Tags

Biogas

Gasbilar

Klimatpolitik

biogas 153 gasbilar 138 klimatpolitik 126 anders mathiasson 123 energigas 119 miljöfordon 114 gas 110 energigas sverige 97 klimat 88 naturgas 71 fordonsstatistik 37 gasföreningen 36 jordbruk 30 rötning 18 biogas öst 12 fordonsgas 10 lng 8 regeringen 5 metanreduceringsstöd 5 gasol 5 biodrivmedel 3 metanreduceringsersättning 3 flytande naturgas 3 sjöfart 3 lrf 3 vårbudget 3 svensk växtkraft 2 vårproposition 2 miljöbil 2 biogasupprop 2 industri 2 biogasstrategi 2 anna-karin hatt 2 frukostmöte 2 bästa drivmedel 2 styrmedel 2 ngv2013 2 fossiloberoende fordonsflotta 2 oppositionen 2 gasfordon 2 budget 2 fordonsgasvolymer 2 gasdagar 2 skuggbudget 2 gödsel 2 lastbilar 2 förmånsvärde 2 fordonsgasstatistik 2 förmånsbeskattning 2 miljöbilsdefinition 2 frukostseminarium 1 terminaler 1 klimatproposition 1 förgasning 1 alliansen 1 haninge 1 biogaspotential 1 matavfallsutredning 1 försäljningsstatistik 1 almedalen seminarie 1 thomas b johansson 1 trafikutskottet 1 pressfrukost 1 trollhättan 1 biogasstatistik 1 klimatnytta 1 skattehöjning 1 basindustri 1 olja 1 rederi 1 matavfall 1 östersjön 1 jordbruksverket 1 uppgradering 1 karlshamn 1 avfall 1 industrin 1 svebio 1 gasdagarna2013 1 namnunderskrifter 1 invigning 1 biogasföreningen 1 hans kreisel 1 danmark 1 iea 1 vafabmiljö 1 united minds 1 gotland 1 volvo 1 ekecrantz 1 samrötning 1 weo 2012 1 scania 1 klimp 1 flytande biogas 1 värnamo 1 gotlands kommun 1 färdplan 2050 1 gasdagarna 1 gödselgasstöd 1 Visa alla taggar
Fortsatt ökning av fordonsgasen 2014

Fortsatt ökning av fordonsgasen 2014

Pressmeddelanden   •   2015-01-20 17:00 CET

Åtta procents ökning av fordonsgasförsäljningen under 2014 jämfört med året innan visar att marknaden fortfarande växer. Men om inte regeringen ger besked om avgörande styrmedel som löper ut inom kort riskerar tillväxten att avstanna.

Pressinbjudan: Industri, energi och konkurrenskraft – heldagsseminarium i Stockholm 15 jan

Pressinbjudan: Industri, energi och konkurrenskraft – heldagsseminarium i Stockholm 15 jan

Pressmeddelanden   •   2015-01-13 14:51 CET

Tillgången och kostnaden för energi blir en allt mer avgörande faktor för svensk industri i den globala konkurrensen. Internationellt sker just nu stora förändringar på energimarknaden som får konsekvenser även för svenska företag. Välkommen till en heldag om industrins behov av olika energikällor, den internationella konkurrensen, industrins omställning mot 2050 och energigasernas roll.

Media-no-image

Stjäl inte från biogasstödet

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 17:54 CET

Alliansens budgetförslag minskar anslaget till miljöteknik med 100 miljoner. För att täcka upp för det redan förbrukade solcellsstödet finns nu risk att Näringsutskottet vid omröstningen på torsdag väljer att ta av investeringsstödet till biogas. En fullständigt absurd och orimlig stöld enligt Energigas Sverige.

Media-no-image

Gasen del av nya Energiforsk

Pressmeddelanden   •   2014-12-09 07:26 CET

Nya Energiforsk gagnar såväl teknikutveckling som samverkan mellan energigaserna och de andra energislagen. Förhoppningen är att forskningen nu ännu snabbare kan omsättas i verkliga projekt i industrin.

Försäljningsrekord av fordonsgas

Försäljningsrekord av fordonsgas

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 18:03 CET

Fordonsgasen slår återigen rekord. Försäljningen under september månad var den hittills högsta som rapporterats under en kalendermånad i Sverige. Inget annat drivmedel når den ökningstakten. Trots ökningen oroas branschen av att skattebefrielsen för biogas snart löper ut och att inga nya förslag för fortsatt marknadsstimulans ännu har presenterats.

Media-no-image

Oroande höstbudget

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 15:12 CEST

Höstbudgeten ger inga nya besked om biogassatsningar eller vad som händer när viktiga styrmedel löper ut. Gasbranschen förväntar sig mer från den nytillträdda regeringen.

Media-no-image

Klimatinvesteringar kan ge mer biogas

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 15:10 CEST

Ett klimatinvesteringsstöd på två miljarder fram till år 2018 kan ge biogasmarknaden ett nytt uppsving. Men satsningen riskerar att gå om intet om inte besked också ges om biogasens beskattning efter år 2015.

