar för att förbättra den samlade patientvården, säger Esbjörn Larsson, reumatolog och medicinsk rådgivare på Lilly. Baricitinib är den första JAK-hämmaren som får ett positivt utlåtande från CHMP för behandling av reumatoid artrit i Europa. Det är en viktig milstolpe för människor med reumatoid artrit, och Lillys målsättning är att förbättra utfallet för dem som drabbas av denna kroniska sjukdom.

Det positiva beskedet från CHMP baseras på kommitténs granskning av fem fas 3 kliniska prövningar (RA-BEGINRA-BEAM, RA-BUILD, RA-BEACON och RA-BEYOND) i vilka patienter med måttligt till svår aktiv reumatoid artrit behandlats med baricitinib. Studiedeltagarna representerade en bred patientpopulation däribland de som varit metotrexat-naiva samt de som haft otillräcklig effekt av behandling med metotrexat, konventionella sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs) och TNF-hämmare.

Baricitinib är en selektiv och reversibel JAK1- och JAK2-hämmare i tablettform som tas en gång dagligen. Det finns fyra kända JAK-enzymer: JAK1, JAK2, JAK3 och TYK2. Cytokiner beroende av JAK-enzymer har visat sig vara inblandade i uppkomsten och utvecklingen av en rad inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. JAK-hämmare kan därför innebära ett nytt angreppssätt vid behandling av ett brett spektrum av inflammatoriska sjukdomstillstånd.

Inom de närmaste månaderna väntas EU-kommissionen fatta beslut om ett försäljningsgodkännande för baricitinib inom EU – som, om det godkänns, kommer att marknadsföras som Olumiant®.

Läs mer om CHMPs beslut här

Mer information om det kliniska prövningsprogrammet för baricitinib finns på www.clinicaltrials.gov

För ytterligare information vänligen kontakta: Carin Landsmer, External Affairs Director, tel: 08-737 88 00

SEBAR00034s

Lilly är ett ledande globalt läkemedelsföretag som förenar vård och innovationer för att göra livet bättre för människor över hela världen. Lilly grundades för över ett hundra år sedan av en man som ville ta fram förstklassiga läkemedel som uppfyllde verkliga behov och detta är fortfarande den ambition som genomsyrar allt vi gör. Världen över arbetar Lillys medarbetare med att utveckla livsavgörande läkemedel för dem som behöver samt förbättra kunskapen om sjukdomar och möjlighet till behandling. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna.

Den vetenskapliga kommittén CHMP, inom europeiska läkemedelsmyndigheten, är positiv till att baricitinib godkänns för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit hos vuxna. Baricitinib är en selektiv och reversibel JAK1- och JAK2-hämmare i tablettform som tas en gång dagligen.

Läs vidare »
Media no image

Internationella Psoriasisdagen till ära – ny utbildningsfilm

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2016 08:30 CEST

Lördagen den 29 oktober är det Internationella Psoriasisdagen, World Psoriasis Day. Dagen manifesteras bland andra av Internationella Psoriasisförbundet (IFPA) som med hjälp av en ny animerad film vill bekämpa hinder av fördomar, stigmatisering och diskriminering för dem som lever med psoriasis i dag. Genom ett samarbete mellan IFPA och Lilly har filmen översatts till svenska.

Filmen berättar historien om Anna och Peter, som lider av psoriasis och psoriasisartrit. De är inte ensamma – över 125 miljoner människor världen över delar deras kamp. Omkring 300 000 personer i Sverige lever med psoriasis vilket gör den till en av våra vanligaste folksjukdomar. Mer än hälften av dem insjuknar innan 25 års ålder.

– Under de senaste åren har mycket hänt när det gäller opinionsbildning kring psoriasis. Med Världshälsoorganisationens resolution där psoriasis erkändes som en allvarlig kronisk inflammatorisk sjukdom samt en världsomfattande rapport har psoriasis satts på den globala agendan. Vi är därför bättre rustade än någonsin för att göra skillnad för människor med psoriasis. Nu vill vi ta det till nästa nivå. På World Psoriasis Day vill vi bekämpa fördomar, stigmatisering och diskriminering för att öka medvetenheten, förståelsen samt ingjuta hopp för dem som drabbas av psoriasis. Genom att riva barriärer hjälper vi dessa individer få tillgång till diagnos, behandling och förbättrad livskvalité, säger Lars Ettarp, President av IFPA.

