Skip to main content

Valrörelsen saknar energi

Nyhet   •   Sep 02, 2014 08:17 CEST

Valrörelsen är i full gång och debatten går hög om vinster i välfärden, om skolresultat och om jobben. Men väldigt lite av valrörelsen har hittills handlat om energipolitik. Har ett enda utspel gjorts kring hur vi på allvar ska ställa om från bensin och diesel till förnybara bränslen? Har något parti lanserat en idé om hur industrin ska förmås välja bort oljan mot renare alternativ utan att tappa i konkurrenskraft? Har någon politiker sagt något om sjöfartens utsläpp? För den väljare som intresserar sig för klimatförändringar, för nya energilösningar eller för hur vi kan producera mer lokala drivmedel är det smått omöjligt att göra sig en bild av skillnaden mellan partierna inför valet.

Sverige har kommit långt i att minska de klimatpåverkande utsläppen, men än återstår en mängd utmaningar. Fortfarande drivs över 90 procent av våra fordon av bensin och diesel. Svensk industri använder upp emot tio terrawattimmar olja i sin produktion och omställningen inom sjöfarten har knappt inletts. Alternativen till oljeprodukterna såsom gas ges lite uppmärksamhet. Märkligt menar vi, då gasmarknaden både internationellt och i Sverige bidrar till såväl lägre utsläpp, ökad konkurrenskraft och nya arbetstillfällen. Dags att lyfta energipolitiken och framtidsalternativen i debatten!

Gas står idag för cirka fyra procent av energianvändningen i Sverige. I sydvästra delen av landet är andelen, tack vare tillgången till gasledningen, närmare 20 procent. Gas används stort inom svensk industri i allt ifrån storskalig stålproduktion till småskalig livsmedelsindustri och uppskattas för dess renhet och effektivitet. Naturgasen och gasolen har båda fossilt ursprung men har klart lägre och renare utsläpp än både kol och olja. Kostnadseffektiv energi med utbyggd infrastruktur som stärker företagens konkurrenskraft. Båda möjliggör dessutom genom inblandning eller direkt övergång till förnybara gasalternativ, så fort tillgången ökar.

Biogasen är den förnybara gas där utvecklingen kommit längst. Bland drivmedlen idag har biogasen lägst klimatutsläpp och efterfrågan hos buss- och taxibolag, transportörer och privatbilister fortsätter att öka. Sverige är en föregångare inom området och röner stort intresse internationellt med exportmöjligheter och nya arbetstillfällen till följd. Samtidigt gör dagens brist på en sammanhängande biodrivmedelpolitik det svårt att nå lönsamhet och många biogasinvesterare tvekar och inväntar politiska signaler och satsningar. 

Även intresset för gas inom sjöfarten växer nu där den svavelfria flytande naturgasen skapar så väl möjligheter att nå skärpta utsläppskrav som konkurrensfördelar i längden. Det kan Göteborgs hamn vittna om. I den internationella sjöfarten förutspås den flytande naturgasen ta marknadsandelar de närmaste åren. Men kräver även här nationella politiska stimulanser och satsningar.

På onsdag finns en chans att lyfta energipolitiken i valrörelsen, att visa på alternativen till oljan och på framtidslösningarna. Då går en energipolitisk debatt av stapeln i centrala Göteborg med riksdagskandidater från fyra partier. Frågan är om någon tar chansen och lanserar en idé om hur vi minskar industrins utsläpp utan att tappa konkurrenskraft? Om det nu inte är dags för ett nationellt biogasmål och produktionsstöd? Om inte bensin- och dieselpriset borde höjas ordentligt? Och hur man vill stimulera försäljningen av miljöbilarna som kör på förnybara drivmedel?

En valrörelse utan en verklig debatt om energipolitikens utmaningar och möjligheter är att frånhålla väljarna svaren på frågor om klimatpåverkan, om utsläpp och omställning. Men också om ökad konkurrenskraft, industrimöjligheter och nya jobb. Det om något borde väl intressera politikerna?


Anders Mathiasson, VD Energigas Sverige
Bo Ramberg, VD FordonsGas Sverige
Lars Gustafsson, VD Swedegas
Per Offersen, VD Kosan Gas Sverige


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera