Skip to main content

Empower går med i Sustainability Circle

Nyhet   •   Dec 07, 2015 11:22 CET

För Empowers kunder står hållbarhet och innovation högt upp på agendan och det är ett självklart och prioriterat område för oss. Därför har vi nu valt att gå in som en av huvudmännen i Sustainability Circle, en tankesmedja som utvecklar och kommunicerar kunskaper om industriell hållbarhet.

Sustainability Circles verksamhet syftar till att öka medlemsföretagens (huvudmännens) långsiktiga konkurrenskraft genom att sprida idéer, kunskaper, kontakter och affärer inom området teknisk- och ekonomisk hållbarhet.

Det finns en rad områden och lösningar som bidrar till teknisk- och ekonomisk hållbarhet. Det har ett stort värde att identifiera och stärka eftersatta områden där det finns outnyttjad potential som kan tillvaratas med relativt små insatser.

- Vi har valt att gå in som en av huvudmännen i Sustainability Circle för att bättre kunna fånga upp trender och värderingar inom de branscher vi verkar i för att vidareutveckla företagets tjänster i en anda av ansvarstagande gentemot våra medarbetare, affärspartner, övriga intressenter och samhället i stort, säger Göran Franzén, försäljningschef Industry Services, Empower AB.

Ett identifierat område som Sustainability Circle valt att jobba med är underhåll. Detta avser både underhållslösningar här och nu samt framtida möjligheter inom Internet of Things (IoT). Här finns en direkt koppling till Empower Industry Services och våra kunderbjudanden. Genom våra tjänster ökar vi våra kunders konkurrenskraft och driver utvecklingen framåt på ett smart, effektivt och lösningsorienterat sätt. Detta görs bland annat genom totalåtaganden avseende underhållslösningar, outsourcing och proaktivt förändringsarbete med hållbarhet och säkra arbetsplatser i första rummet.

För mer information, kontakta Göran Franzén, Försäljningschef Industry Services, Empower, på 072 245 99 83. Läs gärna mer om Sustainability Circle på http://www.sustainabilitycircle.se/ .

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera