Skip to main content

TLV subventionerar Taltz®, en ny IL-17 hämmare för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna

Nyhet   •   Okt 03, 2016 10:00 CEST

Tatz auto-injektor för subkutan injektion

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat att Taltz® (ixekizumab) från och med den 24 september ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Taltz kan användas för att behandla måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna i behov av systemisk behandling. Taltz subventioneras endast för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som inte svarat på systemisk behandling såsom ciklosporin, metotrexat eller PUVA (psoralen och ultraviolett A), eller när intolerans eller kontraindikationer föreligger mot sådana behandlingar.

Taltz som godkändes av EU-kommissionen i april 2016, är en humaniserad IgG4 monoklonal antikropp som selektivt binder till cytokinet (signalämnet) interleukin 17A (IL-17A). På så vis hämmas aktiviteten av IL-17A, ett viktigt signalämne som är drivande i de inflammatoriska och immunologiska processer som ger upphov till psoriasis.*

Fler än 3 800 patienter med måttlig till svår plackpsoriasis har deltagit i UNCOVER-studierna som ligger till grund för godkännandet. Studieresultaten visade bland annat att av patienter som behandlats med Taltz i 12 veckor uppnådde signifikant fler patienter utläkt hud och förbättrad livskvalitet, i jämförelse med placebo och etanercept. 

De vanligaste rapporterade biverkningarna var reaktioner på injektionsstället samt övre luftvägsinfektioner.

Läs hela TLVs beslut här 

* Taltz® Summary of Product Characteristics. Eli Lilly. April 2016

SETLZ00021