Skip to main content

E-tjänsten för företagsregistrering har öppnat

Nyhet   •   Jan 16, 2017 10:42 CET

Nu öppnar e-tjänsten för företagsregistrering

Idag måndag 16 januari klockan 09.00 öppnade Elsäkerhetsverket upp portarna till den nya e-tjänsten för företagsregistrering. Där ska alla elinstallationsföretag som ska utföra arbete på annans anläggning efter 1 juli registrera sig.

- Elsäkerhetsverket har jobbat intensivt med att ta fram en användarvänlig och väl fungerande e-tjänst för företagsregistrering i god tid innan den nya elsäkerhetslagen träder i kraft. Därmed är det möjligt för alla företag som utför elinstallationer att göra förberedelserna i god tid. Jag ser fram emot att få följa hur antalet registrerade företag ökar vecka för vecka inför sommaren, säger Elsäkerhetsverkets generaldirektör Elisabet Falemo.

Den nya elsäkerhetslagen säger att alla företag som utför elinstallationsarbete på annan anläggning än sin egen ska registrera sig hos Elsäkerhetsverket. Den 1 juli 2017 träder de nya reglerna i kraft vilket innebär att om ett företag vill fortsätta med eller påbörja elinstallationsarbeten på annans anläggning efter detta datum, så måste de vara registrerade. Registreringen sker på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Vilka företag ska registrera sig?

De nya reglerna för elinstallationsföretag gäller för alla företag och organisationer som yrkesmässigt utför elinstallationsarbete. Det kan vara ett företag som arbetar med alla typer av elinstallationsarbeten eller endast med vissa moment där elinstallationer är en del av det kompletta arbetet. Ett elinstallationsföretag kan alltså skilja sig markant från ett annat, och finnas inom en rad olika branscher och ha olika organisationsstrukturer.

Kolla elföretaget!

Efter den 1 juli 2017 kommer företagsregistret att vara sökbart för allmänheten via e-tjänsten ”Kolla elföretaget!”. Det innebär att man som konsument eller professionell beställare kan kolla upp att det företag man planerar att anlita finns i Elsäkerhetsverkets register. Alla företag som finns i registret har åtagit sig att följa reglerna. Finns inte företaget man funderar på att anlita med i registret så ska man heller inte anlita detta företag.

42000 elinstallatörer får information hem i postlådan

Elsäkerhetsverket arbetar med en rad olika kommunikationsaktiviteter för att nå de som berörs av de nya reglerna. Exempelvis kommer alla elinstallatörer att få ett brev i postlådan under vecka 4. I utskicket informerar generaldirektör Elisabet Falemo om den nya elsäkerhetslagen, och om hur elinstallatörerna påverkas och hur de kan förbereda sig.

- Genom att informera våra viktiga elinstallatörer har vi också möjlighet att indirekt nå en rad olika företag och organisationer som måste agera inför att den nya elsäkerhetslagen träder i kraft, säger Camilla Arnäs-Nielsen, kommunikatör vid Elsäkerhetsverket.

Mer information finns på Elsäkerhetsverkets webbplats

Den nya elsäkerhetslagen påverkar både de som använder el och de som arbetar med el. På Elsäkerhetsverkets webbplats kan du få information om hur just du berörs. Där kan du också ställa din fråga om den nya elsäkerhetslagen.

För mer information, kontakta:

Peter Lindberg, projektledare

Telefon: 010-1680544

E-post: peter.lindberg@elsakerhetsverket.se