Skip to main content

​​En omkom i elolycka 2015

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2016 09:41 CET

Dödstalet sjönk från fem till en i antalet omkomna på grund av elolyckor under 2015.  Sedan 1950-talet har den långsiktiga trenden inom elolyckor visat på ständigt färre omkomna.

– De senaste 10 åren har dödstalet på grund av el pendlat mellan 1-5 personer. Den person som omkom förra året hade brutit sig in i en nätstation och där kommit åt spänningsförande delar. Allt tyder på att det var i samband med en kopparstöld, säger Lars Jansson vid Elsäkerhetsverket.

2014 skedde tre allvarliga elolyckor och tre dödsfall på spårområden i landet.

– Lyckligtvis har ingen elolycka med dödlig utgång på spårområden skett 2015, säger Lars Jansson.

Ökad kunskap kring el nödvändig

Arbetsmetoder, säkerhetskultur och elmateriel har förbättrats och tillsammans med ett systematiskt arbetssätt för yrkesverksamma, har det gett ett positivt resultat över tid. Däremot så visar undersökningar som gjorts inom elbranschen att kunskapen om elinstallationer och elektrisk materiel, bland annat ute i handeln, behöver öka för att risken för elolyckor och elbränder ska minska.

– Vi bygger in väldigt mycket el i våra bostäder idag och tänker inte på att el är farligt. Vi behöver alla höja säkerhetskulturen kring el, både i våra hem och inom elyrken, säger Lars Jansson.

Ett annat problem är dålig skyltning och märkning av elmateriel och produkter i butikerna. Vem som helst kan köpa elmateriel genom vilka försäljningsställen som helst, men som kräver behörighet för att installeras. Många konsumenter vet inte heller vilka elarbeten som kräver en behörig installatör exempelvis när man installerar golvvärme eller fast utomhusbelysning.

– Därför är det viktigt att tänka på att anlita behörig elinstallatör och att ställa krav på skyltning och kunskap hos personalen, så att du som kund kan känna dig trygg när du handlar, säger Lars Jansson.

Fakta

  • Elsäkerhetsverket har uppgifter om elolyckor med dödlig utgång sedan 1898.
  • Elolycksfallsrapporten för 2015 publiceras under våren.
  • Ett tema för rapporten 2015 kommer att vara säkerhetskultur.
  • Det totala antalet elolyckor har mer än halverats på 30 år.

Elsäkerhetsverkets tidigare elolycksfallsrapporter finns att ladda ner på http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/Elolyckor/Elolycksfallsrapporter/

För mer information kontakta

Lars Jansson

Elinspektör       
       Telefon: 010-168 05 43
       E-mail: lars.jansson@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef       
       Telefon: 010-168 05 16
       E-mail: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Text: Cia Edlund
Foto: Mostphotos

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör