Skip to main content

Farlig robotlampa återkallas

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2014 08:17 CET

En barnlampa i form av en robot återkallas från konsumenter. Elsäkerhetsverket har hittat flera allvarliga brister vilket kan leda till att den som kommer i kontakt med lampan kan få en elchock. 


- Barnlampor får ha högst 24 volt matningsspänning och den här robotlampan har 230 volt. Det kan leda till livsfara om barn hanterar lampan, säger Katarina Olofsson, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

Själva lampdelen kan alltför lätt tas loss för hand och lampan är gjord i porslin vilket gör att den lätt går sönder. Om den går sönder blir spänningsförande delar lätt åtkomliga vilket ger en risk för elchock. 

Bristfällig märkning

Märkningen är också mycket bristfällig och lampan saknar bland annat CE-märke, typbeteckning och effektmärkning. Även EG-försäkran, det grundläggande dokumentet för CE-märkningen, saknas. Lampan är av fabrikatet Salt & Pepper och ett känt försäljningsställe är Smart Buy. 

Elsäkerhetsverket har beslutat och meddelat importören Höör Lager AB att de ska återkalla alla sålda produkter. 

Äger du den här produkten? 

Om du äger robotlampan bör du lämna tillbaka den till inköpsstället eller förstöra den. Importören Höör Lager AB är ålagd att varningsinformera. 

För mer information kontakta:
Katarina Olofsson, inspektör vid Avdelningen för Produkter på Elsäkerhetsverket, tfn. 0550-851 44, 070-256 85 93
katarina.olofsson@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund, informationschef vid Elsäkerhetsverket, tfn. 0550-851 36, 072-522 13 57
cia.edlund@elsakerhetsverket.seElsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör

Bifogade filer

PDF-dokument