Kc6aydzpuwv1kbcxxfiv

Kampanj för snopphälsan ska rädda kärlekslivet

Pressmeddelanden   •   2014-03-03 09:00 CET

Eli Lilly uppmanar män att söka hjälp för urologiska problem som sviktande stånd och toalettvanor som begränsar vardagen. Dessa problem drabbar inte bara mannen direkt utan leder ofta till försämrade kärleksrelationer. Tyvärr är det fortfarande ett tabubelagt område som gör att många väntar onödigt länge med att ta tag i problemet och söka hjälp. Nu lanseras en informationskampanj.

Bfwwiv6byvhvszktozfk

Let´s talk – nytt patientstödprogram för personer med depression

Pressmeddelanden   •   2014-02-17 07:50 CET

Depression räknas som en av vår tids stora folksjukdomar – var fjärde kvinna och var femte man drabbas någon gång under sitt liv av depression. Insikt och delaktighet är viktiga steg mot tillfrisknande medan obesvarade frågor kan förhindra framgångsrik behandling. För att stötta den viktiga dialogen mellan patient och sjukvård har Eli Lilly tagit fram patientstödprogrammet och appen Let´s talk.

Sbtrzuydatimkyknndqq

Stå upp för ditt sexliv! Fira alla hjärtans dag med ett läkarbesök

Pressmeddelanden   •   2014-02-13 08:55 CET

Närmare en halv miljon svenska män, eller var femte man, är drabbade av potensproblem. Potensproblem är inte bara skadligt för relationen, det är också en tidig riskmarkör för hjärt- och kärlsjukdomar. Erektionen uppstår när blodkärlen fylls av blod. Svikten kan därför ses som ett tidigt bevis på hur blodkärlen mår.

Lllc6u1sv5qj5r90nc8j

Auktion gav över en miljon till barndiabetesforskning

Pressmeddelanden   •   2013-11-14 23:42 CET

Idag fick Barndiabetesfonden in över en miljon kronor när 44 unika objekt gick under klubban vid årets välgörenhetsauktion för barndiabetes på Berns i Stockholm. Pengarna som auktionen genererade går oavkortat till forskningen.

Lllc6u1sv5qj5r90nc8j

Världsdiabetesdagen 14 november: Tuff vardag för föräldrar till barn med typ 1-diabetes

Pressmeddelanden   •   2013-11-14 09:00 CET

Störd nattsömn, reducerad arbetstid och akuta utryckningar till skolan är en del av vardagen för föräldrar vars barn har typ 1-diabetes. Det visar en ny undersökning från Barndiabetesfonden. Närmare hälften tvingats gå ner i arbetstid för vård av sitt barn och flertalet föräldrar gör också akuta utryckningar till skolan regelbundet.

Lllc6u1sv5qj5r90nc8j

Världsdiabetesdagen 14 november: Unika foton på Drottningen, Kronprinsessan och Britt Ekland auktioneras ut för barndiabetes

Pressmeddelanden   •   2013-10-31 10:30 CET

För tredje året i rad anordnar Barndiabetesfonden tillsammans med Lilly Diabetes och Stockholms Auktionsverk en välgörenhetsauktion på Världsdiabetesdagen den 14 november. I årets auktion finns möjlighet att buda på unika fotografier av bland annat Drottning Silvia, Kronprinsessan Victoria och Britt Ekland. Det finns även en möjlighet att ropa hem en elgitarr signerad av B.B. King och Jimmy Page.

Jxygncbn0pfnxuxixpqw

Lilly stöder Prostatacancerkampanjen 2013

Pressmeddelanden   •   2013-09-09 11:05 CEST

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige, med bröstcancer på andra plats. Varje år diagnostiseras fler än 9 000 nya fall, och mer än hälften av dem som drabbas är under 70 år. Många av de män som behandlas för prostatacancer upplever tyvärr erektionssvikt och nedsatt sexuell förmåga efter genomförd behandling. Informationstorg och debatt 10/9, Filadelfiakyrkan, Stockholm.

