Skip to main content

Avslutad utredning om rovdjursavvisande elstängsel

Nyhet   •   Nov 29, 2010 12:47 CET

Skälet till regeringsuppdraget var den skärpning som genomförts i standarden (SS-EN 60333-2-76) när det gäller krav för elstängselapparater. Skärpningen har lett till att elstängslet inte uppfattas som lika effektivt som tidigare.

Arbetet med uppdraget är nu slutfört och rapporten lämnades in till regeringen den 15 oktober.

Slutsats

Elsäkerhetsverkets slutsats är att de elstängselaggregat som uppfyller kraven i standarden, SS-EN 60335-2-76, fyller kravet på att hålla tamdjur innanför stängslet och vilda djur utanför stängslet. Ett elstängsels funktionalitet och effektivitet beror inte uteslutande på hur starkt elstängselaggregatet är. För att elstängslet ska fungera krävs också att det underhålls. Detta gäller särskilt när det står i tät vegetation. Ett starkare elstängselaggregat leder inte till att underhållet kan minska eller tas bort.