Skip to main content

Säkra elen när du bygger ”Attefallshus”

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2014 08:45 CEST

I sommar blir det tillåtet att bygga 25 kvadratmeter separat hushåll utan bygglov, så kallade Attefallshus. Elsäkerhetsverket tipsar om vad man bör tänka på gällande elsäkerheten.

Den 2 juli får den som vill bygga ett extrahus på sin tomt utan att söka bygglov och branschen tror på byggboom. Det är bostadsminister Stefan Attefalls nya reform som tillåter ett hus på 25 kvadratmeter som dessutom får vara 4 meter högt. De nya reglerna kommer att leda till att en mängd nya typer av boenden dyker upp, tror man i byggbranschen. Småhusföretagen har redan börjat förproducera hustyper som är helt ”självständiga” bostäder där man kan dra in el, vatten och avlopp. El varken syns eller hörs och kan bli direkt livsfarligt vid fel hantering. Det kräver kunskap och försiktighet.

- Du är själv ansvarig för att den fasta elinstallationen är säker i din villa eller fritidshus. Gör inga elarbeten själv, även om du tror att du kan. Om det blir fel kan det leda till elolycka eller brand och obehörigt elinstallationsarbete är straffbart, säger Fredrik Sjödin överinspektör vid Elsäkerhetsverket.

De nya reglerna innebär också att villaägare kan få göra en tillbyggnad på huvudbyggnaden utan bygglov på max 15 kvadratmeter. Det innebär sannolikt att befintlig elinstallation behöver kompletteras eller byggas om. Det är alltid bra att rådfråga en elinstallatör innan man börjar bygga.

- Tänk på att du som husägare är ansvarig för elsäkerheten, även för tillbyggnaden. Se till att den som utför elinstallationen är behörig och att arbetet uppfyller säkerhetskraven innan elanläggningen tas i bruk, säger Fredrik Sjödin.

Tips för dig som ska bygga

·  Kontrollera med Elsäkerhetsverket att personen du tänker anlita är behörig att utföra elinstallationer.

·  Kom ihåg att installera jordfelsbrytare Alla uttag, inomhus och utomhus, i bostäder ska vara jordade och skyddade av jordfelsbrytare. Testa jordfelsbrytaren minst en gång per säsong så att du ser att den löser ut.

·  Kontrollera dina säkringar i din befintliga elcentral.

·  Sätt upp en brandvarnare i varje rum.

·  Tänk på att låta installera flera vägguttag i samma rum om du tänkt använda många belysningsarmaturer och andra elektriska apparater. På så sätt slipper du använda grenuttag och skarvsladdar.

·  Så fort du är osäker ta hem en fackman som kan kontrollera anläggningen.

·  Innan du köper ny bostad, låt gärna en besiktningsman kontrollera elinstallationerna. Det ingår normalt inte i en bostadsbesiktning. Då kan du undvika säkerhetsproblem som, förutom faran för dig och din familj, kan innebära stora kostnader i efterhand.

Fakta:
En yrkesman, exempelvis elektriker, får utföra behörighetskrävande elarbeten, utan att själv vara behörig, under överinseende av en elinstallatör. Läs mer om hur du kontrollerar behörighet och hur du elsäkrar ditt hus på Elsäkerhetsverkets webbplats.
http://www.elsakerhetsverket.se

För mer information kontakta:
Fredrik Sjödin, överinspektör vid Elsäkerhetsverket
0550-851 90, 076-128 61 43
fredrik.sjodin@elsakerhetsverket.se

Cia Edlund, informationschef, Elsäkerhetsverket
072-522 13 57
cia.edlund@elsakerhetsverket.se


Foto: Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör