Skip to main content

Farliga ”fettförbränningsprodukter” återkallas

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2016 09:29 CET

Ett värmebälte, även kallat Sauna Belt, och en värmefilt har visat sig ha så allvarliga brister att det ger risk för elchock. Elsäkerhetsverket har beslutat att Super Center i Lund AB, ska återkalla alla produkter från konsumenter.

Viktminskningsprodukter kan vara extra attraktiva efter jul- och nyårshelger och Elsäkerhetsverket har låtit testa två som nu visat sig vara livsfarliga.

– Det handlar om ett värmebälte och en värmefilt. Båda produkterna utger sig för att öka fettförbränningen men ger en hög risk för elchock, säger Martin Gustafsson inspektör på Elsäkerhetsverket.

Värmebältet

Värmebältet ger en hög risk för elchock speciellt då man har bältet runt kroppen. Nätsladden lossnar lätt och då blir spänningsförande ledare med 230 Volt åtkomliga. Produkten är inte heller märkt på det sätt som krävs. Väsentliga märkningar saknas och likaså en svensk bruksanvisning.

Värmefilten

Värmefilten har många allvarliga brister. Elanslutningar är direkt strömförande med 230 Volt. Alla märkningar saknas utom märkspänning, som dock är felaktig.
Det saknas också en bruksanvisning på svenska och EG-försäkran.
Interna isolationsavstånd i värmefilten uppfyller inte kraven. Sammantaget så är det en hög risk för elchock och brand.

Har du köpt de här produkterna?

Elsäkerhetsverket har beslutat att Super Center i Lund AB ska återkalla båda produkterna från konsumenter. Ett känt försäljningsställe där produkterna säljs är superslim.se.

Om du äger någon av dessa produkter bör du lämna tillbaka dem till inköpsstället eller förstöra dem. Elsäkerhetsverket har ålagt Super Center i Lund AB att varningsinformera.

Mer information om produkten finns under sidan om försäljningsförbud.

Text: Cia Edlund
Foto: Elsäkerhetsverket

För mer information kontakta:

Martin Gustafsson

Inspektör marknadskontroll       
       Telefon: 010-168 05 27
       E-post: martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund

Kommunikationschef       
       Telefon: 010-168 05 16
       E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör