Skip to main content

Allvarliga elsäkerhetsbrister i bubbelbadkar

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 14:10 CET

75 % av de provade bubbelbadkaren var behäftade med fel. Elsäkerhetsverket har utfärdat försäljningsförbud på 15 av 20 provade bubbelbadkar. Flertalet av dessa var behäftade med allvarliga elsäkerhetsbrister.
Elsäkerhetsverket har genomfört ett projekt angående elsäkerhet på bubbelbadkaren på den svenska marknaden. Detta efter indikation om att de inte uppfyller säkerhetskraven och att antalet importörer av bubbelbadkar har ökat kraftigt under senaste åren. Verket har besökt 20 stycken tillverkare och importörer av bubbelbadkar för att undersöka om de uppfyller gällande säkerhetskrav.

De bubbelbadkar som fått försäljningsförbud har haft allvarliga säkerhetsbrister, t.ex. uppfyller de inte kraven mot inträngande väta. En annan vanlig anmärkning var att de var försedda med stickpropp på anslutningskabeln, trots att kravet är att de måste inkopplas med fast anslutning. Det har även saknats märkning vilket försvårar identifieringen av bubbelbadkaren.

Bilder och övrig information för identifiering av berörda bubbelbadkar finner ni på verkets hemsida under rubriken Försäljningsförbud. Instruktion för att se berörda badkar:
1. Klicka på den här länken http://www.elsakerhetsverket.se/vanstermeny/forsaljningsforbud/elsakerhetlistaoverforbjudnaprodukter.4.188f506ff69105f45800016.html
2. Ett nytt webbläsarfönster öppnas. Bläddra längst ned på det. Där ser du länkade siffror (understrukna), från 1 till 19.
3. Bubbelbadkar finns endast på sidorna 11, 12, 13, 14, 15, 16 och 17.
4. Klicka på den sida (länkade siffra) du är intresserad av.

För ytterligare information kontakta Elsäkerhetsverket
Fredrik Kagerud, handläggare, tfn 08-508 905 46