Skip to main content

Två nya föreskrifter ute på remiss

Nyhet   •   Jun 09, 2011 10:11 CEST

Elsäkerhetsverket har arbetat fram två förslag om föreskrifter som nu är ute på remiss. Den ena är föreskrifter gällande leksakers elektriska egenskaper och den andra är föreskrifter om elstängselapparater och till dessa anslutna elstängsel.

Från och med den 20 juli i år tillämpas ett nytt direktiv (2009/48/EG) i Sverige om leksakers säkerhet. Då Elsäkerhetsverket ansvarar för tillsynen av leksakers elektriska egenskaper skickas nu en remiss av ny föreskrift till olika berörda instanser. I praktiken blir det inga större förändringar gällande de elektriska säkerhetskraven för leksaker.

Verket har identifierat ett behov gällande elstängsel som används för att hålla tamdjur innanför stängslet och vilda djur utanför. Det handlar om att vid vissa förhållanden kunna använda elstängselapparater som inte uppfyller alla krav i europastandarden. Som följd av detta har föreskrifter om elstängselapparater och till dessa anslutna elstängsel tagits fram och är nu ute på remiss.

Eventuella synpunkter på de båda föreskrifterna ska ha inkommit till verket senast den 21 juni 2011.

För mer information besök www.elsakerhetsverket.se