Skip to main content

​Discolampa återkallas från konsumenter

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 09:49 CET

Elsäkerhetsverket har beslutat att företaget Ahlberg Dollarstore ska återkalla en farlig discolampa som kan ge elchocker.

Discolampan har mycket allvarliga brister och kan orsaka elchock.

– Man kan lätt ta isär lampan utan verktyg och då komma åt spänningsfarliga delar vilket ger en hög risk för elchock, säger Martin Gustafsson på Elsäkerhetsverkets produktavdelning.

CE-märkning och EG-försäkran saknas helt. De stora elsäkerhetsrisker som discolampan medför, har gjort att Elsäkerhetsverket beslutat att Ahlberg-Dollarstore AB ska ta tillbaka alla sålda discolampor. Modell och fabrikat är okänt men discolampan har sålts via Dollarstore.

Har du köpt den här produkten?

Elsäkerhetsverket har beslutat att Ahlberg Dollarstore ska återkalla alla discolampor som sålts till konsumenter. Om du äger denna produkt så bör du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den. Elsäkerhetsverket har ålagt företaget att varningsinformera.

Kontakt

Martin Gustafsson

Inspektör marknadskontroll       
       Telefon: 010-168 05 27
       E-post: martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef       
       Telefon: 010-168 05 16
       E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

 

Text: Cia Edlund
Foto: Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör