Skip to main content

Nya regler om innehållet i utbildningar för allmän behörighet

Nyhet   •   Okt 13, 2011 10:58 CEST

Elsäkerhetsverket ska ändra föreskrifterna om behörighet för elinstallatörer. Föreskrifterna kommer i framtiden även att innefatta vilket innehåll som ska vara med i påbyggnadsutbildningar för allmän behörighet.

I september i år meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan (Yh-myndigheten) att de beslutat att inte ta fram nya föreskrifter som ska gälla kursplaner för påbyggnadsutbildningar för allmän behörighet som elinstallatör. Det blir i stället Elsäkerhetsverket som reglerar vilket innehåll en utbildning ska ha för att den ska bli godkänd vid en ansökan om behörighet. Det innebär att de behörighetsföreskrifter som gäller i dag kommer att ändras.

Godkännanden utfärdade före 2007 kommer att upphävas

Ändringarna i behörighetsföreskrifterna kommer bland annat att påverka de utbildningsanordnare som före 2007 fått någon form av skriftligt beslut från Elsäkerhetsverket om godkännande av sin utbildning. Dessa godkännanden upphävs när föreskrifterna har ändrats.

Elsäkerhetsverket kommer att kontakta de utbildningsanordnare som berörs och informera dem om ändringarna.

Inga ändringar förrän föreskrifterna trätt i kraft

Arbetet med att ändra föreskrifterna påbörjas inom kort. Fram till dess att de trätt i kraft kommer Elsäkerhetsverket inte att förändra den praxis som gäller för vilka utbildningar som godtas vid en ansökan.

Läs mer på www.elsakerhetsverket.se.