Världshälsoorganisationens resolution från 2014 fastslog att psoriasis är en kronisk, icke smittsam, smärtsam, vanställande och handikappande sjukdom utan bot som kan medföra psykosociala konsekvenser. Många patienter med psoriasis upplever fördomar, stigmatisering och diskriminering vilket kan ha en negativ påverkan på deras dagliga liv. Många får felaktig eller fördröjd diagnos och otillräcklig tillgång till vård. Deras livskvalitet kan förbättras när de får tillgång till en korrekt diagnos med individuellt satta behandlingsmål.

– Tillgången till effektiv behandling är tyvärr bristfällig och varierar beroende på var man bor i Sverige. Många med psoriasis är missnöjda med sin behandling eller valt att vara helt utan, säger Anders Ljungberg, medicinsk rådgivare Lilly.

Internationella Psoriasisdagen

Lördagen den 29 oktober är det Internationella Psoriasisdagen, World Psoriasis Day. Med årets tema ”Breaking Barriers For People With Psoriasis” uppmärksammas dagen över hela världen. Detta för att öka medvetenheten samt förbättra förståelsen för hur många patienter med psoriasis upplever fördomar, stigmatisering och diskriminering i sin vardag. Dagligen möter människor med psoriasis enorma hinder i samhället, bland annat inom hälso- och sjukvården, på arbetet, i skolan och i sociala relationer. Detta leder till missade möjligheter i livet som kan förhindras.

Se filmen ”Riv barriärerna för människor med psoriasis” nedan:

För information om Internationella Psoriasisdagen och filmen, vänligen kontakta: Eva Corijn, Communications Manager IFPA Sverige, telefon 0707-495 820

För ytterligare information om Lilly vänligen kontakta: Carin Landsmer, External Affairs Director, Eli Lilly, telefon 08-737 88 00

SETLZ00030a

Lilly är ett ledande globalt läkemedelsföretag som förenar vård och innovationer för att göra livet bättre för människor över hela världen. Lilly grundades för över ett hundra år sedan av en man som ville ta fram förstklassiga läkemedel som uppfyllde verkliga behov och detta är fortfarande den ambition som genomsyrar allt vi gör. Världen över arbetar Lillys medarbetare med att utveckla livsavgörande läkemedel för dem som behöver samt förbättra kunskapen om sjukdomar och möjlighet till behandling. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna.

Lördagen den 29 oktober är det Internationella Psoriasisdagen, World Psoriasis Day. Med hjälp av en ny animerad film vill Internationella Psoriasisförbundet (IFPA) i samarbete med Lilly öka medvetenheten och förbättra förståelsen för hur många patienter med psoriasis upplever fördomar, stigmatisering och diskriminering i sin vardag.

Läs vidare »
Oajief3iu6g3v1utgopv

TLV subventionerar Taltz®, en ny IL-17 hämmare för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna

Nyheter   •   Okt 03, 2016 10:00 CEST

Owotqst7sgxhbbntxnhu

Lilly medarbetare viger arbetsdag till svensk demensvård

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2016 08:00 CEST

I dag på Lilly Global Day of Service får ett tjugotal äldreboenden runt om i Sverige besök av Lillys svenska medarbetare som ska presentera Swedish Care International smartphoneapp Memory Box. Det nya digitala kommunikationsverktyget är framtaget för att vara en minneshjälp och ett konversationshjälpmedel för att stödja och inspirera anhöriga och vårdgivare till personer med demens.

Om Eli Lilly

Om Eli Lilly

Lilly är ett ledande globalt läkemedelsföretag som förenar vård och innovationer för att göra livet bättre för människor över hela världen. Lilly grundades för över ett hundra år sedan av en man som ville ta fram förstklassiga läkemedel som uppfyllde verkliga behov och detta är fortfarande den ambition som genomsyrar allt vi gör. Världen över arbetar Lillys medarbetare med att utveckla livsavgörande läkemedel för dem som behöver samt förbättra kunskapen om sjukdomar och möjlighet till behandling. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna.

Adress

  • Eli Lilly
  • Gustav III:s Boulevard 42
  • 169 27 Solna
  • Vår hemsida

Länkar