Skip to main content

Nya behörighetsföreskrifter ska öka elsäkerheten

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 11:25 CEST

Elsäkerhetsverket förbättrar elsäkerheten genom nya föreskrifter i syfte att göra reglerna enklare och tydligare för de som söker behörighet och som arbetar med elinstallationer.

Under flera år har elbranschen och utbildningsorganisationer inom elsektorn framfört önskemål om att åtgärda problem som finns i nu gällande behörighetsföreskrifter. De nya föreskrifterna kommer att ge Elsäkerhetsverket möjligheter till effektivare tillsyn vilket ger en större trygghet för konsumenten.

- Problemen har bland annat handlat om vilka utbildningar som accepteras för att få behörighet och att skapa likvärdiga möjligheter för företag att kunna tillämpa undantagsbestämmelser från kravet på anställningsförhållanden, säger Horst Blüchert, teknisk direktör på Elsäkerhetsverket.

Tydlighet och likabehandling

De nya föreskrifterna ger tydligare och mer rättvisa krav på kunskap för den som söker behörighet genom att bedömningen av utbildning kommer att grundas på verkliga kunskaper och färdigheter. De nya föreskrifterna klargör också exempelvis vad som gäller för personer som gör utbildning och praktik i annat EES-land.

Nu kommer befintliga utbildningar att kunna utvecklas för att bättre motsvara kraven som ställs för att få behörighet. Fler utbildningsaktörer får också möjlighet att erbjuda utbildningar som uppfyller behörighetskraven.

Dokumentationskrav för elinstallatören

Ett effektivare tillsynsarbete ska i slutänden hjälpa medborgarna så att brott mot reglerna för behörighet får tydliga konsekvenser och straff.

- Elsäkerheten förbättras genom ett tydligare ansvar bland annat genom dokumentationskrav där elinstallatören ska dokumentera vad arbetet omfattar, när det ska vara avslutat och vilka yrkesmän som deltar under dennes överinseende, säger Horst Blüchert.

Förändringarna innebär en revidering av de nuvarande föreskrifterna inom ramen för gällande lagstiftning och är en anpassning till EU-direktiv och rättspraxis.För den som arbetar som elektriker/yrkesman idag påverkas inte arbetet.

De nya föreskrifterna kommer att träda i kraft den 1 januari 2014 och gå under beteckningen ELSÄK-FS 2013:1. Fram till dess gäller föreskrifterna ELSÄK-FS 2007:2 och ELSÄK-FS 2010:4.

De nya behörighetsföreskrifterna finns att ladda ner eller beställa i Elsäkerhetsverkets publikationsshop under Behörighetsföreskrifter, www.elsakerhetsverket.se/sv/Publikationer

Relaterad information finns på Elsäkerhetsverkets webbsida under behörighet, www.elsakerhetsverket.se

För mer information kontakta:
Horst Blüchert, teknisk direktör på Elsäkerhetsverket,
08-508 905 51, 073-392 57 70, horst.bluchert@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund, informationschef på Elsäkerhetsverket
0550-851 36, 072-522 13 57, cia.edlund@elsakerhetsverket.se

 

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör

Bifogade filer

PDF-dokument