Skip to main content

Empower på jakt efter nya lösningar

Nyhet   •   Sep 30, 2014 10:31 CEST

2 700 anställda – i fem länder. Empower bygger ett smartare samhälle.
- Vi ser oss som ett mänskligt företag. Vår absolut viktigaste tillgång är våra medarbetare och deras kunnande, säger Andreas Enbom, Affärsområdeschef för Power Network Division i Sverige.

Empower växer så det knakar – företaget har en omsättning på 325 miljoner euro och uppdragsgivare som Svenska kraftnät, Vattenfall, Fortum och Eon.

Ett av Empowers största mål är att bygga ett smartare samhälle.
- Vi bygger, installerar, underhåller och reparerar el- och telekomnät, underhåller kraftverk och fabriker samt levererar informations- och kommunikationslösningar. Genom våra tjänster ökar vi våra kunders konkurrenskraft och driver utvecklingen framåt på ett smart, effektivt och lösningsorienterat sätt, säger Andreas Enbom.

Företaget blickar hela tiden framåt.
-  Vi arbetar ständigt med att ta fram nya innovativa lösningar och strävar efter att ligga i framkant av utvecklingen. Genom vår nordiska organisation deltar vi också i ett antal intressanta internationella teknikutvecklingsprojekt.

Hur menar du?
- Vi introducerar och talar för nya materialval, ny och alternativ utrustning samt tjänster utöver det traditionella. Allt detta riktas till en konservativ marknad. Resan är lång men vi börjar redan nu se att kundernas intresse och nyfikenhet för alternativa lösningar ökar.

Hur arbetar ni för en ökad säkerhet?
- Arbetsplatssäkerheten är ett mycket högt prioriterat område för oss på Empower och koncernen har infört ett omfattande program för förbättring av både arbetsplatsmiljö och arbetssäkerhet. Vår ledning är djupt engagerad i detta säkerhetsarbete och engagemanget har lönat sig: LWIF-indexet, som beskriver olycksfrekvensen på arbetsplatserna, sjönk med hela 30 procent under 2013, säger Andreas Enbom.

Har ert arbetssätt förändrats de senaste åren?
- Ja, under år 2012 gjordes en stor omställning då ett flertal nya chefer anställdes, bland annat vår koncernchef. Med en ny ledning ändrades samtidigt företagets fokus från att tidigare främst ha fokuserat på tillväxt till att istället fokusera på lönsamhet i projekt, säkerhet framför allt, att leda utvecklingen samt att även vara en attraktiv arbetsplats med personal som trivs på sitt jobb.

Hur menar ni när ni säger att ni är ett mänskligt företag? Är det viktigt att alla får komma till tals? Är det så att ni satsar mycket på möten och friskvård?
- Att vara ett mänskligt företag innebär för oss att vi har vår utgångspunkt i människan, det vill säga våra medarbetare. Vår absolut viktigaste tillgång är våra medarbetare och deras kunnande. Därför var Empowers största investeringspost under 2013 just våra medarbetare. Empowers personalpolitik präglas av att vara en attraktiv arbetsplats med personal som trivs med sitt arbete.

Frihet verkar vara ett nyckelord?
- Detta kräver lyhördhet för allas olikheter och olika behov. Vi försöker uppmuntra till dialog och utbyte av åsikter eller erfarenheter. Det ska inte finnas några begränsningar. Vi försöker även ge medarbetare stor frihet och flexibilitet vilket yttrar sig genom att medarbetare tar ett eget ansvar över sitt arbete och sina prestationer och har möjlighet att välja om de vill arbeta på det nyrenoverade kontoret eller arbeta från sitt hem.  Friare företag, frihet under ansvar med möjlighet att arbeta vart man vill. Människor samt att kunna kombinera jobb med ett familjeliv. Detta för att underlätta och öka flexibiliteten för medarbetare som sitter långt ifrån varandra geografiskt.
Gällande friskvård är Empower personalen aktiva på många olika sätt. Cykling är en av de stora sakerna just nu. Företaget erbjuder också personalen en friskvårdspeng varje år.

Till sist. Hur ser ni på miljön?
- För oss är det en viktig punkt. Vi vill kunna efterlämna en värld där våra barn och barnbarn kan leva. Hur märks det i Empower. Vi jobbar aktivt med våra kunder för att med konsulter och egen personal säkerställa att vi följer de senaste miljölagarna. Vi tar oftast hjälp av specialister inom miljö för att kunna göra minsta avtryck på miljön kring oss. Arbetet med miljön slutar inte där. Vi försöker hela tiden ligga före med ny teknik för att minska vårt avtryck. Just nu sitter vi och kollar på en robot som skulle kunna hjälpa oss med att på ett säkrare sätt arbeta och samtidigt som vi minska antalet fordon som behövs i projekten.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera