Skip to main content

Barn med ADHD somnar lättare och får bättre humör av behandling med atomoxetin

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 16:37 CEST

En ny studie presenterades i dagarna vid American Psychiatric Associations årliga kongress i New York. Den visar att barn med ADHD som behandlas med atomoxetin somnar lättare och är mindre retliga än barn som behandlas med centralstimulerande medel.

Nyligen annonserade AACAP (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry) nya riktlinjer för behandling av ADHD. I dessa riktlinjer rekommenderas Strattera™ (atomoxetin) som ett förstahandsval vid behandling av ADHD hos barn.
Insomningssvårigheter är ett vanligt och stort problem för barn med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) och deras anhöriga. På samma sätt innebär uppvaknandet också svårigheter då barnen på morgonen ofta är irritabla och okoncentrerade. Atomoxetin, den verksamma substansen i läkemedlet Strattera™, gör att barn med ADHD somnar nästan tio gånger snabbare jämfört med barn som får behandling med metylfenidat (t.ex. Ritalina™), en form av centralstimulantia, den vanligaste medicineringen mot ADHD i Sverige1.

”När barnen får den sömn de behöver är de mindre irritabla. Det leder i sin tur till att de fungerar bättre i hemmet, i skolan och i sociala situationer”, säger Bruno Hägglöf, Professor i Barn- och ungdomspsykiatri vid Umeå universitet.

Totalt 85 barn deltog i den dubbelblinda studien. Barnen behandlades antingen med atomoxetin två gånger dagligen eller med metylfenidat tre gånger dagligen under ca sju veckor. Därefter upphörde medicineringen under två veckor, varefter de barn som tidigare fått atomoxetin i stället fick metylfenidat, och vice versa. Studien visade att metylfenidat fördröjde barnens insomnande med 30 minuter, medan atomoxetin knappt påverkade insomningen alls (ca 3 minuter) 1.

Föräldrar till barn som deltog i studien rapporterade att barnen hade lättare att somna, sov bättre och hade lättare att gå upp på morgnarna. Likaså var det lättare att få barnen i ordning på morgonen och kvällen, och de var dessutom mindre irritabla.

”Behandling av ADHD handlar inte bara om att minska kärnsymtomen, det handlar om att minimera de funktionshinder som diagnosen innebär för barnet och familjen”, säger Professor Hägglöf.

För mer information om ADHD eller Strattera kontakta: Bruno Hägglöf, Professor i
Barn- och ungdomspsykiatri, Umeå universitet. Mobil: 070-595 66 56

För mer information om studier som presenterades vid American Psychiatric Associations årliga kongress i New York kontakta: Pär Svanborg, Psykiater, Eli Lilly Sweden AB, Mobil: 070- 609 88 93