Skip to main content

Taggar

AxFast får bättre kontroll och betydligt lägre energiförbrukning

För fastighetsbolaget AxFast är resurssparande och energieffektiva lösningar högt på agendan. Som en del i arbetet med att skapa ett långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt fastighetsägande valde AxFast att under hösten 2015 införa Ecopilot i fastigheten Sporren 16. Resultaten har varit tydliga samtidigt som hyresgästerna inte märkt av införandet annat än i positiv mening.

Trollängen Bostad vill vara bäst - också på miljöarbete

Trollängen Bostad arbetar med visionen att ha de nöjdaste kunderna, de mest välskötta fastigheterna och sist men inte minst, ett miljöarbete som främjar en hållbar utveckling på bästa sätt. Som en viktig del i miljöarbetet har Trollängen Bostad valt att installera Ecopilot i samtliga nya bostadsfastigheter. Det har på kort tid gett en energibesparing på 20-25 procent (fjärrvärme).

Markaryd väljer långsiktig lösning för att energieffektivisera fastigheter

I Markaryd pågår sedan några år ett aktivt arbete för att energieffektivisera kommunens fastigheter. Målet är att förbättra energiprestandan och samtidigt erbjuda medarbetare och invånare ett bra inomhusklimat. Med ett ramavtal säkras ett smidigt införande av Ecopilot.

Chalmersfastigheter toppar arbetet med energieffektivisering

Chalmersfastigheter arbetar med det uttalade målet att vara en föregångare inom utveckling, byggande och förvaltning av en hållbar framtid. Som Chalmers eget fastighetsbolag är man också en form av labb-bänk där de egna fastigheterna används för att testa teknik som kan bidra i arbetet med att energieffektivisera. Läs mer om en lösning som gett snabba och tydliga resultat.

Ecopilot sparar energi både i nya och gamla fastigheter

I dag finns Ecopilot i nio av KAB:s fastigheter, nya såväl som gamla. Det långsiktiga och nära samarbetet har gett fastighetsbolaget bättre kontroll och lägre energiförbrukning samtidigt som hyresgästerna fått ett bättre inomhusklimat.

Halverad energiförbrukning blev ännu lägre med Ecopilot

När fastighetsägaren Diös ville utvärdera energibesparingsprodukten Ecopilot föll valet på Åhlenshuset i Gävle. Huset, med en yta om cirka 22 400 kvadratmeter, ansågs lämpligt som testanläggning då Diös under de senaste åren genomfört ett antal framgångsrika, energibesparande åtgärder i fastigheten vilka redan reducerat energiförbrukningen med 50 procent (1,500 MWh).