Skip to main content

Elsäker bilvärmare

Nyhet   •   Nov 29, 2010 12:55 CET

Vintern närmar sig många använder bilvärmare för ökad komfort och isfria rutor i sina bilar. El, fukt och kyla kan vara en farlig kombination – se därför till att din bilvärmare är säker.

Alla elektriska produkter som används utomhus ska vara anpassade för det. Om bilvärmarens anslutningssladd används utomhus måste den vara märkt med IP 44 eller högre siffervärde. Se också till att bilvärmaren är CE-märkt.

Lämna aldrig anslutningssladdar

Kontrollera anslutningssladden regelbundet så att uttag, sladd och stickpropp inte är skadade. Locket på uttagsstolpen ska alltid vara låst om uttaget saknar petskydd eller om uttaget är monterat på en lägre höjd än 1,7 meter över marken.

Lämna aldrig kvar anslutningssladden i uttaget när bilen inte är ansluten. Risken finns att barn börjar leka med den. Undersök locket till intaget på bilen så att det stängs och håller tätt efter att sladden tagits bort. Se också till att förvara anslutningssladden på en torr plats när den inte används eftersom slask och salt försämrar stickproppens funktion och kan medföra risk för brand och personskada.

Bilen kan bli strömförande

Det är viktigt att bilvärmaren och karossen är jordade och att bilen alltid ansluts till ett jordat uttag utomhus. Anslut aldrig bilvärmaren till ett eluttag inomhus. Kläm heller inte fast anslutningssladden i bilfönstret eller i bildörren eftersom detta kan göra bilen strömförande. Bilvärmaren bör vara ansluten via en jordfelsbrytare. Är du osäker på om en jordfelsbrytare skyddar uttaget för din bilvärmare ska du kontakta en fackman.