Politik, näringsliv, forskning och skolelever på årets Gasdagar

Politik, näringsliv, forskning och skolelever på årets Gasdagar

Pressmeddelanden   •   2014-10-17 08:29 CEST

Mona Sahlin och ambassadör Mikael Eriksson är några av de många talarna på årets Gasdagar. Två dagar med allt från energipolitik till gasens roll för industrins framtid, för de tunga transporterna, bussarna och sjöfarten. Skiffergas och EU-regler debatteras liksom vad som är metan och inte

Sex procents biogasökning långt ifrån tillräckligt

Sex procents biogasökning långt ifrån tillräckligt

Pressmeddelanden   •   2014-09-22 13:21 CEST

Den svenska biogasproduktionen ökade med sex procent under 2013 visar färsk statistik. Produktionen uppgår till 1,7 TWh men är fortfarande långt från både efterfrågan och den realiserbara potentialen. En ny regering måste få på plats ett kraftfullt styrmedel som främjar produktionen av biodrivmedel.

Media-no-image

Debatt om biogasens bidrag

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 13:00 CEST

Fyra östgötska politiska kandidater debatterar transportsektorns utmaning, lösningarna och alternativen. Debatten är öppen för alla intresserade.

Fortsatt kraftig ökning av fordonsgasen

Fortsatt kraftig ökning av fordonsgasen

Pressmeddelanden   •   2014-08-22 10:13 CEST

Försäljningen av fordonsgas har stigit med åtta procent under första halvåret. Inget annat drivmedel når den ökningstakten. Trots uppgången oroas branschen av att skattebefrielsen för biogas snart löper ut och att inga nya förslag för fortsatt marknadsstimulans har presenterats.

Media-no-image

Lunchdebatt i Malmö om transportsektorns utmaningar

Pressmeddelanden   •   2014-08-21 15:31 CEST

Dags för fem skånska politiska kandidater att debattera transportsektorns utmaning, det skånska målet om fossilbränslefrihet, lösningarna och alternativen.

Media-no-image

Välkommen på debatt om gasens roll i omställningen

Pressmeddelanden   •   2014-08-15 14:25 CEST

Den 28 augusti i Malmö inleds den första av tre regionala politiska debatter inför valet på temat omställning av transport- och industrisektorn samt gasens roll. Debatterna är kostnadsfria och alla intresserade är välkomna.

Gas – en del av Almedalsveckan

Gas – en del av Almedalsveckan

Pressmeddelanden   •   2014-06-23 09:58 CEST

Marknaden för gas växer. Allt fler aktörer inom industri, landtransporter och sjöfart ställer nu om till gas. Utvecklingen, möjligheterna och utmaningarna för en ökad användning av gas blir en del av Almedalsveckan.

Media-no-image

Biogasen bidrar till fossiloberoende fordonsflotta

Pressmeddelanden   •   2014-05-20 08:00 CEST

Regeringen måste nu snabbt gå vidare med förslagen om utvidgad kvotplikt och prispremie. Att satsa på biodrivmedel så som biogas ger snabba och effektiva utsläppsminskningar samtidigt som det främjar miljöteknik, export och nya arbetstillfällen. Ett gyllene tillfälle för regeringen enligt gasbranschen.

Fordonsgasen ökar mest av alla drivmedel

Fordonsgasen ökar mest av alla drivmedel

Pressmeddelanden   •   2014-05-15 10:20 CEST

”Nio procents ökning är fantastiskt med tanke på att politiken inte gett aktörerna tydliga besked om de ekonomiska förutsättningarna som gäller idag och framöver. Slutsatsen är väl att åkerier, bussbolag och privatpersoner inser fördelarna med gas för både miljön och plånboken”

Media-no-image

Destination Gotland satsar på nytt LNG-fartyg

Pressmeddelanden   •   2014-04-29 14:05 CEST

Lägre utsläpp, bättre luftkvalitet och ett viktigt steg för att klara de nya svavelkraven. Beskedet att nästa Gotlandsfärja kommer att gå på LNG är viktigt och glädjande.

Media-no-image

Nu intensifieras det nationella biogasarbetet

Pressmeddelanden   •   2014-04-09 08:00 CEST

Biogas kan spela en viktig roll i energiomställningen. Men vilket mål är rimligt att sätta upp för biogasen i Sverige och vilka styrmedel behövs för att nå dit? Det är några av frågorna som ska få svar genom ett unikt samverkansprojekt som tar krafttag för det nationella biogasarbetet.

Media-no-image

Pressinbjudan: Gasseminarium i Sthlm 10/4

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 10:09 CEST

Hur påverkar gasen den globala energipolitiken idag? Vilken roll har gas för svensk industri och för minskade utsläpp i transportsektorn? Vad säger riksdagspolitiker om möjligheterna framöver? Media hälsas välkommen till årets Gasseminarium i Stockholm 10 april.

Media-no-image

Kraftig kritik mot fosforförslag

Pressmeddelanden   •   2014-03-31 09:00 CEST

Förslagen till nya gränsvärden riskerar att motverka sitt eget syfte att nå en hållbar återföring av fosfor. Samhällets restprodukter kommer inte att kunna återföras till kretsloppet. Därigenom minskar även biogasproduktionen vilket strider mot flera miljö- och klimatmål. Kritiken från biogas- och avfallsbranschen är hård.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.