Skip to main content

USB-laddare återkallas från konsument

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 08:26 CET

Farlig USB-laddare har importerats av Designtorget och sålts i butiken. Produkten har ett antal allvarliga brister och är inte CE-märkt. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter från konsument.

En av de allvarliga bristerna i USB-laddaren är att det interna isolationsavståndet mellan den nätanslutna delen (230 volt) och den sekundära delen som är ansluten till USB-kontakten är för korta. Överslag kan lätt ske på grund av det korta isolationsavståndet.

Mätningarna som Elsäkerhetsverket låtit göra visar att avståndet är mellan 0,0 millimeter och 0,6 millimeter. Kravet är minst 5 millimeter.

Bristerna i produkten gör att fara för elchock och brand kan uppstå. Svensk bruksanvisning, EG-försäkran, uppgifter om namn på tillverkaren och annan identifieringsmärkning saknas.

Äger du denna produkt

Konsumenter som innehar USB-laddaren som är av modellen A1265 bör lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den.

Designtorget AB är ålagd att varningsinformera.

Läs mer om detta samt andra försäljningsförbud på www.elsakerhetsverket.se/sv/Produktsakerhet/Forsaljningsforbud/

För mer information kontakta:

Martin Gustafsson
inspektör Elsäkerhetsverket
martin.gustafsson@elsakerhetsverket.se
telefon 0550-851 43, 070-257 99 84

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör