Skip to main content

Välkommen till Lillys seminarium i Almedalen 2013! Kan bättre diagnostik och uppföljning av ADHD göra alla till vinnare?

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 13:20 CEST

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är ett neuropsykiatriskt funktionshinder med symtom såsom brister i uppmärksamhet och impulskontroll samt hyperaktivitet. ADHD förekommer hos 3 till 4 procent av den vuxna befolkningen i Sverige.* Idag finns ett stort behov i samhället av bättre struktur och uppföljning av ADHD.

En korrekt ADHD-diagnos och uppföljning gynnar både individen, närstående och samhället i stort. För varje individ är samhällets stöd oerhört viktigt. Det kan handla om skola, arbetsplats, socialtjänst, hjälpmedel, coachning, familjestöd och tillgång till utbildad vårdpersonal som förstår personens individuella behov. Paneldebatten tar upp frågor kring vad en felaktig eller utebliven diagnos eller uppföljning kan leda till. Vem betalar priset när det blir fel?

Medverkande:
Anders Printz, Prio samordnare, Socialdepartementet
Jonas Andersson, vice ordförande Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen, VGR
Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, SKL
Mikael Lindholm, präst
Niklas Långström, forskningsledare Kriminalvården, professor Karolinska Institutet
Annika Brar, psykiatriker, verksamhetschef Autism & ADHD, Habilitering & Hälsa, SLL
Anders Berntsson, verksamhetschef Prima Vuxen, Stockholm

Tid: Torsdag 4 juli, 11.00–12.30

Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8

Varmt välkommen!

För ytterligare information:
Cecilia Björkman, Kommunikationschef, Lilly, Tel: 070-609 88 36

* Fayyad J, et al. Cross-national prevalence and correlates of adult attention-deficit hyperactivity disorder. Br J Psychiatry 2007;190:402-9

Lilly är ett av världens största läkemedelsbolag med ca 40 000 anställda över hela världen. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna. Sedan 1876 har Lilly utvecklat medicinska produkter för att hjälpa människor leva längre, friskare och mer aktiva liv. Våra receptbelagda läkemedel hjälper människor som drabbats av svåra sjukdomar som cancer, diabetes, benskörhet, schizofreni eller hjärtsjukdom. Upptäckterna kommer från vår egen forskning och genom samarbeten med vetenskapliga organisationer runt om i världen.