Media-no-image

Välkommen till Lillys seminarium i Almedalen 2013! Kan bättre diagnostik och uppföljning av ADHD göra alla till vinnare?

Pressmeddelanden   •   2013-06-27 13:20 CEST

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är ett neuropsykiatriskt funktionshinder med symtom såsom brister i uppmärksamhet och impulskontroll samt hyperaktivitet. ADHD förekommer hos 3 till 4 procent av den vuxna befolkningen i Sverige.* Idag finns ett stort behov i samhället av bättre struktur och uppföljning av ADHD.

En korrekt ADHD-diagnos och uppföljning gynnar både individen, närstående och samhället i stort. För varje individ är samhällets stöd oerhört viktigt. Det kan handla om skola, arbetsplats, socialtjänst, hjälpmedel, coachning, familjestöd och tillgång till utbildad vårdpersonal som förstår personens individuella behov. Paneldebatten tar upp frågor kring vad en felaktig eller utebliven diagnos eller uppföljning kan leda till. Vem betalar priset när det blir fel?

Medverkande:
Anders Printz, Prio samordnare, Socialdepartementet
Jonas Andersson, vice ordförande Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen, VGR
Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, SKL
Mikael Lindholm, präst
Niklas Långström, forskningsledare Kriminalvården, professor Karolinska Institutet
Annika Brar, psykiatriker, verksamhetschef Autism & ADHD, Habilitering & Hälsa, SLL
Anders Berntsson, verksamhetschef Prima Vuxen, Stockholm

Tid: Torsdag 4 juli, 11.00–12.30

Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8

Varmt välkommen!

För ytterligare information:
Cecilia Björkman, Kommunikationschef, Lilly, Tel: 070-609 88 36

* Fayyad J, et al. Cross-national prevalence and correlates of adult attention-deficit hyperactivity disorder. Br J Psychiatry 2007;190:402-9

Lilly är ett av världens största läkemedelsbolag med ca 40 000 anställda över hela världen. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna. Sedan 1876 har Lilly utvecklat medicinska produkter för att hjälpa människor leva längre, friskare och mer aktiva liv. Våra receptbelagda läkemedel hjälper människor som drabbats av svåra sjukdomar som cancer, diabetes, benskörhet, schizofreni eller hjärtsjukdom. Upptäckterna kommer från vår egen forskning och genom samarbeten med vetenskapliga organisationer runt om i världen.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är ett neuropsykiatriskt funktionshinder med symtom såsom brister i uppmärksamhet och impulskontroll samt hyperaktivitet. ADHD förekommer hos 3 till 4 procent av den vuxna befolkningen i Sverige.*Idag finns ett stort behov i samhället av bättre struktur och uppföljning av ADHD.

Läs vidare »
N5tjqmirwn3va9yxpsu4

Läkemedelsverket godkänner Strattera för behandling av vuxna med ADHD

Pressmeddelanden   •   2013-06-19 14:57 CEST

I dag har Läkemedelsverket godkänt Eli Lillys läkemedel Strattera (atomoxetin) för behandling av vuxna med ADHD. Läkemedlet är utan centralstimulerande effekt (ej narkotikaklassat) och är sedan tidigare godkänt för behandling av barn och ungdomar med ADHD. Läkemedelsverkets beslut innebär att Strattera idag är det enda läkemedlet som har godkänts för initiering av behandling av vuxna med ADHD.

Media-no-image

EU godkänner Strattera för behandling av vuxna med ADHD

Pressmeddelanden   •   2013-05-30 14:14 CEST

Nu finns ett vägledande EU-godkännande av läkemedlet Strattera (atomoxetin) från Eli Lilly för behandling av vuxna med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Läkemedlet är utan centralstimulerande effekt (ej narkotikaklassat) och är sedan tidigare godkänt för behandling av barn och ungdomar med ADHD. Strattera är nu det enda läkemedlet som har fått ett EU-godkännande för initiering av behandling av vuxna med ADHD.

