Skip to main content

Förgasning ger lägre utsläpp, mindre stoft och bredare bränslebas - Nyhet på Elmia Recycling to Energy 2010

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2010 14:03 CET

Ett spårbundet miljöproblem och nya regler på förbränning hjälpte det svenska avfallsbolaget IQR att utveckla ny förbränningsteknik. Resultatet blev minskade utsläpp, bredare bränslebas och minskad oljeförbrukning. Den nya tekniken presenteras på mässan Elmia Recycling 25-27 maj i Jönköping.

Industrial Quality Recycling, IQR, startade för 30 år sedan med affärsidén att ta hand om och vidareförsälja utslitna järnvägssliprar. Det mesta såldes till användning i trädgårdar, men en del var för dåligt för att sälja. Istället startades ett projekt för att på ett miljöriktigt sätt utvinna energi.

Köpte eget värmeverk

Nya metoder för säker förbränning utvecklades. Men kunderna var fortfarande tveksamma. För att göra en lång historia kort, köpte IQR 2003 fjärrvärmeverket i Svenljunga, för att på egen hand destruera järnvägsslipers. Det gav i sin tur unika möjligheter att vidareutveckla förbränningstekniken.
– I ett tidigt skede anlitade vi miljökemisten Kjell Eriksson. Han förespråkade förgasning istället för konventionell förbränning i ett steg, berättar Daniel Karlström, vd för IQR Systems AB.

2006-2007 började ombyggnaden av värmeverket till medströmsförgasning med fast bränslebädd och en patenterad brännare. Anläggningen har snart varit i drift i två år och resultaten presenteras på Elmia Recycling.

Många stora fördelar

Förväntningarna har överträffats med råge. De huvudsakliga fördelarna med förgasning istället för konventionell förbränning är:

• Anläggningen klarar fler typer av biobränslen. Fukthalten har ingen betydelse. Det breddar bränslebasen.

• Utsläppen av stoft och skadliga ämnen är de lägsta i klassen.

• Lasten kan sänkas till under 10 procent av maximal effekt, utan att emissionerna ökar. Man slipper gå över till olja för att hålla gränsvärdena.

IQR lanserar nu tekniken, som beroende på lägre kostnader, är särskilt lämplig för mindre fjärrvärmenät. Effektintervallet ligger mellan 2 och 15 MW.

Kross modell större

I Jönköping visar IQR även andra resultat av hanteringen av järnvägssliprar och industriavfall. Det är mobila och stationära maskiner för sönderdelning av avfall.

I Sverige är IQR mest kända för stationära avfallskrossar. På Elmia Recycling visas den mobila versionen Flexhammer 1800, vilket är en av de större mobila avfallskrossarna, som i huvudsak levereras på export.

www.elmia.se/recycling

Elmia Recycling to Energy är en fackmässa & konferens för avfallshantering, återvinning och återanvändning. Ett specialtema för 2010 är återvinning för energiproduktion. Elmia Recycling to Energy arrangeras parallellt med World Bioenergy den 25–27 maj 2010. www.worldbioenergy.com

För mer information, kontakta gärna Per Jonsson, projektledare, Elmia AB, tel +36 15 21 93, per.jonsson@elmia.se

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy