Skip to main content

Budgetsatsning på ökad elsäkerhet

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2019 10:58 CEST

Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit en anslagshöjning till Elsäkerhetsverket med fem miljoner kronor för år 2020. Det innebär att myndigheten kan jobba ännu mer kraftfullt med att förebygga elolycksfall och bränder.

Idag presenterades regeringens förslag om att höja nivån på Elsäkerhetsverkets förvaltningsanslag med fem miljoner kronor år 2020, vilket ger en höjning med cirka 10 procent. Regeringen stärker därmed Elsäkerhetsverkets arbete med att utveckla nya metoder för att förebygga elsäkerhetsrelaterade risker. Elsäkerhetsverket har tillsammans med branschens aktörer redan inlett ett projekt för informationsinsatser vid försäljning av elinstallationsprodukter, på regeringens uppdrag.

- Det är ett väldigt välkommet tillskott som ökar vår möjlighet att nå resultat. Vi behöver exempelvis öka våra insatser när det gäller importerade elektriska produkter som inte alltid uppfyller europeiska säkerhetskrav. Energiomställningen med småskalig solelproduktion, fordonsladdning och nya typer av produkter och anläggningar kräver både kunskaper och ökat allmänt medvetande för att riskerna för elolycksfall och bränder inte ska öka, säger Elisabet Falemo, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket i Kristinehamn.

- Tillskottet är också värdefullt för att vi ska kunna säkra framtida kompetens både vid huvudkontoret i Kristinehamn och hos regionkontoren, som finns i Umeå, Hässleholm och Stockholm. Det kan ge fler arbetstillfällen, något som kan ge positiv effekt lokalt där vi finns, tillägger Elisabet Falemo.

Anslagshöjningen ska finansieras genom motsvarande höjning av elsäkerhetsavgiftens storlek, där en vanlig lågspänningskund idag betalar 9,50 kronor per år via sin elnätsräkning.

Regeringens förslag om ökat förvaltningsanslag finns att läsa i Utgiftsområde 6, kapitel 6 under länken. (pdf 1 MB)

Regeringens förslag för Elsäkerhetsverket i budgetpropositionen 2020

www.elsakerhetsverket.se

För mer information kontakta

Elisabet Falemo, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket
elisabet.falemo@elsakerhetsverket.se
010-168 05 01

Cia Edlund, kommunikationschef vid Elsäkerhetsverket
cia.edlund@elsakerhetsverket.se
010-168 05 16

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör. Från 1 juli 2017 började en ny elsäkerhetslag att gälla. Nu kan alla kolla upp att det elföretag som man tänker anlita finns i E-tjänsten Kolla elföretaget, på Elsäkerhetsverkets webbplats.