Skip to main content

Möjligheter och utmaningar för den svenska mjölken ur ett världsmarknadsperspektiv

Nyhet   •   Okt 19, 2016 18:17 CEST

Det finns en stark osäkerhet gällande mjölkproduktionen vilket skapar färre investeringar och gör det svårt att bygga långsiktigt. Harald Svensson, stabschef på Jordbruksverket var på plats på Elmia Lantbruk Framtidsforum för att diskutera förutsättningarna för svensk mjölkproduktion ur ett världsmarknadsperspektiv.

Mellan 2005 och 2015 ser vi att mjölkens produktionsvärde har minskat i förhållande till exempelvis frukt och bär, köksväxter och grödor, ägg och fjäderfä. Även antalet mjölkraskalvar har minskat kraftigt, medan de andra slagen har ökat, vilket säger något om övergången från mjölkproduktion till köttproduktion.

Flytande produkter och ost har backat, medan mjölkpulver har ökat. Statistiken visar att en tredjedel av produktionen går till mjölk och syrade produkter, en tredjedel till ost och en tredjedel till mjölkpulver.

- Problemet blir hur man ska sätta ett pris till bonden för alla produkter. Exporten av mjölkpulver har ökat mellan 2005 och 2015 och trenden för världsmarknadspriser för vete och skummjölkspulver går neråt visar statistik framtagen av OECD. Detta måste vi förhålla oss till om vi vill vara kvar på marknaden, säger Harald Svensson.

Nedåtgående prisutveckling för mjölkprodukter

Nötköttspriser och grisköttspriserna gått upp mellan 2010-2016, medan spannmåls- och mjölkpriserna har gått neråt. Mjölkproducenterna hörs dock mer i debatten än spannmålsproducenterna.

Det är intressant att jämföra priset på mjölken i förhållande till priset på insatsvaror. Att kurvan går neråt betyder då att det går åt mer mjölk för att köpa in insatsvaror för bonden, som exempelvis diesel.

- För att svenska bönder ska kunna vara konkurrenskraftiga måste produktiviteten öka, säger Harald Svensson. 

Med produktivitet menas förhållandet mellan produktion och insatsvaror. I begreppet ingår mer än faktisk produktion, som mjuka värden och företagsfrågor. Många producenter lyckas ha lönsamhet trots omkostnader. 

- Vi behöver också öka preferenserna för svenska produkter hos konsumenter, både i Sverige och utomlands, konstaterar Harald Svensson,

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy