Hfnunjukbuzxs6zrhkmr

Elsäkerhetsverkets generaldirektör utreder reglerna för nätkoncession

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 10:00 CET

Regeringen har tillsatt Elisabet Falemo som särskild utredare att se över regelverket för nätkoncessioner. Ett av målen med utredningen är att undersöka om det går att få till en effektivare tillståndsprocess. Utredningen ska vara klar senast den 10 juni 2019.

B1czhcuwvdxjiavvvvoi

Elsäkerhetsverket firar 25 år med Öppet hus

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 09:54 CET

Elsäkerhetsverket firar 25 år med Öppet hus I 25 år har Elsäkerhetsverket arbetat för trygg och störningsfri el och sedan 10 år finns huvudkontoret i Kristinehamn. Var med och fira när myndigheten bjuder till Öppet hus 13 februari!

Qsyzmeneqfcbbhx60tvw

Nu utreds elsäkerheten i Sveriges bostäder

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2018 06:44 CET

Elsäkerhetsverket genomför en omfattande undersökning av hur elsäkerheten i bostäder ser ut. Syftet är att kartlägga brister i bostäder som leder till elbränder och elchock.

Media no image

Farlig takarmatur återkallas från konsumenter

Nyheter   •   Jan 10, 2018 07:38 CET

Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ABS M-Sport AB ska återkalla en typ av takarmatur som kan ge elchocker.

Takarmaturen är felaktigt konstruerad och kan orsaka elchock. Den saknar också en korrekt EU-försäkran vilket är en allvarlig administrativ brist. Nu har Elsäkerhetsverket beslutat att ABS M-Sport AB ska återkalla alla armaturer som sålts till konsumenter.

- I samband med att man byter ljuskälla kan man komma åt delar som ger livsfarlig strömgenomgång, säger Thomas Nilson vid Elsäkerhetsverkets produktavdelning.

Flertal brister

Ett antal farliga brister har konstaterats. Anslutningsledarna och de interna ledarna är för klent tilltagna och lossnar lätt vid dragprov. Isolationsavståndet är enbart 1,4 millimeter i armaturen och uppfyller inte kravet som är på minst 4,6 millimeter. Armaturen klarar inte heller spänningsprov. Detta gör att Elsäkerhetsverket har beslutat att ABS M-Sport AB ska återkalla alla sålda takarmaturer.

Takarmaturen har sålts under varumärket OED Group Limited och modellen heter ABS-150-50W, OD-SS1550

Har du köpt den här produkten?

Om du äger denna produkt så bör du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den. Elsäkerhetsverket har ålagt företaget att varningsinformera.

Mer information om produkten finns under sidan om försäljningsförbud på Elsäkerhetsverkets webbplats.

För mer information kontakta

Thomas Nilson, Inspektör marknadskontroll, Avdelningen för produkter Telefon: 010-168 05 28, 072-518 14 41
E-post: thomas.nilson@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund, kommunikationschef vid Elsäkerhetsverket Telefon: 010-168 05 16, 072-522 13 57
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ABS M-Sport AB ska återkalla en typ av takarmatur som kan ge elchocker.

Läs vidare »
Mlmbzcskvwckjf8c1whh

Två personer omkom i elolyckor 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 07:30 CET

Elsäkerhetsverkets statistik för 2017 visar att två privatpersoner omkom i samband med elolyckor. En hemmagjord anordning för maskletning och klättring i kraftledningsstolpe var dödsorsakerna.

Aigozrthmhxotddrg5f6

Regeringsuppdrag om informationsinsatser vid försäljning av elektriska installationsprodukter

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 13:42 CET

Regeringen har beslutat att Elsäkerhetsverket, tillsammans med branschen, ska ta fram en handlingsplan för informationsgivning vid försäljning av elinstallationsprodukter.

Csj9smnf3qtimldqhmog

Laserbelysning kräver extra uppmärksamhet

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 07:13 CET

Elsäkerhetsverkets årliga test av julbelysning är klar. I år har myndigheten även undersökt laserteknik som är en ny konsumentprodukt i julhandeln. Överlag ser myndigheten förbättringar senaste åren gällande elsäkerheten hos julbelysning.

Lwpcgmmnpx9c9xtez5cm

Nytt stöd för dig som säljer produkter

Nyheter   •   Dec 19, 2017 09:38 CET

Elsäkerhetsverket har tagit fram en ny broschyr om de krav som ställs på dig och de produkter du säljer. För att underlätta arbetet för alla som tillverkar och säljer produkter har också nya verktyg och checklistor tagits fram.

Fytsjbgz4grdedea1wuf

Lamphållare kan ge elchock

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 08:41 CET

Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget Netto Sverige Marknad AB ska återkalla en lamphållare med inbyggd sensor som visat sig vara farlig. Gängorna i lamphållaren är spänningsförande och kan ge elchock när man skruvar i en lampa.

Qltk9be6g5rfprfjtuxk

Test av elektriska premier för unga

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 09:41 CET

Barn och ungdomar som säljer jultidningar är sedan länge en tradition inför julen. Elsäkerhetsverket har i år tittat extra på hur jultidningsförlagen hanterar de elektriska produkter som de delar ut till de som säljer tidningar, så kallade premier.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Kommunikationsfrågor och presskontakter
 • cia.edlund@elsakerhetsverket.se
 • 010-168 05 16
 • 072-522 13 57

 • Presskontakt
 • Kommunikatör/Webbansvarig
 • sandra.hjelm@elsakerhetsverket.se
 • 010-168 05 17
 • 070-8597396

Om Elsäkerhetsverket

Statlig myndighet ansvarig för tekniska säkerhetsfrågor såsom elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet – EMC.

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Elsäkerhetsverket utreder även elolycksfall och elbränder.Myndigheten utfärdar även föreskrifter om elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet för elektriska anläggningar samt elektrisk materiel.

Elsäkerhetsverket är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör.
Myndigheten har sitt huvudkontor i Kristinehamn och regionala kontor för elektriska anläggningar i Hässleholm, Kristinehamn, Stockholm och Umeå.

Adress

 • Elsäkerhetsverket
 • Södra Torget 3
 • 68182 Kristinehamn