Skip to main content

Empower del i ett av Sveriges största industriprojekt

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2015 09:49 CEST

Empower Industry Services har fått förnyat förtroende från Valmet, den här gången som leverantör i en del av Södra Cells kraftiga expansion av massafabriken i Värö.

Entreprenaden innebär prefabricering och installation av rörsystem samt montage av mekanisk utrustning vid Södra Cell Värös Indunstningsdel av fabriken. Empowers uppdragsgivare Valmet har ett totalåtagande för en omfattande expansion av fabriken som innebär en ökning av produktionskapaciteten från 425 000 ton till 700 000 ton massa per år, ett av Sveriges största industriprojekt. Fabriken kommer samtidigt energieffektiviseras vilket gör att Södras leveranser av grön energi kan öka ytterligare och ersätta fossila bränslen i samhället. Från 2010 är Södra Cell Värö, som första bruk i världen, oberoende av fossila bränslen vid normal drift.

- Det känns väldigt bra, och helt i linje med vår vision om ett mer hållbart samhälle att få vara med i just det här projektet och bidra till en miljömässigt hållbar utbyggnad av fabriken, säger Anders Öhrblad, affärsområdeschef för Empower Industry Services.

Empower har tidigare utfört flera mekaniska installationer samt rörmontage för såväl Valmet som slutkunden Södra Cell. Avtalet innebär ett förnyat förtroende för Empower som leverantör.

- Det här är ett stort åtagande och vi är jätteglada att Valmet valt just oss som leverantör. Det är ett kvitto på att vi har rätt kompetens och levererar det vi lovar. Vår duktiga personal ser fram emot att leverera professionell service med högsta arbetsplatssäkerheten, säger Anders Öhrblad.

Arbetet beräknas pågå från oktober 2015 till juni 2016 och kommer sysselsätta cirka 30 man som mest. Viss nyrekrytering kan komma att bli aktuell.

För mer information kontakta:
Anders Öhrblad, affärsområderschef Empower Industry Services
Telefon: +46(0)70 532 85 22
Mail: anders.ohrblad@empower.eu


Empower är ett serviceföretag som bygger och underhåller el- och telekomnät, underhåller fabriker och kraftverk samt levererar informationshanteringssystem och tjänster till energibranschen. Företaget erbjuder tjänster på över ett hundra orter i Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. Under 2014 omsatte Empower 311 miljoner euro och det sysselsätter cirka 2700 personer. www.empower.eu

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera