Skip to main content

Installation av spotlights

Nyhet   •   Nov 11, 2011 14:52 CET

Det finns idag en uppsjö av olika typer av spotlights, för bland annat uteplatsen, badrummet och kontoret. När det gäller installationen av spotlights är det du som äger eller nyttjar en fastighet som ansvarar för att elen är korrekt installerad.

Så länge det finns en stickpropp som spotlights kan anslutas med får du montera belysningen själv. Krävs det en fast installation ska du anlita en behörig elinstallatör för arbetet om det gäller nymontage eller spotlights i badrum. Byta ut en befintlig, fast installerad spotlight inomhus och i andra rum än badrummet får du göra själv. Oavsett vem som monterar och installerar spotlights ska instruktionerna för produkten följas. Om spotlights placeras felaktigt kan detta innebära en stor brandrisk.

Vilka regler gäller?

Spotlights är elprodukter som ska uppfylla elsäkerhets- och EMC-kraven enligt gemensamma europeiska regler. Dessa regler har införts i varje EU-lands lagstiftning. I Sverige är det Elsäkerhetsverkets föreskrifter om viss elektrisk materiel samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning (ELSÄK-FS 2000:1) som gäller beträffande elsäkerhet och Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (ELSÄK-FS 2007:1) beträffande EMC.

Att tänka på vid installation av spotlights

Det finns olika typer av spotlightsystem, exempelvis en enstaka halogenarmatur (230 V) eller ett halogenbelysningssystem (12 V), och tillverkaren av dessa är skyldig att i en instruktion tydligt förklara hur dessa ska installeras. Tillverkarens montageanvisningar ska alltid följas. 

Du ska kunna inspektera inkopplingsstället, både vid stickpropps- eller fast anslutning för att se om det har blivit skador på kabeln. Tänk också på att du väljer rätt IP-klass på spotlights för exempelvis placering utomhus eller i våtrum. Att spotlighten är korrekt monterad gällande avstånd mot byggnadsdelar för att förhindra brandrisken.  

Ditt ansvar

Som ägare eller nyttjare av en fastighet är du ansvarig för att elen är korrekt installerad och att de elektriska apparater som du använder är hela och används på rätt sätt. Kunskap och försiktighet är viktigt vid allt arbete med elektricitet. De flesta elarbeten måste utföras av en behörig elinstallatör, men en del enklare arbeten får du utföra själv, om du har kunskap om hur du ska göra.

 

Läs mer på www.elsakerhetsverket.se