Skip to main content

USB-laddare av märket Flextronics återkallas från konsument

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2013 09:26 CET

En farlig USB-laddare har importerats av Quality Equipment Sweden AB och sålts hos bland annat Ica Kvantum Välsviken i Karlstad. Produkten har ett antal allvarliga brister och är inte CE-märkt. Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter från konsument.

En av de allvarliga bristerna i USB-laddaren är att det interna isolationsavståndet mellan den nätanslutna delen (230 volt) och den sekundära delen som är ansluten till USB-kontakten är för korta. Produkten är heller inte CE-märkt.

Risk för elchock

Överslag kan lätt ske på grund av det korta isolationsavståndet. En annan brist är att de interna anslutningarna från stickproppsstiften inte sitter fast ordentligt. Stickproppsstiften kan också roteras. Det gör att anslutningarna kan lossna och spänningssätta den sekundära sidan (USB-kontakten och det som sitter anslutet i den) med 230 volt.

Bristerna i produkten gör att fara för elchock och brand kan uppstå.

Äger du denna produkt?

Konsumenter som innehar USB-laddaren som är av märke Flextronics, modellen heter A1265, bör lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den.

Quality Equipment Sweden AB är ålagd att varningsinformera.

Läs mer om detta samt andra försäljningsförbud på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör

Bifogade filer

PDF-dokument