Skip to main content

När elprodukter har brister – nytt informationsmaterial för dig som köper eller säljer

Nyhet   •   Okt 10, 2017 08:57 CEST

När säljare och köpare samarbetar kan vi förebygga skador och skapa en tryggare miljö omkring oss. Elsäkerhetsverket har därför tagit fram två nya broschyrer som ger handfast stöd och goda råd till den som köpt eller sålt en elprodukt som har brister.  

Elsäkerhetsverkets broschyrer om att köpa eller sälja produkter med brister

– Både konsumenter och säljare har ett ansvar när det visar sig att en produkt har brister. I grunden handlar det om att vi ska leva i ett tryggt samhälle med säker el. Då måste vi alla hjälpas åt. För dig som sålt eller köpt en produkt som har brister har vi samlat goda råd och information i två nya broschyrer. Där får du veta allt om dina rättigheter och skyldigheter och vilket stöd som finns att få, oavsett om du köpt eller sålt en produkt, säger Kim Reenaas, avdelningschef vid Elsäkerhetsverket.

Broschyrerna tar upp vilket förebyggande arbete som är möjligt, vad som gäller när du faktiskt står där med en bristande produkt, vad ditt ansvar egentligen går ut på och vad som gäller när det har uppstått skador av något slag. Sist i varje broschyr finns en checklista med fokus på förebyggande åtgärder.

Samma regler beskrivna från två olika perspektiv

– De nya broschyrerna har arbetats fram i samarbete med andra aktörer på marknaden. Genom att texterna har kommenterats ur olika perspektiv har vi sedan kunna skapa ett mer täckande och användbart material, som inte bara tar upp de områden som Elsäkerhetsverket verkar inom, berättar Kim Reenaas, avdelningschef vid Elsäkerhetsverket.

Tanken är att materialet snabbt ska uppdateras när det sker förändringar. I texterna ligger också ett stort antal webbadresser till mer information, för att det ska bli så enkelt som möjligt för läsaren att ta reda på mer.

Du hittar broschyrerna här:

Kontakt

Kim Reenaas

Chef för Avdelningen för produkter
Telefon: 010-168 05 03
E-post: kim.reenaas@elsakerhetsverket.se

Malin Nergård

Kommunikatör
Telefon: 010-168 05 82
E-post: malin.nergard@elsakerhetsverket.se