Skip to main content

Vattenfall väljer Empower för nytt stationsuppdrag

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2016 06:00 CET

Empower har vunnit totalentreprenaden för ombyggnaden av en transformatorstation.

Uppdraget, som är Empowers första på stationssidan för Vattenfall, är en totalentreprenad som kommer utföras som en ”ABT06”. Det innebär att Empower tar ansvar för, och levererar, allt från design, rivning, byggnation, dokumentation med mera till idrifttagning och slutbesiktning.

Stationen är samägd mellan Vattenfall och Svenska Kraftnät som ställer höga krav på dokumentation, säkerhet och processer.

- Vi har stort förtroende för Empower och deras arbetssätt. De sätter säkerheten i första rummet vilket är en av anledningarna till att vi valt dem för det här uppdraget, säger Håkan Jacobsson, strategisk inköpare på Vattenfall.

Stationen har en spänningsnivå på 220/70/20 kV och förser även ett stort närliggande bruk med el vilket gör att det är av största vikt att tidplaner följs och inga onödiga avbrott inträffar.

- Vår projektledare Håkan Eriksson är mycket erfaren och till sin hjälp har han dessutom erfarna konsulter som är vana av den här typen arbeten i stationer, säger Anders Enbom, affärsområdeschef inom Power Network Services på Empower.

Arbetet med design har redan påbörjats internt och bygglovshandlingarna är godkända. Själva byggnationen och arbetet i stationen kommer att påbörjas i vår, med planen att slutbesiktiga i November 2016.

För ytterligare information kontakta
Andras Enbom, affärsområdeschef Power Network Sevices, Empower
Tel: 072-5625495
Mail: andreas.enbom@empower.eu

Empower är ett serviceöretag som bygger och underhåller el- och telekomnät, underhåller fabriker och kraftverk samt levererar informationshanteringssystem och tjänster till energibranschen. Företaget erbjuder tjänster på över ett hundra orter i Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen. Under 2015 omsatte Empower 340 miljoner euro och det sysselsätter cirka 2550 personer. www.empower.eu

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera