Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

EELs offentliggörande av utfallet av kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i FDT System Holding AB

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2014 10:30 CEST

ELON Elkedjan Logistic AB, (”Budgivaren”) offentliggjorde den 5 maj 2014 ett kontanterbjudande till aktieägarna i FDT System Holding AB (publ), (”Målbolaget”) om förvärv av samtliga utestående aktier i Målbolaget till ett pris om 6,40 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Erbjudandet har under acceptfristen accepterats av aktieägare representerande sammanlagt 3 863 045 aktier i Målbolaget.

Erbjudandehandling avseende EEL ABs uppköpserbjudande i FDT System Holding AB

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2014 15:38 CEST

Erbjudandehandlingen avseende Elon Elkedjan Logistic AB:s ("EEL") kontanta uppköpserbjudande ("Erbjudandet") avseende samtliga aktier i FDT System Holding AB (publ), org.nr 556770-0793 ("FDT") har idag offentliggjorts på EEL:s, FDT:s samt Aqurat Fondkommission AB:s respektive hemsidor.