Skip to main content

Två nya broschyrer om CE-märkning

Nyhet   •   Jul 22, 2011 11:56 CEST

EU-kommissionen har tagit fram två nya broschyrer om CE-märkning. En är riktad till dig som driver verksamhet och en till dig som konsument.

De båda broschyrerna beskriver ansvarsområden kring CE-märkning och dess roll på ett tillgängligt sätt. Bland annat så illustreras processen för CE-märkning av en produkt som tydliggör de olika stegen för dig som producent.

Vad innebär CE-märkning av en produkt?

När en produkt CE-märks ansvarar du som tillverkare att produkten stämmer överens med EU-lagstiftningen. Att produkten är CE-märkt betyder inte att den är tillverkad i Europa men att tillverkaren försäkrar att produkten uppfyller gällande lagkrav för att få släppas på marknaden inom EU.

Obligatorisk CE-märkning

Alla produkter som säljs på den europeiska marknaden och omfattas av något av "direktiven för nya metoden" ska vara CE-märkta. Exempel på produkter som omfattas av "direktiven för nya metoden" är elektriska produkter, mobiltelefoner och leksaker.

Att tänka på som konsument

Om det finns en CE-märkning på produkten så intygar tillverkare därmed att produkten är säker att använda. Detta innebär inte att EU eller något annat myndighetsorgan har godkänt produkten, utan att tillverkaren intygar att gällande regler följs.

Det är viktigt att du som konsument anmäler en felaktig produkt till återförsäljaren eller tillverkaren. Gäller det en farlig elektrisk produkt så kan du även kontakta Elsäkerhetsverket för kontroll att åtgärder vidtagits av de ansvariga för produkten. Verket kan även köpa in produkten som en marknadskontrollåtgärd och göra egna tester på den.

Broscyrer och mer information hittar du här http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Produktsakerhet/CE-market/