ADHD förekommer hos 3 till 4 procent av den vuxna befolkningen i Sverige*. De främsta symtomen är brister i uppmärksamhet och impulskontroll samt hyperaktivitet. När ADHD-symtomen är så uttalade att de leder till en funktionsnedsättning inom minst två livsområden, till exempel i arbetslivet och i hemmet, kan det blir aktuellt med behandling.

Förekomsten av ADHD tillsammans med andra psykiatriska tillstånd kan försvåra och komplicera diagnostiken. Många vuxna diagnostiseras med ADHD först senare i livet och har ofta under lång tid haft kontakt med vården eller andra myndigheter på grund av andra psykiatriska tillstånd som depression, bipolaritet, ångest, missbruk och personlighetsstörningar, utan att ha fått adekvat behandling.

– Det är ett glädjande besked att EU nu har godkänt Strattera även för behandling av vuxna som har fått sin ADHD-diagnos i vuxen ålder. Att ha obehandlad ADHD innebär begränsningar inom flera livsområden, att inte kunna utveckla hela sin potential. Det är också viktigt att ta hand om dessa patienter på bästa sätt då vi vet att de, förutom svårigheterna i vardagen, också löper en ökad risk att till exempel drabbas av depressioner och andra psykiatriska tillstånd, samt i värsta fall, att hamna i missbruk och kriminalitet, säger Pär Svanborg, medicinsk rådgivare, Eli Lilly.

Nu har Lilly som första läkemedelsföretag presenterat de studier som har efterfrågats av de europeiska läkemedelsmyndigheterna för att godkänna indikationen behandling av vuxna med ADHD. Det handlar om både kort- och långtidsstudier avseende effekt och säkerhet, samt en stor studie som visar att Strattera även förebygger återfall vid långtidsbehandling.1-14

Det är den engelska läkemedelsmyndigheten, Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, som nu har godkänt Strattera för behandling av vuxna med ADHD. Detta vägledande EU-godkännande följs av nationella godkännanden i övriga EU-länder, däribland Sverige, inom de närmaste månaderna.

FASS kan du läsa mer om Strattera

För ytterligare information: 
Länk till godkännande http://www.hma.eu/index.php?id=11&showctr=30
För frågor: Cecilia Björkman, kommunikationschef, Eli Lilly, tel. 070-609 88 36
Lillys pressrum

SESTR00274

* Fayyad J, et al. Cross-national prevalence and correlates of adult attention-deficit hyperactivity disorder. Br J Psychiatry 2007;190:402-9.

Studier på atomoxetinbehandling med vuxna patienter:

Korttidsstudier (10-12 veckor)

1)  Michelson D, et al. Atomoxetine in Adults with ADHD: Two Randomized, Placebo-Controlled Studies. BIOL PSYCHIATRY 2003;53:112–120.

2)  Hirata Y, et al. Improvements of Health-related QOL and Executive Functions of Atomoxetine in Asian Adults With ADHD: A Multinational 10-week Randomized, Double-blind Placebo-controlled Asian Study. 28th CINP World Congress of Neuropsychopharmacology; Stockholm, Sweden; June 3 – 7, 2012.

3)  Hirata Y, et al. Efficacy and Safety of Atomoxetine in Asian Adults with ADHD: a Multinational, 10-week, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Asian Study. 28th CINP World Congress of Neuropsychopharmacology; Stockholm, Sweden; June 3 – 7, 2012.

4)  Durell TM et al. Atomoxetinefor the Treatment of ADHD in Young Adults With an Assessment of Associated Functional Outcomes. J Clin Psychopharmacol 2013; 33(1):45-54.

