Skip to main content

Råd om elsäkerhet vid klimatförändringar

Nyhet   •   Sep 18, 2018 06:38 CEST

Foto: Mostphotos

Stigande medeltemperaturer, kraftigare skyfall och åskoväder – när elanläggningar skadas eller hamnar under vatten, kan de bli strömförande och människor kan skada sig och få elchock. Nu finns information och tips till konsumenter om hur man skyddar sig och sin bostad.

2017 tog Elsäkerhetsverket fram en handlingsplan för klimatanpassning och nu finns information på webbsidor och ett informationsblad att ladda ner på myndighetens webbplats. Syftet är att höja anläggningsinnehavares kunskap om klimatförändringarna.

- Alla behöver förstå hur klimatförändringar kan påverka bland annat elsäkerheten. Vi vill underlätta för bostadsägare och andra privatpersoner så att de vet vad som är viktigt vid en akut händelse samt hur de kan förebygga skador genom att tänka elsäkerhet från början, säger Jennie Andersson, teknisk expert vid Elsäkerhetsverket.

Farliga situationer vid översvämning och ras
Vid en översvämning där elanläggningar hamnar under vatten, kan farliga situationer uppstå eftersom det finns en ökad risk för att elektroniken blir vattenskadad. Då ökar också risken för att människor drabbas av brand och elchock i samband med kortslutning. Även åska, ras och jordskred medför risker kopplat till elchock och elbrand.

- Vi ger konkreta råd om vad man ska göra när en översvämning eller ett ras drabbat elanläggningen. Det går också att läsa om hur man ska tänka när man ska bygga nytt och ta beslut om placering av sin bostad eller val av material och placering av elcentralen, säger Jennie Andersson.

Klimatanpassningsportalen
Informationen från Elsäkerhetsverket går också att nå via Klimatanpassningsportalen, klimatanpassning.se, en ny webbplatsdär man kan läsa det mesta om hur samhället ska anpassas till klimatförändringar. Portalen är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.


För mer information kontakta
Jennie Andersson, teknisk expert, Elsäkerhetsverket
E-post: jennie.andersson@elsakerhetsverket.se
Telefon: 010 -168 05 93

Peter Thunell, elinspektör, Elsäkerhetsverket
E-post: peter.tunell@elsakerhetsverket.se
Telefon: 010 - 168 05 65

Cia Edlund, kommunikationschef, Elsäkerhetsverket
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverke.se
Telefon: 010-168 05 16