Eva Ullberg (S),  Emanuel Olofsson,  Hans Viken, Amanda Palmstierna (MP) och Aphram Melki (C),
Eva Ullberg (S), Emanuel Olofsson, Hans Viken, Amanda Palmstierna (MP) och Aphram Melki (C),

Pressmeddelande -

Första solcellsanläggningen invigd i Järfälla kommun

För ett år sedan var Järfälla först i landet med att upphandla solceller som tjänst. Solpaneler på tio fastigheter kommer att förse kommunen med grön el. Nu är den första anläggningen på Flottiljens äldreboende invigd.

Läs mer om projektet här.

På invigningen deltog initiativtagare och enhetschef Emanuel Olofsson, ordförande i miljö- och bygglovsnämnden Aphram Melki (C), ordförande för tekniska nämnden Amanda Palmstierna (MP) och ordförande för barn- och ungdomsnämnden Eva Ullberg (S). Samtliga från Järfälla kommun. Från Eneo närvarade Hans Viken, ansvarig för offentlig sektor.

”Jag är absolut stolt över vad vi har lyckats åstadkomma. Genom att upphandla solceller som tjänst har vi lyckats nå de politiska målen, behålla samma driftskostnad och kunnat satsa investeringspengarna på något annat. Jag hoppas många andra kommuner inspireras till att vilja satsa storskaligt på solel”, säger Emanuel Olofsson.

Upphandlingen är den första i Sverige i sitt slag där solel upphandlats som tjänst, så kallat PPA-avtal. Kommunen har fått stor uppmärksamhet för sin satsning. I våras vann Järfälla kommun Solenergiprisets hedersomnämnande för årets prestation.

”Det här projektet har väckt stort intresse hos andra kommuner i hela Sverige. Man tycker att Järfälla sticker ut. Att satsa på förnybart är jätteviktigt för Järfälla och vi visar vägen framåt”, säger Aphram Melki.

”Vi i Järfälla kommun hade satt upp ett mål om att bygga 1000 kW innan år 2025. Att upphandla solel som tjänst visade sig vara väldigt fördelaktig för att nå dit. Också ur ett rent ekonomiskt perspektiv”, tillägger Amanda Palmstierna.

Flottiljen är projektets största enskilda anläggning på 130 kW. Anläggningen kommer producera ungefär 124 MWh varje år. De övriga nio anläggningarna beräknas bli klara under hösten. 

Ämnen


Om Eneo

Eneo gör det enkelt för fastighetsägare inom privat och offentlig sektor att bli en del av den gröna revolutionen inom småskalig energi. Vi hjälper våra kunder med allt från konsultuppdrag och att utveckla strategier till att få solceller och geoenergi som tjänst.

Eneo Solutions grundades 2013 med visionen att skapa och förvalta så mycket grön energi som möjligt på ett långsiktigt hållbart och ansvarsfullt sätt. Eneo ägs av sina anställda samt två investeringsbolag.

Läs mer om Eneo.

Presskontakt

Johanna Snickars

Johanna Snickars

Presskontakt Head of Communications & Brand +46-722204390

Relaterat material

Relaterade nyheter