Fux9yevjf3dlebicyssq

Se över elprylarna när du vårstädar

Nyheter   •   Apr 11, 2018 09:42 CEST

Vårstädningen är i full gång i många hem och vi öppnar upp sommarstugor som varit stängda hela vintern. Elsäkerhetsverket tipsar om vad man bör tänka på då elprodukterna ansluts till elnätet.

I75pglloovcwl7iqy1pf

Utredning om klimatförändringar och elsäkerhet klar

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 08:52 CET

Under 2017 har Elsäkerhetsverket utrett hur klimatförändringarna påverkar Sveriges elanläggningar. Temperaturökningen är inget stort problem för elanläggningarna men det kan däremot översvämningar vara. Nu finns en handlingsplan för att öka kunskapen i samhället.

Ope47jrzjzt00fag7mrh

Vanligt med elsäkerhetsbrister inom hotell och pensionat

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 07:04 CET

Elsäkerhetsverket är sedan 1 juli 2017 ensam tillsynsmyndighet för elanläggningar vid hotell och pensionat, vilket tidigare har delats med Polisen. Ett 30-tal anläggningar har under hösten 2017 inspekterats och resultatet har visat på en hel del brister.

B1czhcuwvdxjiavvvvoi

Hur blir man Sveriges modernaste myndighet?

Nyheter   •   Mar 01, 2018 10:48 CET

I november 2017 fick Elsäkerhetsverket ta emot utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet vid Kvalitetsmässan. I en rapport beskriver nu myndigheten sin utvecklingsresa där nyckelord som involvering, mod och kommunikation varit bidragande till en positiv omställning.

Hz9v74xok2fa7hibzaby

Ett år fyllt av händelser

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2018 08:29 CET

År 2017 var ett händelserikt år för Elsäkerhetsverket. Den nya elsäkerhetslagen trädde i kraft vilket innebar ett stort fokus på att informera både bransch och konsumenter om detta. I årsredovisningen sammanfattar Elsäkerhetsverket sin verksamhet och redovisar året som har gått.

Hfnunjukbuzxs6zrhkmr

Elsäkerhetsverkets generaldirektör utreder reglerna för nätkoncession

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 10:00 CET

Regeringen har tillsatt Elisabet Falemo som särskild utredare att se över regelverket för nätkoncessioner. Ett av målen med utredningen är att undersöka om det går att få till en effektivare tillståndsprocess. Utredningen ska vara klar senast den 10 juni 2019.

B1czhcuwvdxjiavvvvoi

Elsäkerhetsverket firar 25 år med Öppet hus

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 09:54 CET

Elsäkerhetsverket firar 25 år med Öppet hus I 25 år har Elsäkerhetsverket arbetat för trygg och störningsfri el och sedan 10 år finns huvudkontoret i Kristinehamn. Var med och fira när myndigheten bjuder till Öppet hus 13 februari!

Qsyzmeneqfcbbhx60tvw

Nu utreds elsäkerheten i Sveriges bostäder

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2018 06:44 CET

Elsäkerhetsverket genomför en omfattande undersökning av hur elsäkerheten i bostäder ser ut. Syftet är att kartlägga brister i bostäder som leder till elbränder och elchock.

Media no image

Farlig takarmatur återkallas från konsumenter

Nyheter   •   Jan 10, 2018 07:38 CET

Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ABS M-Sport AB ska återkalla en typ av takarmatur som kan ge elchocker.

Takarmaturen är felaktigt konstruerad och kan orsaka elchock. Den saknar också en korrekt EU-försäkran vilket är en allvarlig administrativ brist. Nu har Elsäkerhetsverket beslutat att ABS M-Sport AB ska återkalla alla armaturer som sålts till konsumenter.

- I samband med att man byter ljuskälla kan man komma åt delar som ger livsfarlig strömgenomgång, säger Thomas Nilson vid Elsäkerhetsverkets produktavdelning.

Flertal brister

Ett antal farliga brister har konstaterats. Anslutningsledarna och de interna ledarna är för klent tilltagna och lossnar lätt vid dragprov. Isolationsavståndet är enbart 1,4 millimeter i armaturen och uppfyller inte kravet som är på minst 4,6 millimeter. Armaturen klarar inte heller spänningsprov. Detta gör att Elsäkerhetsverket har beslutat att ABS M-Sport AB ska återkalla alla sålda takarmaturer.

Takarmaturen har sålts under varumärket OED Group Limited och modellen heter ABS-150-50W, OD-SS1550

Har du köpt den här produkten?

Om du äger denna produkt så bör du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den. Elsäkerhetsverket har ålagt företaget att varningsinformera.

Mer information om produkten finns under sidan om försäljningsförbud på Elsäkerhetsverkets webbplats.

För mer information kontakta

Thomas Nilson, Inspektör marknadskontroll, Avdelningen för produkter Telefon: 010-168 05 28, 072-518 14 41
E-post: thomas.nilson@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund, kommunikationschef vid Elsäkerhetsverket Telefon: 010-168 05 16, 072-522 13 57
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget ABS M-Sport AB ska återkalla en typ av takarmatur som kan ge elchocker.

Läs vidare »
Mlmbzcskvwckjf8c1whh

Två personer omkom i elolyckor 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 07:30 CET

Elsäkerhetsverkets statistik för 2017 visar att två privatpersoner omkom i samband med elolyckor. En hemmagjord anordning för maskletning och klättring i kraftledningsstolpe var dödsorsakerna.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Kommunikationsfrågor och presskontakter
 • cia.edluwcndvraotyoo@elsakerhetsverket.se
 • 010-168 05 16
 • 072-522 13 57

 • Presskontakt
 • Kommunikatör/Webbansvarig
 • fjsandkoralu.hjeahlm@elselghakvyerlfheeftsverkyjet.se
 • 010-168 05 17
 • 070-8597396

Om Elsäkerhetsverket

Statlig myndighet ansvarig för tekniska säkerhetsfrågor såsom elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet – EMC.

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Elsäkerhetsverket utreder även elolycksfall och elbränder.Myndigheten utfärdar även föreskrifter om elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet för elektriska anläggningar samt elektrisk materiel.

Elsäkerhetsverket är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör.
Myndigheten har sitt huvudkontor i Kristinehamn och regionala kontor för elektriska anläggningar i Hässleholm, Kristinehamn, Stockholm och Umeå.

Adress

 • Elsäkerhetsverket
 • Södra Torget 3
 • 68182 Kristinehamn