Skip to main content

Positivt CHMP-utlåtande för ixekizumab för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 08:00 CET

Europeiska läkemedelsverkets vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, gav idag ett positivt utlåtande och rekommenderar ett godkännande av Lillys ixekizumab. Utlåtandet avser behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna i behov av systemisk behandling. Ixekizumab är specifikt framtagen för att rikta in sig på IL-17A, ett protein som spelar en nyckelroll i att driva den underliggande inflammationsprocess som pågår vid psoriasis.1

Omkring 250 000 - 300 000 svenskar har psoriasis vilket gör den till en av våra vanligaste folksjukdomar.2 Psoriasis är en kronisk hudsjukdom där immunsystemet spelar en central roll.Psoriasis kan ha en betydande inverkan på individens livskvalitet och har även associerats med en ökad risk för andra allvarliga sjukdomar som till exempel diabetes och hjärt-och kärlsjukdom.3

CHMP:s positiva utlåtande baseras på resultaten från det största fas-3 prövningsprogram inom måttlig till svår psoriasis som hittills genomförts. Programmet omfattar tre, dubbelblinda, multicenter (18 länder), fas 3-studier (UNCOVER-1, UNCOVER-2 och UNCOVER-3) i vilka fler än 3 800 patienter med måttlig till svår plackpsoriasis deltagit. I samtliga studier utvärderades säkerheten och effekten av 12 veckors behandling med ixekizumab (80 mg varannan- eller var fjärde vecka) med placebo. I UNCOVER-2 och UNCOVER-3 tillkom även jämförelser mellan ixekizumab och etanercept (utöver jämförelserna med placebo).

– Vi har sett i studierna att redan efter 12 veckors behandling med ixekizumab, har signifikant fler patienter uppnått läkt eller nästan läkt hud samt förbättrad livskvalitet, i jämförelse med både placebo och etanercept, säger Anders Ljungberg, hudläkare och medicinsk rådgivare på Lilly och fortsätter – det positiva utlåtande från CHMP är ett viktigt steg i vår strävan att erbjuda ett nytt behandlingsalternativ för patienter med måttlig till svår plackpsoriasis.

Europeiska kommissionen, som vanligen följer CHMP:s rekommendationer förväntas lämna ett slutgiltigt besked inom två till tre månader.

För ytterligare information vänligen kontakta: Carin Landsmer, External Affairs Director, Eli Lilly,

telefon 08-737 88 00

Se CHMP:s beslut här och pressmeddelandet på engelska här.

Referenser:

[1] Krueger JG, Fretzin S, Suárez-Fariñas M, et al. IL-17A is essential for cell activation and inflammatory gene circuits in subjects with psoriasis. J Allergy Clin Immunol. 2012;130(1):145-54.

[2] om psoriasis. Psoriasisförbundet, 2013

[3] media kit. National Psoriasis Foundation website. https://www.psoriasis.org/sites/default/files/for-media/MediaKit.pdf. Accessed January 22, 2016.


SEIXE00013

Lilly är ett ledande globalt läkemedelsföretag som förenar vård och innovationer för att göra livet bättre för människor över hela världen. Lilly grundades för över ett hundra år sedan av en man som ville ta fram förstklassiga läkemedel som uppfyllde verkliga behov och detta är fortfarande den ambition som genomsyrar allt vi gör. Världen över arbetar Lillys medarbetare med att utveckla livsavgörande läkemedel för dem som behöver samt förbättra kunskapen om sjukdomar och möjlighet till behandling. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna.

Bifogade filer

PDF-dokument