Skip to main content

Eneo ger Riksbyggen verktyg att utveckla strategiska riktlinjer för solceller

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2017 07:00 CEST

Riksbyggen har gett Eneo i uppdrag att ta fram beställarstöd för solceller i nybyggnations- och ombyggnationsprojekt. Underlaget kommer ligga till grund för Riksbyggens interna riktlinjer för hur solcellsprojekt ska genomföras runt om i Sverige.

Riksbyggen bildades 1940 med vision om att skapa hållbara och långsiktiga boenden som människor ska kunna trivas i under en lång tid. 77 år senare ligger Riksbyggen fortfarande i framkant när det handlar om att forma, utveckla och förvalta framtidens bostäder. Genom att ta fram enhetliga riktlinjer för hur solcellsprojekt ska utföras satsar Riksbyggen ytterligare.

“Ett av våra mål är att vara en förebild, inspirera våra medlemmar och hela samhället, där ser vi att solceller har ett tydligt värde. Genom att vi nu plockar fram processer för solcellsprojekt och utbildar våra projektledare kan vi säkerställa bästa möjliga kvalité för varje enskild installation och bidra till ett mer hållbart samhälle”, säger Johan Nuder, Produktionschef på Riksbyggen.

I beställarstödet ingår bland annat en detaljerad checklista med viktiga komponenter som täcker både hur man genomför ett projekt i egen regi och om man överlåter ansvaret till konsulter eller enligt annan affärsmodell.

“Det är väldigt roligt att se hur Riksbyggen arbetar systematiskt med att utveckla processer som tydligt skapar hållbarhetsnytta. Genom att på ett övergripande, och helhetsorienterat sätt utveckla ett beställarstöd för solceller visar Riksbyggen att de vill ta ansvar för utvecklingen på solcellsmarknaden och uppnå största möjliga värden, säger Wilhelm Löwenhielm, VD på Eneo Solutions.

Om Riksbyggen:

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Om Eneo

Eneo gör det enkelt för fastighetsägare inom privat och offentlig sektor att bli en del av den gröna revolutionen inom småskalig energi. Vi hjälper våra kunder med allt från konsultuppdrag och att utveckla strategier till att få solceller och geoenergi som tjänst.

Eneo Solutions grundades 2013 med visionen att skapa och förvalta så mycket grön energi som möjligt på ett långsiktigt hållbart och ansvarsfullt sätt. Eneo ägs av sina anställda samt två investeringsbolag.

Läs mer om Eneo.

Om Eneo

Eneo gör det enkelt för fastighetsägare inom privat och offentlig sektor att bli en del av den gröna revolutionen inom småskalig energi. Vi hjälper våra kunder med allt från konsultuppdrag och att utveckla strategier till att få solceller och geoenergi som tjänst.

Eneo Solutions grundades 2013 med visionen att skapa och förvalta så mycket grön energi som möjligt på ett långsiktigt hållbart och ansvarsfullt sätt. Eneo ägs av sina anställda samt två investeringsbolag.

Läs mer om Eneo.