Skip to main content

Jordfelsbrytare fungerar inte som de ska

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 16:37 CET

En dansk studie visar att jordfelsbrytare inte fungerar som det är tänkt. Av tusen installerade jordfelsbrytare var det sju procent som inte höll måttet. Mer än hälften av de felaktiga jordfelsbrytarna löste heller inte ut när kontrollknappen trycktes in.

Den danska undersökningen gjordes av Sikkerhedsstyrelsen som ansvarar för elsäkerhet i Danmark. Resultatet presenterades vid ett möte mellan samtliga nordiska myndigheter som ansvarar för elsäkerhet. Myndigheterna enades om att driva frågan om högre tillförlitlighet på jordfelsbrytare. I första hand kommer frågan att tas upp med tillverkarna inom ramen för standardisering. Målsättningen är också att öka informationen till innehavare av elektriska anläggningar och till elinstallatörer om hur jordfelsbrytare kan kontrolleras.
–      Jag ser mycket allvarligt på resultaten från den danska studien, säger generaldirektör Magnus Olofsson. Vi kommer att driva på arbetet för bättre jordfelsbrytare. De är en säkerhetsprodukt som ska skydda mot skador från elektrisk ström och måste vara tillförlitlig och användarvänlig.

Den danska rapporten finns på www.sik.dk. Elsäkerhetsverket arbetar nu med att analysera resultaten för att besluta om vilka ytterligare åtgärder som kan behövas.

FAKTA – Jordfelsbrytare är en skyddsapparat som ska koppla ifrån elektriciteten om ström av någon orsak flyter andra vägar än normalt, exempelvis genom människokroppen. I Sverige används jordfelsbrytare som extra skydd för installationer och där barn vistas, det vill säga i bostäder och skolor. Mer information om jordfelsbrytare finns på www.elsakerhetsverket.se samt i en broschyr som finns att beställa eller ladda ned. Den som är tekniskt intresserade kan läsa mer i SEK Svensk Elstandards handbok 442.


Ytterligare information fås av avdelningschef Mikael Schmidt, 070-256 22 39 eller informationschef Ann-Charlotte Carlqvist, 070-509 65 00.


-------------------------------------
ANN-CHARLOTTE CARLQVIST
Informationschef
Verksamhetsstöd

ELSÄKERHETSVERKET
Box 4, 681 21 Kristinehamn

TEL 0550-851 36
VXL 0550-851 00
MOB 070-509 65 00