5)  WilensTE, et al. Atomoxetine treatment of adults with ADHD and comorbid alcohol use disorders. Drug and Alcohol Dependence 2008;96:145–154.

6)  Adler LA, et al. Atomoxetine Treatment in Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Comorbid Anxiety Disorder. Depression and Anxiety 2009; 26:212–221.

7)  Adler AL, et al. Executive Function in Adult Patients with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder During Treatment with Atomoxetine in a Randomized, Placebo-Controlled Withdrawal Study. 28th CINP World Congress of Neuropsychopharmacology; Stockholm, Sweden; June 3-7, 2012

8)  Adler LA, et al. Atomoxetine Treatment Outcomes in Adolescents and Young Adults With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Results From a Post Hoc, pooled Analysis. Clinical Therapeutics 2012; 34 (2):363-373

Långtidsstudier (6 månader)

9)  Young JL, et al. Once Daily Treatment with Atomoxetine in Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A 24-week Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Clin Neuropharmacol 2011;34(2): 51-60.

10)   Adler LA, et al. Functional Outcomes in the Treatment of Adults With ADHD. Journal of Attention Disorders 2008 11: 720-727.

11)  Adler LA, et al. Once-Daily Atomoxetine for Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. A 6-Month, Double-Blind Trial. J Clin Psychopharmacol 2009;29(1):44-50.

4-års, open-label, observationsstudie:

12)  Adler LA, et al. Long-Term, Open-Label Safety and Efficacy of Atomoxetine in Adults with ADHD. Final report of a 4-year Study. Journal of Attention Disorders 2008;12(3):248-53.

Missbrukspotential:

13)  Jasinski  DR, et al. Abuse liability assessment of atomoxetine in a drug-abusing population. Drug and Alcohol Dependence 2008;95:140-146.

Återfallsprevention:

14)  H.Uphadhyaya et al. Maintenance of Response After Open-Label Treatment with Atomoxetine in Adults With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): A Placebo-Controlled, Randomized Withdrawal Study (Poster presentation at 25th ECNP Congress, Wien Oct 2012)


www.clinicaltrials.gov


Lilly är ett av världens största läkemedelsbolag med ca 40 000 anställda över hela världen. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna. Sedan 1876 har Lilly utvecklat medicinska produkter för att hjälpa människor leva längre, friskare och mer aktiva liv. Våra receptbelagda läkemedel hjälper människor som drabbats av svåra sjukdomar som cancer, diabetes, benskörhet, schizofreni eller hjärtsjukdom. Upptäckterna kommer från vår egen forskning och genom samarbeten med vetenskapliga organisationer runt om i världen.

Nu finns ett vägledande EU-godkännande av läkemedlet Strattera (atomoxetin) från Eli Lilly för behandling av vuxna med ADHD. Läkemedlet är utan centralstimulerande effekt (ej narkotikaklassat) och är sedan tidigare godkänt för behandling av barn och ungdomar med ADHD. Strattera är nu det enda läkemedlet som har fått ett EU-godkännande för initiering av behandling av vuxna med ADHD.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • External Affairs Director
  • laccndsmer_cxuyparinzc@lwcilly.com
  • 070-609 88 46

  • Presskontakt
  • Medicinsk Direktör Skandinavien

Om Eli Lilly

Om Eli Lilly

Lilly är ett av världens största läkemedelsbolag med ca 40 000 anställda över hela världen. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna. Sedan 1876 har Lilly utvecklat medicinska produkter för att hjälpa människor leva längre, friskare och mer aktiva liv. Våra receptbelagda läkemedel hjälper människor som drabbats av svåra sjukdomar som cancer, diabetes, benskörhet, schizofreni eller hjärtsjukdom. Upptäckterna kommer från vår egen forskning och genom samarbeten med vetenskapliga organisationer runt om i världen.

Adress

  • Eli Lilly
  • Gustav III:s Boulevard 42
  • 169 27 Solna
  • Vår hemsida

Länkar