Skip to main content

Så får du ett elsäkert sportlov

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 07:26 CET

I sportlovstider är det många som hyr ett boende vid en skidort för en veckas friluftsliv. Elsäkerhetsverket tipsar om några saker som är bra att tänka på gällande elsäkerheten.

Den som har små barn bör se efter att eluttagen i boendet är petskyddade. Om inte, köp ett portabelt kontaktskydd för att förhindra att barnen kommer åt vägguttagen. För din säkerhet bör du också se till att det finns en brandvarnare som fungerar installerad.

Vanligtvis finns information om stugans elhantering i en stugpärm till exempel om var elcentralen finns och hur man byter säkringar. Finns en elbastu i stugan är det viktigt att hantera den rätt eftersom den är installerad i våt miljö.

När du vallar skidor

Många använder elektriska vallningsjärn i samband med att man lägger på skidvalla. Kom ihåg att ansluta till skyddsjordade eluttag och att dessa gärna ska vara skyddade av en jordfelsbrytare. Anslut aldrig produkter som används utomhus till ojordade uttag inomhus.

Värmefiltar

Kommer man till en kall stuga kan det vara skönt att värma upp sängen med en elektrisk värmefilt. Läs igenom tillverkarens anvisningar innan du använder värmefilten. Var noga med att slå av den innan du lägger dig för kvällen. Värmefilten ska inte vara på under natten när du sover.

Tänk på hur du torkar våta kläder

Efter en lång dag i skidbacken är det vanligt att blöta vantar och skidkläder hängs in i bastun för att torkas. Häng inte kläder på tork i bastun om den värms upp av el. Flera bränder har startat av att kläder fallit ned på bastuaggregatet. Brandrisken är också stor om du torkar vantar och sockar över ett eluppvärmt element.

Bilvärmare

Under vintern använder många kupévärmare i sina bilar för ökad komfort och isfria rutor. El, fukt och kyla kan vara en farlig kombination, se därför till att din kupévärmare är säker. Det är viktigt att inte placera fläkten för nära något material som kan börja brinna. När kupévärmaren inte används ska kontakten dras ur även från vägguttaget.

Tänk på att en kupévärmare bara är avsedd för att användas i bilar och inte för inomhusbruk. Kontrollera att sladden för motor- och kupévärmaren är av rätt typ som klarar kyla och att den kopplas in i uttaget som är avsett för motorvärmaren.

 

Läs mer på www.elsakerhetsverket.se

 

För mer information kontakta:

Martin Gustafsson, inspektör Elsäkerhetsverket
martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se
telefon 0550-851 43, 070-257 99 84

Cia Edlund, informationschef, Elsäkerhetsverket
cia.edlund@elsakerhetsverket.se
telefon 0550-851 36, 072-522 13 57

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör

Bifogade filer

PDF-dokument